Mwgwd gwallt burum

Cynnwys

Mae gwallt yn pwysleisio harddwch, mae gofalu amdanynt yn llawer o drafferth. Mae menywod yn wynebu problemau fel brittleness, hollt pen, a cholli lliw. Y rheswm am y newid yw diffyg maetholion. Mae meddyginiaethau modern a ryseitiau profedig yn helpu i adfer cydbwysedd.

Yr anfantais gyntaf yw'r gallu i ysgogi adweithiau alergaidd a chost uchel y deunydd.

Mwgwd gwallt burum

Bydd mwgwd burum, y gellir ei baratoi gartref yn hawdd, yn helpu i ddirlawn eich gwallt â fitaminau a rhoi bywiogrwydd iddo. Mae'r rysáit yn syml, ac ni fydd y canlyniad, os caiff ei gynnal yn rheolaidd, yn hir i ddod.

Effeithiolrwydd y mwgwd burum

Nid dim ond stwffwl a geir yn y gegin yw burum cyffredin. Mae hwn yn storfa go iawn o faetholion, fitaminau, gan helpu yn y frwydr am harddwch gwallt a chroen.

Mwgwd gwallt burum

Mae menywod sy'n gwneud masgiau gwallt yn sylwi ar y newidiadau canlynol:

 • mae gwallt yn newid ei strwythur, yn dod yn feddal ac yn sidanaidd;
 • mae'r broblem o syrthio allan yn diflannu;
 • mae'r weithdrefn yn helpu i wneud y gwallt yn hylaw, sy'n gwneud steilio'n haws;
 • mae lliw gwallt yn cael ei adfer, yn dod yn llachar;
 • mae'r problemau sy'n gysylltiedig â chroen y pen sych yn diflannu.

Mae cyfansoddiad burum yn cynnwys sylweddau:

 1. Niacin - yn dirlawn gwallt gyda hindda, fitaminau, yn dileu gwallt llwyd, yn caniatáu ichi gael cysgod naturiol o wallt.
 2. B9 - sydd wedi'i gynnwys yn y swm cywir yn burum y bragwr, yn lleihau effaith radicalau rhydd ar y gwallt.
 3. Asidau amino - hyrwyddo twf, sodro'r pennau yr effeithir arnynt.
 4. B5 a B2 - gwella maethiad croen y pen.
 5. Fitamin E - yn helpu i adfer llinynnau, yn atal torri a hollti.

Mwgwd gwallt burum
Mae'r mwgwd burum yn cynnwys llawer o fwynau sy'n angenrheidiol i gyflymu'r broses adfer. Mae hyd y cwrs defnydd, y rysáit orau ar gyfer cyfansoddiad y mwgwd yn cael ei bennu'n unigol.

Dylid disgwyl ymddangosiad canlyniadau gweladwy o ddefnydd ar ôl 3-4 wythnos o ddefnydd. I gael canlyniadau parhaol, rhaid ailadrodd cwrs y therapi.

Sut i wneud mwgwd gwallt burum

Mae yna nifer o ryseitiau ar gyfer gwneud mwgwd burum gartref. Mae eu heffeithiolrwydd yn cael ei bennu yn unigol. Dylai rhai canlyniadau fod yn weladwy ar ôl y defnydd cyntaf.

Mwy ar y pwnc:  Rôl danadl poethion wrth frwydro yn erbyn colli gwallt

I baratoi'r cyfansoddiad yn ôl y rysáit gyntaf, bydd angen y cydrannau canlynol arnoch:

 • 1 llwy de o bowdr mwstard sych (prynwch gan yr adran sesnin, yn y fferyllfa);
 • 100 gram o laeth naturiol;
 • 1 llwy fwrdd. l mêl naturiol a hylifol;
 • 2 lwy fwrdd. llwy fwrdd o furum sych.

Mwgwd gwallt burum

Mae arbenigwyr yn argymell ychwanegu melynwy wy cyw iâr i'r gymysgedd. Mae paratoi'r cyfansoddiad yn dechrau gyda chynhesu'r llaeth i dymheredd yr ystafell, ac ar ôl hynny ychwanegir burum a mêl ato. Mae'r cyfansoddiad yn cael ei adael am 20-30 munud i ddechrau'r broses eplesu. Ar ôl yr amser hwn, ychwanegir mwstard at y gymysgedd. Mae'r mwgwd yn cael ei roi ar y gwreiddiau, mae'r gweddill yn cael ei ddosbarthu ar hyd y llinynnau.

Bydd angen y cynhwysion canlynol ar fenywod sy'n dymuno gwneud fformiwla adfywio presgripsiwn:

 • olewau llysiau naturiol (castor, olewydd, burdock neu helygen y môr) - 2 lwy fwrdd. llwyau;
 • siwgr - llwy de 1;
 • 2 lwy fwrdd. llwyau o furum.

Mae olewau cymysg mewn cyfrannau cyfartal yn cael eu cynhesu mewn baddon stêm, ychwanegir siwgr at y cyfansoddiad. Mae'r gymysgedd yn cael ei dynnu o'r gwres, ychwanegir burum, gan ei droi'n drylwyr. Mae'r mwgwd yn cael ei adael am 20 munud, yna ei roi ar y gwallt. Hyd yr amlygiad a argymhellir yw 25-30 munud.

Dim llai poblogaidd yw'r trydydd rysáit yn seiliedig ar ryngweithio kefir a burum. Rhaid i'r cynnyrch llaeth wedi'i eplesu gynnwys braster o leiaf 2,5%, cyn ei ddefnyddio dylid ei gynhesu i 40 gradd. Ychwanegir 100 gram o furum at 10 ml o kefir cynnes a rhoddir y gymysgedd ar y gwallt, gan ei adael am 20 munud i weithredu.

Mae'r gweithdrefnau rhestredig yn syml a gall pob merch ddarparu gofal cartref o'r fath am ei gwallt. Mae cyfansoddiad gorau posibl y mwgwd burum yn cael ei bennu gan ddull sampl. Mae'n werth gwirio effeithiolrwydd sawl masg.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw