Masgiau gwallt ar gyfer blondes gartref

Cynnwys

Mae masgiau ar gyfer gwallt cannu neu gyrlau naturiol gartref yn cael eu paratoi ar sail perlysiau meddyginiaethol a chynhyrchion planhigion. Mae gwallt melyn bob amser wedi wahanol i wallt tywyll mewn harddwch a disgleirio. Mae angen i'w perchnogion neilltuo mwy o amser i ofalu amdanynt. Maent yn deneuach, yn fwy brau, ac felly mae angen eu cynnal a'u cadw'n ofalus.

Maent yn fwy agored i ymosodiad cemegol nag eraill. Argymhellir defnyddio cynhyrchion arbennig, diolch i'r cyrlau edrych yn wych.

Masgiau yw un o'r offer hyn. Maent yn maethu'r gwreiddiau ac yn adfer eu strwythur.

Mae gan wallt tywyll ystod ehangach o bigmentau lliw na gwallt ysgafn. Maent yn fwy trwchus, cryfach, mwy trwchus.

Mae angen gofal hefyd ar wallt lliw golau, gan y bydd y pigmentau lliw yn cael eu bwrw allan yn llwyr o strwythur y siafftiau gwallt.

Mae meddyginiaethau gwerin yn cael eu hystyried y gorau oherwydd eu bod yn adfer eu strwythur, heb niwed i iechyd. Fe'u hystyrir y mwyaf diogel.

Gellir paratoi masgiau o'r cynhwysion canlynol:

 • Cynnyrch llefrith;
 • Camri sych;
 • Burum sych;
 • Calendula;
 • Lemwn ffres;
 • Mai mêl.

Yn ogystal â'r cynhyrchion hyn, gallwch ddefnyddio eraill. Rydym yn cynnig sawl math o ryseitiau gwallt i'ch helpu chi i sicrhau canlyniadau.

Masgiau ar gyfer gwallt melyn

Sut i baratoi mwgwd llaethog ar gyfer gwallt melyn?

Fe'i paratoir ar sail perlysiau meddyginiaethol, o gynhyrchion llaeth.

Mae cyfansoddiad y mwgwd llaeth yn cynnwys y cydrannau canlynol:

 • Finegr (seidr afal);
 • Llaeth;
 • Bag o chamri sych.

Mae gan bob un o'r cydrannau hyn ei effaith ei hun ar gyflwr y cyrlau, gan wella eu golwg. Mae priodweddau buddiol chamri yn gwella eu lliw.

Ar ôl defnyddio cynhyrchion sy'n seiliedig ar chamri, mae'r lliw yn dod yn fwy dirlawn a naturiol. Ac mae finegr yn gwneud gwallt yn sidanaidd ac yn hylaw. Mae llaeth yn helpu eu tyfiant, yn cryfhau, yn eu gwneud yn feddalach.

Mynnwch chamri, ychwanegwch un gwydraid o laeth, ychwanegwch un llwyaid o finegr (seidr afal). Rhowch y gymysgedd i lanhau llinynnau, lapiwch eich pen â chap, gadewch am o leiaf hanner awr.

Ar ôl i'r amser ddod i ben, golchwch y cynnyrch gyda siampŵ mewn dŵr cynnes. Wrth rinsio, dylai tymheredd y dŵr fod ychydig yn is na'r tymheredd arferol neu dymheredd yr ystafell.

Argymhellir defnyddio'r cynnyrch yn rheolaidd, dros amser byddwch yn sylwi sut y bydd eich gwallt yn edrych yn fwy prydferth a swmpus.

Te gwyrdd wedi'i seilio

Sut i baratoi mwgwd gwallt te gwyrdd?

Un o'r cynhyrchion gofal mwyaf effeithiol, nad yw'n cymryd llawer o amser i baratoi. Ar gyfer paratoi, bydd angen cydrannau arnoch: dŵr mwynol o hyd, mêl Mai, olew hanfodol lemwn, te gwyrdd.

Mwy ar y pwnc:  Adfer masgiau gwallt gartref

Rhaid i'r holl gynhwysion hyn gael eu cymysgu a'u troi nes eu bod yn llyfn. Gan ei fod yn barod, cymhwyswch yn ysgafn i'r ceinciau.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n lapio'ch pen gyda het neu dywel, gadewch ef ymlaen am 40 munud. Yna mae angen i chi rinsio'r gymysgedd mewn dŵr cynnes.

Mwgwd nionyn effeithiol

Sut i baratoi mwgwd gwallt nionyn?

Ers yr hen amser, mae cosmetolegwyr wedi defnyddio priodweddau sudd winwns i gryfhau a thyfu gwallt. Ac mae'n helpu i wella'r cyflenwad gwaed i'r ffoliglau gwallt.

I baratoi'r cynnyrch, bydd angen 2 winwnsyn canolig arnoch chi.

 • Eu malu â chymysgydd neu grater a gwasgu'r sudd winwns allan o'r uwd. Yna cymysgwch y sudd winwns gydag olew lemwn.
 • Rhaid i'r cynnyrch gael ei rwbio'n ysgafn i groen y pen gyda symudiadau tylino araf, wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar y ceinciau. Lapiwch het neu dywel dros eich pen a'i adael am 30 munud.
 • Golchwch y cynnyrch gyda siampŵ yn unig mewn dŵr cynnes. Os oes arogl annymunol o winwns, yna golchwch eich gwallt gyda siampŵ eto.

Mwgwd lemon ar gyfer disgleirio naturiol

Sut i baratoi mwgwd gwallt lemwn?
Bydd sudd lemon yn ychwanegu meddalwch a disgleirio

Er mwyn ei baratoi, bydd angen y cydrannau canlynol arnoch: sudd lemwn (llwy fwrdd) ac olew olewydd.

 • Cymysgwch sudd lemwn â dŵr cynnes. I wneud hyn, ychwanegwch lwy fwrdd o sudd lemwn, 3 llwy fwrdd o ddŵr.
 • Ar ôl ychwanegu ychydig o olew olewydd, cymysgwch y gymysgedd sy'n deillio ohono. Tylino'r cynnyrch yn araf i groen y pen a chymhwyso'r gweddill i'r gwallt. Lapiwch het dros eich pen a'i adael am hanner awr.
 • Yna golchwch y cynnyrch gyda siampŵ ddwywaith, ac yna rinsiwch â thrwyth chamomile.
Mae'r mwgwd lemwn yn helpu i adfer y strwythur naturiol.

Mae ei ddefnyddio'n rheolaidd yn gwella lliw y gwallt, gan roi iddo ddisgleirio, ei ysgafnhau.

Cymysgedd mêl ar gyfer gwallt melyn

Mwgwd mêl ar gyfer gwallt melyn

Mae gan fêl lawer o fitaminau a maetholion eraill sydd eu hangen ar y corff.
Ni all pawb ei ddefnyddio, oherwydd gall ysgogi adwaith alergaidd.

Os nad oes gennych alergedd i fêl, yna gallwch chi ddechrau defnyddio'r cyfansoddiad.

 • Ar linynnau glân, ychydig yn llaith, rhowch fêl, gan ei rwbio i groen y pen gyda symudiadau tylino araf. Mae priodweddau mêl yn effeithio ar y ffoliglau gwallt, gan eu maethu a'u cryfhau.
 • Ar ôl gwneud cais, lapiwch eich pen gyda cling film, tywel terry. Dylid ei gadw ar y pen am hyd at 8 awr.
 • Fe'ch cynghorir i'w wneud ar benwythnosau, pan fydd gennych fwy o amser rhydd neu y gallwch yn ystod y nos.
Diolch i'r mwgwd mêl, mae'r strwythur gwallt yn cael ei wella a'i gryfhau.

Byddant yn wydn, yn elastig, ac yn bwysicaf oll, yn caffael lliw euraidd hardd.

mwgwd wy ar gyfer tyfiant gwallt a disgleirio
Melynwy - storfa o fitaminau buddiol ar gyfer gwallt cannu

Mwgwd Volumizing Yolk Yolk

Sut i baratoi mwgwd gwallt melynwy?
Mae melynwy yn rhan ddefnyddiol o'r mwgwd

Ar gyfer coginio, bydd angen cynhwysion arnoch chi: melynwy, olew olewydd, efallai mêl.

