Mae perlysiau ar gyfer colli gwallt wedi cael eu defnyddio'n helaeth gan fenywod ers sawl blwyddyn. Gall colli gwallt gael ei achosi gan afiechydon heintus, straen, yn ogystal â chanser ac iselder postpartum. Oherwydd priodweddau buddiol planhigion, nid yw decoctions yn gaethiwus ac nid ydynt yn niweidio'r corff. Darllen mwy