Ynglŷn â'r wefan a'r rhifyn

Mae "Eich Cloeon" yn blatfform hyfforddi gwybodaeth. Rydym yn cynnig taith gerdded ddifyr ar-lein i chi trwy wyllt trin gwallt, gwibdaith hynod ddiddorol i fyd blethi, byns, cyrlau a thorri gwallt. Gan ystyried ein cynghorion a'n gwersi, byddwch yn ennill pŵer dros eich gwallt, yn dysgu eu hisraddio i ewyllys eich dwylo a thrawsnewid fel y dymunwch.

Bydd cyfarwyddiadau cam wrth gam, lluniau ffotograffig gweledol a chlipiau fideo manwl yn dod yn ganllawiau dibynadwy ichi ar y ffordd i gael y pŵer uchaf - y gallu i roi unrhyw siâp i wallt, creu steilio campwaith ohonynt a ffurfio delweddau cyfeirio.

Mae dysgu hanfodion trin gwallt yr un peth â dysgu proffesiwn dewin steilydd, sydd, gydag un strôc o'r crib, yn newid ei ymddangosiad ac yn gallu agor agweddau newydd, anhysbys hyd yn hyn.

Swyddfa olygyddol y safle

Prif Olygydd

Ynglŷn â'r wefan a'r rhifyn

Victoria Morozova (Facebook) - golygydd pennaf y wefan, yn gweithio fel siop trin gwallt yn ESTEL Professional.

Darllenwch Hefyd