Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

Wrth gymhwyso colur, y rhan anoddaf yw cael eich llygaid yn iawn. Ac os ydych chi'n ddechreuwr, mae'r dasg hon yn dod yn anoddach.

Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu chi i edrych i mewn i'ch llygaid delfrydol.

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

1.

Siâp eich aeliau yn gywir

Dylai eich aeliau edrych yn hyfryd a hyfryd, bydd concealer yn helpu gyda hyn. Rhowch frwsh siapio ar y croen, gan dynnu sylw at siâp naturiol y pori.

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

2. Gwnewch eich llygaid yn fwy

Mae'r domen hon yn ddefnyddiol os oes gennych lygaid bach. Y cyfan sydd angen i chi edrych yn fwy yw amrant gwyn. Rhowch ef ar du mewn y llygad a thynnwch linell yn y gwaelod. Mae pensil gwyn yn gwneud i'r llygaid edrych yn fwy ac yn fwy disglair.

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

3. Defnyddiwch dâp i'w lynu arno.

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

Mae tâp Scotch yn help mawr wrth gymhwyso amrant. Gellir defnyddio tâp hunanlynol i lunio'r llinell yn gywir.

 Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

4. Gyda'r tric hwn, mae'r llygaid yn ymddangos yn fwy disglair, yn fwy ac yn fwy mynegiannol.

Ar gyfer y tric hwn, bydd angen amrant sgleiniog a brwsh bach arnoch chi. Rhowch ychydig bach o gysgod llygaid perlog ar gornel fewnol eich amrant uchaf. Yna eu cymhwyso i'r gornel fewnol. Bydd hyn yn bywiogi'r llygaid.

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

5. Diffygion llygad cywir.

Mae concealer yn beth gwych i guddio unrhyw ddiffygion. Os ydych chi am drwsio amherffeithrwydd eich amrant, dim ond concealer a brwsh concealer sydd ei angen arnoch chi. Cywirwch y brychau gyda concealer.

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

6. Sut i gymhwyso mascara yn iawn i'r amrannau isaf.

Mae gosod mascara ar y lashes isaf yn broses gymhleth iawn. Fel rheol, mae menywod yn aml yn lliwio eu croen â mascara ac felly mae'n well ganddyn nhw osgoi lashes is. Ond bydd y tric hwn yn gwneud eich bywyd yn haws. Rhowch gerdyn busnes neu lwy o dan eich lashes isaf, yna rhowch mascara arno. Bydd hyn yn atal dryswch a bydd unrhyw ronynnau gormodol yn ymddangos ar y cerdyn busnes ac nid ar eich croen.

Mwy ar y pwnc:  Cyn ac ar ôl: 15 o Fenywod Wedi blino'n lân a dderbyniodd newid cyflawn a blodeuo yn llythrennol (Lluniau):

Awgrymiadau defnyddiol i gael llygaid mwy mewn 3 munud

7. Mae cysgodion yn para'n hirach

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw amrant gwyn. Defnyddiwch bensil fel sylfaen cyn rhoi cysgod llygaid. Bydd hyn yn helpu i atal y cysgodion rhag llithro.

Ychwanegu sylw