Mwgwd mwstard ar gyfer twf gwallt - adolygiadau cais

Cynnwys

Mae adolygiadau ar fuddion gwallt yn cadarnhau bod unrhyw rysáit sy'n seiliedig ar fwstard yn ysgogi tyfiant gwallt. Mae hi bob amser ym mywyd beunyddiol unrhyw wraig tŷ.
Fe'i defnyddir ar gyfer annwyd, a ddefnyddir fel sesnin ar gyfer bwyd.
Mae ei rôl mewn gofal gwallt hefyd yn bwysig. Mae nifer enfawr o ryseitiau i gyflymu tyfiant gwallt yn cael eu paratoi trwy ychwanegu mwstard.

Yn aml rhoddir y rysáit heb gadw lle ar gyfer y math o wallt neu groen y pen. Efallai na fydd y canlyniad yr hyn yr hoffech chi.

Er mwyn osgoi cael eich siomi, cyfrifwch pam mae mwstard yn ddefnyddiol, sut i'w ddefnyddio'n gywir wrth baratoi masgiau.

Cyfansoddiad a sylweddau defnyddiol mwstard

Beth yw'r defnydd o fwstard ar gyfer gwallt

Mae hadau mwstard yn storfa go iawn o fitaminau a maetholion.

Mae mwstard yn cynnwys: caroten (fitamin A), fitamin C, fitaminau B 1, B 2.

Mae'n cynnwys bron i 20-pump y cant o brotein, bron i bedwar deg saith y cant o asidau brasterog annirlawn.

Mae grawn yn cynnwys llawer o haearn, sinc a chalsiwm. Maent yn cynnwys llawer o wahanol asidau buddiol.

Ni cheir powdr mwstard o hadau; fe'i gwneir o'r masg sy'n aros ar ôl cael yr olew.

Mae'r holl gydrannau a ddisgrifir yn ddefnyddiol wrth eu rhoi yn allanol, pan gânt eu cymryd yn fewnol.

Mae ei ddefnyddio fel sesnin mewn bwyd, yn gwella treuliad ac yn dirlawn y corff â fitaminau. Bydd blas sbeislyd sbeislyd yn ychwanegu croen at unrhyw ddysgl.

Budd o'r cais

Beth yw'r defnydd o

Prif ansawdd mwyaf buddiol powdr mwstard yw gwella cylchrediad y gwaed.

Oherwydd hyn, mae tyfiant gwallt yn cael ei wella. Mae plasteri mwstard, sy'n gyfarwydd i bawb ers plentyndod, yn cael yr un effaith.

Mae mwgwd sy'n cynnwys mwstard yn ddefnyddiol ar gyfer croen y pen olewog, gan ei fod yn cael yr effaith o sychu a lleihau secretiad sebwm.

Bydd cyfansoddiad fitamin cyfoethog o'r fath yn cael effaith fuddiol ar gyflwr cyffredinol y cyrlau. Wedi eu blino'n lân gan baent, steilio, ecoleg wael, mae angen gofal arnyn nhw.

Mae gan Mustard eiddo unigryw arall - mae'n gwella treiddiad cydrannau buddiol eraill i ddyfnder y siafft gwallt.

Yn y gymysgedd ohono, mae'n bosibl a hyd yn oed yn angenrheidiol ychwanegu fitaminau A, E, olewau amrywiol - ni fydd yr holl gydrannau hyn yn setlo ar yr wyneb, ond byddant yn treiddio'n ddwfn i groen y pen, siafft y gwallt.

Gellir defnyddio powdr mwstard ar gyfer colli gwallt, atal, gwella twf.

Gwrthdriniaeth i'w defnyddio

Beth yw'r gwrtharwyddion

Fel unrhyw rwymedi, mae ganddo ei wrtharwyddion ei hun. Mae'n bendant yn amhosibl cyflawni'r driniaeth os oes clwyfau neu ddermatitis ar y croen.

Mwy ar y pwnc:  Asid nicotinig ar gyfer gwallt - adolygiadau cais

Mae angen defnyddio mwstard yn ofalus ar gyfer dioddefwyr alergedd a pherchnogion croen y pen sensitif.

Er mwyn osgoi canlyniadau gwael, dylid cynnal prawf ymateb negyddol. I wneud hyn, cymhwyswch ychydig o'r cyfansoddiad gorffenedig i dro mewnol y penelin.

Mae teimlad llosgi bach a chochni bach yn naturiol, ond mae pothelli, cochni amlwg yn dystiolaeth na ddylid defnyddio'r cynnyrch.

Mae'n werth ei ystyried sawl gwaith cyn defnyddio mwstard ar gyfer gwallt sych - gall ei sychu hyd yn oed yn fwy.

Dim ond gydag unrhyw olew sylfaen y caniateir iddo ddefnyddio'r powdr ochr yn ochr. Ni allwch esgeuluso'r prawf - bydd y canlyniadau'n ddifrifol, hyd at oedema Quincke.

Cymhwyso mwgwd mwstard yn gywir

Sut i wneud a defnyddio mwgwd gwallt mwstard

Yn gyntaf, mae angen i chi fonitro cysondeb y cynnyrch yn ofalus.

Os yw'n troi allan i fod yn rhy drwchus neu'n hylif, yna mae hyn yn ddrwg.

Gall crynodedig eisoes losgi'r croen, felly mae angen i chi wanhau'r màs gorffenedig gydag olewau neu ddŵr cynnes. Wel, gyda chysondeb hylif, ychwanegwch ychydig mwy o bowdr.

Peidiwch â gwanhau'r mwstard â dŵr rhy boeth na thrwytho'r màs am amser hir. Yn y ddau achos, mae'n dechrau rhyddhau sylweddau gwenwynig niweidiol.

Weithiau gallwch ddod o hyd i gynhwysyn fel mayonnaise mewn ryseitiau. Nid ydym yn argymell gwneud hyn. Mae'r saws wedi'i baratoi yn cynnwys llawer o ychwanegion a chadwolion artiffisial. Gwell disodli mayonnaise gyda melynwy a menyn.

Cofiwch ychwanegu'r rhan olewog ar gyfer gwallt olewog. Er gwaethaf eu cynnwys olewog, gallant ymateb yn wael i sychder.

Weithiau, eisiau cael gwared â saim, mae merched yn dirywio'r croen, dandruff, cosi yn ddiangen.

Mae rôl olew yn y cyfansoddiad yn wych. Ni fydd yn gadael i'r croen losgi, felly ychwanegwch ef.

Cadwch mewn cof bod y cydrannau olewog yn golchi'r llifynnau allan o'r gwallt. Cyn defnyddio mwstard, mae angen i chi amddiffyn y pennau a'r croen rhag sychu. I wneud hyn, mae'r tomenni wedi'u iro'n helaeth ag olew, mae'r un weithdrefn yn cael ei gwneud ar y gwreiddiau.

Gall sudd winwns, fe'i defnyddir ar y cyd â phowdr mwstard, roi arlliw gwyrdd i gyrlau, bydd yn anodd cael gwared â'r arogl.

Mae rhai yn ysgrifennu mewn adolygiadau bod y gwallt, mewn tywydd gwlyb neu law, yn dechrau arogli winwns eto.

Rhag ofn, ceisiwch eu rinsio â hydoddiant finegr - llwy fwrdd o finegr (nid hanfod!) Fesul litr o ddŵr cynnes.

Fel ar gyfer ychwanegion fel sudd lemwn, mae'n addas ar gyfer blondes, mae lemon yn goleuo llinynnau. Ar gyfer brunettes, gall sudd roi effaith rydlyd ar y gainc a golchi'r llifyn.

Nid oes gan berchnogion lliw naturiol unrhyw beth i fod ag ofn - gallwch ychwanegu unrhyw gydrannau. Bydd yr olew yn ychwanegu disgleirio ac iechyd i'ch gwallt.

Ryseitiau ar gyfer y masgiau mwyaf effeithiol

I actifadu'r bylbiau

Sut i wneud

Mae llawer o adolygiadau'n canmol y mwgwd hwn. Ar gyfer coginio, mae angen - cwpl o lwy fwrdd o ddŵr cynnes a'r un faint o bowdr mwstard. Cwpl o lwy fwrdd o olew llysiau, melynwy, cwpl o lwy fwrdd o siwgr.

Defnyddir siwgr i gynyddu gwres, felly os oes gennych ychydig o groen sensitif mae'n well ei hepgor.

Mae'n well peidio â golchi'ch gwallt am tua 2 ddiwrnod cyn gwneud y mwgwd.

Mwy ar y pwnc:  Tar sebon ar gyfer gwallt: adolygiadau ar gais

Rhowch y gymysgedd ar eich pen a'i roi ar gap cawod, yna lapiwch eich pen â thywel.

Mae'n amhosib cadw'r màs ar y pen yn hwy nag awr.

Golchwch y llinynnau'n drylwyr gyda siampŵ.

Rydyn ni'n cynnal triniaeth unwaith yr wythnos.

Mwgwd ar gyfer gwallt sych gydag effaith faethlon

Sut i wneud

Mae'r rysáit yn cynnwys cynhwysion ysgafn a maethlon, felly ni fydd yn sychu'r cyrlau.

Mae angen - hanner gwydraid o kefir, llwy fwrdd o bowdr mwstard, llwy de o fêl, llwy de o olew olewydd. Gallwch ollwng cwpl o ddiferion o olew hanfodol.

Mae gweithredoedd pellach yr un fath ag ar gyfer y mwgwd cyntaf.

Peidiwch â chymhwyso'r cyfansoddiad i'r pennau! Gallwch chi gynhesu'ch gwallt ychydig gyda sychwr gwallt, ond peidiwch â gorwneud pethau.

Mwgwd clai ar gyfer gwallt olewog

Sut i wneud

Diolch i'r cydrannau, bydd cyfansoddiad o'r fath yn helpu i leihau cynnwys braster croen y pen rhywfaint, a gyda defnydd rheolaidd - i normaleiddio gwaith y chwarennau sebaceous.

Mae angen i ni gymysgu cwpl o lwy fwrdd o unrhyw glai gyda llwy de o fwstard, ychwanegu cwpl o lwy fwrdd o finegr seidr afal neu sudd lemwn.

Gellir cymryd clai mewn glas, coch neu wyn. Bydd yr effaith yr un fath, felly defnyddiwch yr hyn sydd ar gael.

Mae'r algorithm gweithredoedd yr un peth ag ar gyfer y masgiau eraill.

Rhaid i'r pennau gael eu iro ag olew, peidiwch â chymhwyso'r cyfansoddiad iddynt. Ar ôl y driniaeth, rydyn ni'n golchi'r llinynnau'n drylwyr gyda siampŵ, yn defnyddio balm.

Opsiwn ar gyfer gwneud mwgwd i'w ddefnyddio gartref
Mwgwd gwallt mwstard
Y canlyniad cyn ac ar ôl y mwgwd mwstard

adolygiadau

Maent yn gadael llawer o adolygiadau gyda chyn ac ar ôl lluniau, dyma rai ohonynt.

Ella, Moscow

Pa effaith

Rwyf wedi bod yn cael trafferth gyda'r broblem o golli gwallt ar gefn fy mhen ers amser maith. Penderfynais roi cynnig ar y mwgwd. Fe wnes i opsiwn syml - olew burdock, powdr mwstard. Gallaf ddweud bod yr effaith yn anhygoel.

Ni wnaeth unrhyw gyffuriau drud fy helpu cymaint â rhwymedi ceiniog. Mae gwallt newydd i'w weld yn glir, hyd yn oed ar y temlau daeth yn dewach. Mae'r gwahanu wedi dod bron yn ganfyddadwy, ac mae hefyd wedi teneuo.

Maria, 23

Sut maen nhw'n ymateb

Fy nod oedd tyfu'r llinynnau wedi'u torri. Y tro cyntaf i mi wneud rysáit gyda siwgr ar ddamwain. Fe allwn i ddioddef y fath deimlad llosgi am ddeg munud.

Yna mi wnes i gymysgu'r mwstard, y dŵr a'r gwahanol olewau. Weithiau roedd hi'n cadw'r cyfansoddiad ar ei phen am oddeutu awr, ac weithiau am ugain munud.

Cwrs y driniaeth yw 2 fis. Ni wnes i dyfu’r toriad deugain centimetr i ffwrdd, cyflymodd tyfiant gwallt, mae hyn yn amlwg gan y gwahaniaeth mewn lliw naturiol gyda’r rhan lliw sy’n tyfu.

Evgeniya, 23

Pa ganlyniad

Wrth iddi esgor ar fabi, dechreuodd ei gwallt, fel llawer, gwympo allan. Roedd y syniad o fwgwd mwstard yn ymddangos yn wyllt i mi ar y dechrau, sut alla i wrthsefyll y teimlad llosgi? Ond ar ôl i ddim o'r meddyginiaethau helpu, gwnes i fy meddwl.

Mwy ar y pwnc:  Y siampŵau gorau ar gyfer colli gwallt - 2021 uchaf

Gallaf ddweud bod y teimlad llosgi yn bearable, yn hytrach roedd yna deimlad o gynhesrwydd. Fe wnes i ychwanegu cognac, melynwy, olew olewydd i'r màs.

Yn bennaf oll roeddwn i'n hoffi'r opsiwn gyda'r melynwy - roedd croen y pen yn stopio cosi ac roedd y dandruff wedi diflannu.

O ran y golled, mae wedi gostwng yn sylweddol.

Am amser hir, ni allwn gredu bod rhwymedi mor syml, wedi'i wneud o gynhyrchion syml, yn cael cymaint o effaith.

Felly'r casgliad - nid yw popeth sy'n rhad yn ddrwg. Cyn hynny, roeddwn i hyd yn oed yn defnyddio ampwlau drud ar gyfer triniaeth, dim effaith. Mae'r cynnyrch gorffenedig yn fwy cyfleus, ond ni ellir cymharu'r canlyniadau.

Yaroslava, Belgorod

Beth yw rôl siwgr

Mae Yaroslava o Belgorod yn ysgrifennu na allai wrthsefyll y teimlad llosgi. Fel y digwyddodd yn ddiweddarach, defnyddiwyd siwgr yn y rysáit, a oedd yn dwysáu'r teimlad llosgi.

Penderfynodd y ferch roi cynnig ar rysáit wahanol, yn fwy ysgafn.

Roedd tyfiant gwallt tua 2 centimetr y mis, heb fwgwd - un centimetr.

Ychwanegiadau ychwanegol, olewau, disgleirio ychwanegol.

Miroslava, Orenburg

Pa wallt sydd wedi dod yn ôl-ddefnydd?

Er mwyn diddordeb, penderfynais wneud masgiau. Sefydlais arbrawf - mi wnes i fesur tyfiant gwallt mewn un mis, ac yna ei fesur ar ôl y cwrs.

Beth alla i ddweud, roedd y gwahaniaeth tua un centimetr a hanner.

Ar ôl cwrs o fasgiau mwstard, sylwais fod fy ngwallt yn dod yn llawer mwy trwchus a shinier. Mae'r effaith yno yn bendant!

Y prif beth yw cynnal prawf - trodd fy ffrind â chroen sensitif, roedd hi wedi'i gorchuddio â phothelli. Nid yw hyn yn golygu bod y rhwymedi yn ddrwg, nid yw'n addas i bawb.

Camilla, Volgograd

Sut i actifadu twf gwallt

Rhoddais gynnig ar y mwgwd mwstard ar gyngor ffrind.

Dechreuodd fy ngwallt dyfu'n araf. Mae eu tyfu wedi dod yn broblem wirioneddol, a chyn iddynt dyfu mor gyflym fel nad oedd gen i amser i hyd yn oed ddod i ben!

Wrth imi wneud 2 weithdrefn, sylwais ar effaith gadarnhaol.

Am fis, mae hi wedi tyfu tua 2 centimetr. Rwy'n fodlon â'r canlyniad, rwy'n bwriadu cynnal sawl cwrs triniaeth arall.

Mae pob adolygiad yn gadarnhaol. Mae adolygiadau negyddol hefyd oherwydd y ffaith na chynhaliwyd prawf sensitifrwydd.

Os oes gennych broblem gyda thewychu neu eisiau tyfu cyrlau, mae angen i chi roi cynnig ar fwgwd gyda mwstard.

Mae digonedd yr adolygiadau cadarnhaol yn profi bod y cyfansoddiad yn gweithio.

Y prif beth yw dilyn yr holl reolau a pheidio â chadw'r fformwleiddiadau mwstard ar eich pen am fwy nag awr.

A'r peth pwysicaf yw bod yn rhaid i'r powdr fod yn ffres, heb ddod i ben. Mae'n annerbyniol defnyddio hen stociau.

4.7/5 - (16 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw