5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Mae ymddangosiad yn bwysig i bob merch, yn ddieithriad. Wrth gwrs, ni waeth pa mor galed rydyn ni'n ceisio, does dim ffordd i ymladd dros y blynyddoedd: mae crychau yn ymddangos, nid yw'r croen yn dod mor elastig a pelydrol, mae'r metaboledd yn arafu. Mae hyn i gyd yn arwain llawer o bobl i gredu na ellir adfer harddwch y gorffennol.

5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Rydyn ni'n gwybod bod harddwch yn bwnc dadleuol iawn, ac mae'n edrych yn wahanol i bawb, ond yn sicr mae edrychiad wedi'i baratoi'n dda bob amser yn edrych yn ddeniadol ar unrhyw oedran, mae angen i ni ofalu am ein croen. Yr wyneb yw'r peth cyntaf y mae angen i chi roi sylw arbennig iddo, oherwydd dyma lle mae'r trawsnewidiad yn dechrau.

5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Mae'r wyneb yn adlewyrchiad o'n ffordd o fyw a'n hiechyd: oherwydd arferion gwael, mae'r croen yn troi'n felyn oherwydd afiechydon yr organau mewnol - neu mae'n dod yn llwyd a gyda llawer o bibellau gwaed wedi cracio ar yr wyneb, sy'n parhau i fod yn smotiau hyll. I gyflawni'r gwedd berffaith, rydyn ni'n defnyddio sylfaen neu bowdr bob dydd.

5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Mae'n ymddangos y gall yr wyneb fod yn llyfn a'r gwedd yn berffaith gyda gofal cartref rheolaidd yn unig. Byddwn yn dweud wrthych sut i wyngalchu'ch wyneb â meddyginiaethau naturiol sydd gan bob un ohonoch yn y gegin yn ôl pob tebyg.

5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Masgiau gwynnu croen

5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Cyrens du a mwgwd mêl: 2 lwy fwrdd. L. Sudd cyrens coch + 1 llwy de. L.

l. mêl hylif.

Mwgwd mêl persli ar gyfer lliw haul anwastad: 2 lwy fwrdd o bersli wedi'i dorri + 1 llwy fwrdd o fêl hylif + 1 llwy de o sudd lemwn.

Mwgwd iogwrt: 2 lwy fwrdd o iogwrt + 1 llwy fwrdd o sudd lemwn.

Mwgwd ciwcymbr: 2 lwy fwrdd o giwcymbr wedi'i gratio + 2 lwy fwrdd o bersli wedi'i dorri + 1 llwy fwrdd o hufen sur + 1 llwy de o sudd lemwn.

Mwgwd tomato: 2 lwy fwrdd o sudd tomato + 0,5 litr o sudd lemwn + 1 llwy de o fêl hylifol.

Mae'r holl fasgiau uchod yn gwynnu'r croen yn llwyr. Defnyddiwch yr un yr ydych chi'n ei hoffi orau 2 gwaith yr wythnos. Dylai'r gymysgedd gael ei rhoi ar arwyneb a lanhawyd o'r blaen am 15 munud.

Mwy ar y pwnc:  Mwgwd iogwrt cartref ar gyfer tynnu smotiau oedran ar yr wyneb yn gyflym

5 masg gorau i hyd yn oed allan gwedd a chael gwared ar smotiau oedran ar yr wyneb

Gyda chymorth cymysgeddau mor syml a rhad, gallwch gael gwared â smotiau oedran, ymdopi â gwedd anffodus, canlyniadau arferion gwael a chlefydau. Cofiwch gadw'ch croen yn lleithio i weld pa fasgiau sy'n addas at y diben hwn. Os oedd eich erthygl yn ddefnyddiol, rhannwch hi gyda'ch ffrindiau a'ch moms!

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw