Merch yn twyllo ar fam sy'n sâl canser y tu hwnt i gydnabyddiaeth

Mae Hadin (Nadina Ioana) yn flogiwr harddwch enwog. Mae gan y ferch sianel YouTube, ac mae ei lluniau Instagram hefyd yn cael miloedd o bobl yn hoffi.

Y mwyaf poblogaidd oedd un o'i fideos, lle dangosodd amddiffyniad ei mam sâl.

Ar ôl cemotherapi, collodd y fenyw ei gwallt, ond dywedodd Khadin, gyda cholur, y gallai newid ymddangosiad merch. Mae'r fideo hon yn ganllaw i bawb sydd wedi colli ffydd ynddynt eu hunain.

Oherwydd y ffaith bod cemotherapi'n cael ei ddefnyddio, mae yna ychydig o bethau i'w cofio wrth gymhwyso colur. Mae gan bobl sy'n cael y driniaeth hon lawer o groen sensitif, ond nid oes ganddynt aeliau na llygadenni hefyd. Mae'r ferch hefyd yn rhybuddio ei bod hi'n bwysig iawn lleithio'r croen gyda hufen a hufen arbennig cyn defnyddio'r hufen.

Mae'r ymgnawdoliad hwn yn wirioneddol afreal! Mae Hadin unwaith eto'n pwysleisio bod grŵp cymwys yn gallu creu pobl go iawn!

Gweler manylion y trawsnewidiad hudol hwn:

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  5 arfer colur gwael a all achosi acne a phroblemau croen eraill:

Ychwanegu sylw