 • Gwahanwch y melynwy o'r protein, ychwanegwch un llwy de o fêl ac olew olewydd ato.
 • Cymysgwch bopeth nes ei fod yn llyfn, ei roi ar wallt.
 • Os oes brwsh, yna defnyddiwch ef. Bydd yn ei gwneud hi'n haws i chi gymhwyso'r gymysgedd.
 • Gadewch y cynnyrch ymlaen am 20 munud, lapiwch eich pen gyda thywel terry i gadw'ch pen yn gynnes. Yna golchwch ef yn drylwyr mewn dŵr cynnes.
Mwy ar y pwnc:  Mwgwd twf gwallt gyda Dimexidum

Mae'r mwgwd hwn yn helpu i reoleiddio'r chwarennau sebaceous, ffoliglau gwallt.

Rysáit chamomile ar gyfer gwella lliw

Sut i baratoi mwgwd gwallt chamomile?

Mae chamomile yn addas ar gyfer coginio ar unrhyw ffurf: wedi'i sychu, ei falu neu mewn bagiau. Gallwch ei godi a'i sychu, neu ei brynu yn y fferyllfa neu yn y farchnad. Bydd angen ei falu, er bod angen i chi ei olchi i ffwrdd yn drylwyr.

Gellir paratoi'r mwgwd mewn dwy ffordd:

 • Y dull cyntaf: Gwnewch uwd o chamri wedi'i falu, ychwanegwch ychydig ddiferion o balm gwallt, dŵr poeth ato.
 • Yr ail ffordd: bragu 5 bag te chamri mewn gwydr. Oeri ac ychwanegu cwpl o ddiferion o balm.

Gwnewch gais i linynnau ychydig yn llaith, gan ddosbarthu'r mwgwd yn gyfartal dros eu hyd cyfan. Gadewch am awr, ac yna rinsiwch â dŵr cynnes heb ddefnyddio asiantau ychwanegol.

Mwgwd Henna

Sut i baratoi mwgwd gwallt henna?

Toddwch 2 fag o henna gyda dŵr poeth a gwnewch uwd, dylai fod yn drwchus fel hufen sur. Gellir defnyddio unrhyw henna di-liw.
Ychwanegwch lwy de o fêl at y cynnyrch, ei gymysgu nes ei fod yn llyfn.

Mae'r cynnyrch yn barod, nawr gallwch ei gymhwyso i'ch gwallt. Dylent fod yn lân, ychydig yn llaith. Rhowch y mwgwd, yn gyntaf ar groen y pen gyda symudiadau tylino, a lledaenwch y gweddill yn gyfartal dros y darn cyfan.

Ar ôl hynny, lapiwch eich pen gyda het a'i adael am hanner awr. Rinsiwch i ffwrdd yn drylwyr â dŵr cynnes nes iddo ddod yn dryloyw.

Mwgwd burum ar gyfer blondes

Sut i wneud mwgwd gwallt burum?

Mae'n cynnwys cynhyrchion:

 • Nionyn;
 • Olew castor;
 • Burum sych.

Soak burum sych mewn dŵr, gadewch am 15 munud.

 • Piliwch y winwnsyn, golchwch mewn dŵr a'i dorri mewn unrhyw ffordd sy'n gyfleus i chi. Gallwch chi dorri'r winwns trwy ddefnyddio cymysgydd neu grater rheolaidd. Cymysgwch yr uwd sy'n deillio ohono gyda burum, ar y diwedd ychwanegwch un llwyaid o olew hanfodol.
 • Rhowch y cynnyrch yn gyfartal ar y gwallt, ei rwbio i groen y pen. Rhowch het arni, gadewch am 20 munud. Golchwch y cynnyrch gyda siampŵ a dŵr cynnes.
 • Am ganlyniadau, cymhwyswch y gymysgedd unwaith yn unig o fewn 1 diwrnod. Ar ôl ychydig fisoedd, bydd eich cyrlau yn dod yn ufudd, sidanaidd.

Mae gan furum sych briodweddau unigryw, y mae'r gwallt yn caffael disgleirio naturiol iddynt, ac mae winwns ac olew castor yn helpu i dyfu a chryfhau eu gwreiddiau.

Ar ôl defnyddio'r cynnyrch, cewch ganlyniadau rhagorol.

Mwy ar y pwnc:  Masgiau tewychu gwallt
Gofal gwallt gartref: Rysáit Masg Gwallt Burum
Mwgwd gwallt burum

Mae rhywun i fod i fod gyda gwallt melyn o'i enedigaeth, ac mae rhywun i fod i ddod yn fywyd trwy gydol oes, gan ddefnyddio paent ysgafn. A bydd ryseitiau ar gyfer blondes ac ar gyfer perchnogion cyrlau ysgafn yn helpu i gynnal eu golwg iach.

Gellir dileu'r rhan, breuder cyrlau wedi'u gwanhau gan baentio trwy ddefnyddio'r ryseitiau gwych hyn yn rheolaidd.

Mae angen gofal arbennig ar groen y pen.

Ceisiwch ddefnyddio cynhyrchion gwallt ysgafn i ddechrau. Defnyddiwch y cydrannau amddiffynnol mewn gwahanol gynhyrchion gofal, yna symud ymlaen i'n masgiau. Mae ein ryseitiau'n fwy effeithiol na chemegau amrywiol sy'n cael eu gwerthu mewn siopau.

Bydd ryseitiau sy'n hawdd eu paratoi gartref yn darparu'r gofal angenrheidiol ar gyfer croen y pen a'r gwreiddiau.

Rysáit ar gyfer mwgwd adfywio ar gyfer gwallt cannu

Sut i baratoi mwgwd atgyweirio ar gyfer gwallt melyn?

Cynhwysion: un llwy fwrdd o chamri, yr un faint o rosmari, arllwyswch 3/4 cwpan (fodca).

Gadewch mewn lle tywyll i drwytho mewn potel wydr (tywyll).
Ysgwydwch y botel bob dydd.

Ac ar ôl pythefnos bydd y gymysgedd yn barod. Ar ôl hidlo trwy gaws caws, yna arllwyswch y gymysgedd i gynhwysydd glân (potel).
Cais: 2 gwaith yr wythnos, sychwch groen y pen dros nos gyda'r gymysgedd sy'n deillio ohono.

Mwgwd iachâd i ysgafnhau ceinciau diflas

Sut i baratoi mwgwd triniaeth ar gyfer gwallt melyn?

Cynhwysion: Mae 2 lwy fwrdd (llwy fwrdd) o flodau chamomile sych yn arllwys 1 litr o ddŵr berwedig. Coginiwch dros wres isel am 6-7 munud, yna ei oeri a'i hidlo trwy gaws caws.
Cais: ar ôl golchi'ch pen, rinsiwch eich pen gyda'r cawl sy'n deillio ohono. Darperir cysgod hyfryd o gyrlau ysgafn i chi.

Masgiau gwallt ar gyfer adfer gwallt

Os yw popeth yn ddrwg, yna bydd y rhain yn helpu masgiau adfer gwallt... Effaith syfrdanol ar ôl dim ond ychydig o ddefnyddiau. Ac mae hyn ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n deall o gwbl.

Mae masgiau â chynhwysion naturiol yn cael effaith iachâd, rhowch gyfaint.

A chofiwch, ni fydd defnyddio un mwgwd yn unig ar gyfer blondes yn rhoi canlyniadau heb weithdrefnau ychwanegol eraill, megis monitro'ch corff yn ei gyfanrwydd - maethiad cywir yw hwn, defnyddio fitaminau, sylweddau sy'n ddefnyddiol i'r corff cyfan.

Bydd llysiau a ffrwythau yn helpu'ch gwallt gyda chymaint o wahanol ryseitiau os ydych chi'n eu bwyta'n amlach.

Awgrymiadau Gofal

Beth yw'r awgrymiadau ar gyfer gofalu am wallt melyn?

Y prif resymau dros wallt tenau, brau yw dod i gysylltiad â chemegau yn aml - lliwio ac amlygu, defnyddio sychwr gwallt yn rheolaidd.

Yn aml, oherwydd y gweithdrefnau hyn, mae afiechydon amrywiol croen y pen yn digwydd.

Mae angen ymbincio gwallt yn rheolaidd. Mae yna lawer o gynhyrchion gofal, ond y rhai mwyaf effeithiol yw masgiau wedi'u gwneud o berlysiau meddyginiaethol a chynhyrchion naturiol.

Maent yn ddiogel oherwydd eu bod wedi'u gwneud o gynhwysion naturiol nad ydynt yn niweidio'r corff.

Sut i wneud mwgwd iachâd ar gyfer gwallt sydd wedi'i ddifrodi'n ddifrifol gartref?
Mwgwd iachâd ar gyfer gwallt sydd wedi'i ddifrodi'n ddifrifol gan Elena Matveeva
5/5 - (10 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw