Sut i ymestyn gwallt gartref

Cynnwys

Nid yw'n anodd adeiladu llinynnau gartref, nid yw llawer o fenywod eisiau gwneud y driniaeth hon mewn salonau - mae'n ddrud. Mae technolegau'r diwydiant harddwch yn cael eu datblygu'n ddeinamig yn gyson - gan roi ffyrdd a chyfleoedd newydd i'r rhan hardd o'r boblogaeth wella eu hunain a newid eu golwg eu hunain. Un o'r gwasanaethau mwyaf poblogaidd o salonau harddwch ar hyn o bryd yw adeiladu - mae torri gwallt byr yn rhywbeth o'r gorffennol, mae harddwch eisiau ysgwyd pawb â chyrlau gwyrddlas. Rhaid cytuno ar bob un o'r ryseitiau a ddewiswyd gydag arbenigwr.

Sut i ymestyn gwallt mewn amser byr

Estyniad gwallt

Mae'r weithdrefn hon gyda meistr yn y salon yn ddrud, ac felly, ni all pawb fforddio defnyddio ei wasanaethau.

Gartref, gallwch berfformio cronni, bod yn amyneddgar, neu ddefnyddio un o'r opsiynau ar gyfer technolegau modern wedi'u haddasu i'w defnyddio'n annibynnol.

Mae angen i ferched sydd eisiau tyfu eu gwallt gartref mewn ffrâm amser fer brynu cynhyrchion cosmetig yn adrannau'r siopau.
Cyn ac ar ôl

Mae modd mewn ampwlau wedi profi eu hunain yn rhagorol - mae cydrannau dwys yn gwneud i'r ffoliglau gwallt segur ddangos eu hunain mewn grym llawn - mae'r gwallt yn dechrau tyfu'n weithredol, gan ddod yn sgleiniog ac yn iach.
Mae gweithgynhyrchwyr sydd wir yn monitro ansawdd eu cynhyrchion yn cynhyrchu, yn ychwanegol at yr ampwlau hyn, masgiau a balmau, ewynnau a siampŵau amrywiol. Gyda defnydd rheolaidd, maent yn helpu harddwch i gyflawni'r hyd a ddymunir yn yr amser byrraf posibl.

Canllawiau syml ar gyfer y weithdrefn

Estyniadau gwallt

O argymhellion cyffredinol arbenigwyr sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda steiliau gwallt, gall rhywun ddyfynnu:

 1. Cyn lleied â phosib, defnyddiwch sychwr gwallt, smwddio, cyrwyr.
 2. Cael gwared ar amrywiol fandiau elastig, biniau gwallt, a dyfeisiau eraill sy'n trwsio llinynnau mewn steiliau gwallt cymhleth - maen nhw'n niweidio strwythur y gwallt, yn ei wneud yn fwy bregus, gan amharu ar gylchrediad y gwaed.
 3. Cymerwch gyfadeiladau fitamin yn rheolaidd â fitaminau, microelements is-grŵp B: sinc a magnesiwm, copr a chalsiwm.
 4. Tylino croen y pen bob dydd - llif gwaed cynyddol i wreiddiau'r gwallt, yn eu helpu i gael mwy o faetholion, bydd twf bylbiau a oedd gynt yn anactif yn cael ei ysgogi.
 5. Bydd rhwbio cynhyrchion maethlon ar yr un pryd yn gwella'r effaith i gyflymu tyfiant gwallt.
 6. Trimiwch y pennau - o leiaf 2 gwaith y mis.
Bydd gweithredu'r argymhellion hyn yn helpu'r harddwch i dyfu gwallt gartref mewn cyfnod byr a heb ymweld â salon trin gwallt.

Ffordd hawdd i dyfu'ch gwallt yn gyflym

Twf cyflym

Mae llawer o bobl eisiau edrych yn dda cyn yr eiliad ddifrifol mewn bywyd.

Un o gydrannau pwysicaf y ddelwedd yw steil gwallt hardd. Felly, mae menywod â gwallt byr yn gofyn y cwestiwn - a yw'n bosibl tyfu gwallt mewn 1 diwrnod.

Mae meddygon yn sicr na ddarperir ar gyfer twf cyflym iawn o'r fath yn ôl natur. Gallwch chi gyflawni eu cynnydd di-nod - fesul milimetr.

Bydd y canlynol yn arwain at effaith debyg:

 1. Tylino croen y pen o ansawdd uchel.
 2. Cymryd cymhleth fitamin arbennig.
 3. Defnyddio masgiau sy'n ysgogi twf gwallt.
 4. Gofal trylwyr.
 5. Ymweliad â salon trin gwallt, gyda chymhleth o weithdrefnau modern i roi ysblander a disgleirio arbennig i'ch gwallt.

Trefn estyn mewn un diwrnod

Estyniad gwallt

Mae'r weithdrefn ar gyfer hunan-estyn gartref mewn un diwrnod yn bosibl. I wneud hyn, mewn adran arbenigol o'r siop, bydd angen i chi brynu llinynnau artiffisial gyda chapsiwl ceratin ar y diwedd, sy'n addas ar gyfer y lliw gwallt presennol.

Mae'r dechneg ei hun yn syml:

 1. Mae'n ddigon i ddosbarthu'r llinynnau o amgylch y cylchedd fel nad yw pob un ohonynt yn fwy na 8 mm mewn diamedr.
 2. Yna, rhoddir llinyn artiffisial i bob llinyn, gan gamu ychydig yn ôl o'r gwreiddiau, ac mae'r cymal ei hun yn sefydlog â gefel poeth.
 3. Ar ôl toddi, mae cynnwys y capsiwl keratin yn gorchuddio'r cymal, gan sodro'r ceinciau i'w gilydd yn ddiogel.
Proses adeiladu

Mae'r dechneg hon yn syml ac yn gwbl ddiogel. Nid yw gwallt sy'n cael ei estyn fel hyn yn ofni tymereddau uchel ac ymweliadau â'r sawna neu'r pwll.

ESTYNIAD CARTREF / GWALLT COLORED / kanekalon
Ymestyn Kanekalon iddo'i hun
Ffordd hawdd i ymestyn gwallt. Estyniad 3D
Adeilad XNUMXD gartref, techneg a nodweddion y weithdrefn
Mae'r anfanteision yn cynnwys anhawster cyflawni'r weithdrefn ar ranbarth occipital y pen, mae angen i chi ddefnyddio help ffrind. Mae cywiriad yn anodd - mae angen sgiliau i berfformio.

Gweithdrefn estyniad wythnosol

Gwallt ffug

Yn ystod ymweliad â salon trin gwallt, bydd arbenigwyr yn rhoi’r argymhellion mwyaf cyffredinol ar sut i adeiladu gwallt gartref mewn wythnos, ar ôl asesiad rhagarweiniol o’u cyflwr cychwynnol, eu strwythur, eu cyfanrwydd, tueddiad y croen i ffurfio graddfeydd neu i gynyddu gwallt colled.

Ffyrdd effeithiol o ysgogi twf gwallt:

 1. Glanhewch groen y pen yn drylwyr.
 2. I droi at gymorth asiantau amrywiol sy'n llidro'r croen, er enghraifft, trwythiad pupur coch.
 3. Defnyddiwch decoctions a arllwysiadau meddyginiaethol, er enghraifft, yn seiliedig ar chamomile, aloe, rhisomau burdock, blagur bedw.
 4. Defnyddiwch fasgiau maethlon i gadw'r mwyaf o leithder a maetholion yn ardal y ffoligl gwallt.
 5. Dilynwch gyrsiau ffisiotherapi i helpu i wella cylchrediad gwaed lleol yng nghroen y pen, er enghraifft, Darsonval.

Techneg cartref unigol

Gwallt ffug

Yn amodau fflat, mae'n hawsaf adeiladu'n annibynnol gan ddefnyddio dull tâp. Nid yw'r dechneg yn gofyn am sgiliau arbennig ac offer soffistigedig.

Mae'n ddigon i brynu set o linynnau - tua 40, ynghlwm wrth y gwallt gyda strwythur glud sy'n ddiogel iddyn nhw. I gael gwared arno ymhellach, byddwch yn defnyddio hylif hydoddi o'r un gwneuthurwr.

Gyda chyrlau estynedig fel hyn, gallwch greu llawer o steiliau gwallt hardd - mae'r ystod o liwiau'n eang. Yn addas ar gyfer perchnogion gwallt teneuo.

Mae angen i chi ofalu am gynhyrchion sy'n addas iawn i'r math o wallt, sy'n cael eu prynu'n well ar yr un pryd â llinynnau uwchben. Dylid cywiro o leiaf unwaith bob 2 fis.

Ryseitiau gwerin dibynadwy i gyflymu tyfiant gwallt

Mwgwd Gwallt

Am ganrifoedd, mae ryseitiau o ddoethineb gwerin wedi helpu harddwch i dyfu cyrlau gwyrddlas ar eu pennau. Ac mae llawer o ferched, nad ydyn nhw eisiau gwenwyno'u gwallt gyda chemeg amrywiol, yn defnyddio ryseitiau gan eu neiniau:

 1. Cyfunwch 40 g o olew burdock, cyfaint tebyg o fêl a 2 melynwy, 10 g o frandi a diferyn o furum ffres. Trowch yn dda a chynheswch ychydig. Taenwch y gymysgedd dros groen y pen a chreu effaith thermol am 45-60 munud. Ar ôl - tynnwch yn ofalus.
 2. Arllwyswch 40 g o bowdr mwstard sych i 40 ml o olew llysiau a dŵr distyll, ei guro mewn 1 melynwy ac ychwanegu 20 g o siwgr. Trowch y cynhwysion yn drylwyr a'u dosbarthu dros y pen am 20 munud. Golchwch y mwgwd iacháu gyda siampŵ a ddewiswyd yn unigol.
 3. Rhwbiwch gymysgedd o winwnsyn wedi'i friwio trwy grinder cig, ynghyd â mêl gwenith yr hydd i groen y pen. Gadewch ymlaen am 25-30 munud, yna tynnwch ef yn drylwyr.
 4. Mwgwd mwstard: cyfuno mewn cynhwysydd 2 melynwy, 100 ml o kefir, 40 ml o olew castor ac 20 g o fwstard.

Tylino'r mwgwd iacháu i'r pen. Ar ôl 45-60 munud, rinsiwch â hylif wedi'i gynhesu.

4.7/5 - (12 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw