Moelni patrwm gwrywaidd cynnar: achosion a thriniaeth

Cynnwys

Dros y blynyddoedd, mae llawer o ddynion yn profi colled gwallt sylweddol, a all arwain at moelni.

Mae gwyddonwyr wedi penderfynu bod moelni patholegol (alopecia) yn nodweddiadol o ddynion 40-50 oed. Ond nawr mae'r afiechyd yn mynd yn iau ac yn fwy ac yn amlach yn effeithio ar bobl 20-30 oed. Beth yw'r rheswm am y duedd hon, a beth yw achosion moelni cynnar?

moelni
Mae moelni cynnar yn achosi nid yn unig problemau cosmetig, ond hefyd seicolegol

Achosion moelni patrwm gwrywaidd cynnar

Mewn meddygaeth, gwahaniaethir y mathau canlynol o moelni:

 • alopecia androgenetig - colli gwallt o ganlyniad i deneuo. Gyda'r math hwn o moelni, mae gwallt yn cwympo allan yn y rhanbarthau parietal a blaen. Mae'r achos hwn o alopecia yn un o'r rhai mwyaf cyffredin. Fel rheol, mae dynion sy'n dechrau colli eu gwallt erbyn 25 oed mewn perygl o falu'n llwyr ar ôl ychydig flynyddoedd;
 • alopecia ffocal - colli gwallt mewn rhai rhannau o'r llinell flew;
 • alopecia gwasgaredig - hyd yn oed, colli gwallt yn ddwys ar hyd a lled y pen;
 • alopecia cicatricial - mae colli gwallt yn digwydd oherwydd marwolaeth ffoliglau gwallt oherwydd trawma croen y pen neu lid;

Mae ffurf weithredol testosteron, dihydrotestosterone (DHT), yn gyfrifol am dwf gwallt, ar y pen ac ar y corff. Mae colli gwallt cyn pryd yn dibynnu ar faint o hormon hwn - mae'r tebygolrwydd o moelni cynnar yn cynyddu gyda thwf DHT.

Mewn dynion, mae testosteron yn cael ei gynhyrchu gan y testes, ond mae lefel yr hormon hwn yn cael ei reoleiddio gan y chwarren bitwidol. Gall anhwylder y chwarren bitwidol, sy'n arwain at fwy o gynhyrchu testosteron, arwain at moelni patrwm dynion mewn dynion o dan 30 oed.

Ymhlith prif achosion moelni patrwm gwrywaidd cynnar mae:

 • anhwylderau hormonaidd yn y corff;
 • etifeddiaeth;
 • afiechydon heintus - ffwngaidd a bacteriol (dermatitis, dandruff, seborrhea);
 • clefyd thyroid;
 • afiechydon oncolegol;
 • straen - meddyliol ac emosiynol;
 • cam-drin alcohol a thybaco;
 • cwsg annigonol a maeth gwael;
 • sefyllfa ecolegol anffafriol yn y rhanbarth;
 • meddyginiaethau sy'n cael sgîl-effeithiau fel colli gwallt.
Mwy ar y pwnc:  Achosion moelni patrwm gwrywaidd cynnar

Trin moelni patrwm dynion yn gynnar

Er mwyn i driniaeth moelni cynnar fod yn effeithiol, mae angen cysylltu â thricholegydd a chael archwiliad. Dim ond ar ôl hynny, bydd y meddyg yn gallu canfod gwir achos alopecia a rhagnodi'r driniaeth angenrheidiol.

Achosion moelni patrwm dynion, cyngor arbenigol

Gall triocholegydd ragnodi archwiliad cynhwysfawr o'r corff i ddarganfod achosion colli gwallt:

 • dadansoddiad cyffredinol o wrin a gwaed;
 • prawf gwaed ar gyfer lefelau hormonau;
 • imiwnogram;
 • diagnosteg cyfrifiadurol o wallt a chroen y pen;
 • ymgynghori â therapydd, niwrolegydd, dermatolegydd.

Er gwaethaf y ffaith bod nifer fawr o siampŵau a meddyginiaethau ar gyfer colli gwallt ar hyn o bryd, nid yw'n werth hunan-feddyginiaethu o hyd.

4.7/5 - (16 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw