Gadewch i ni gael gwared ar y stereoteip bod tyfu bangiau yn broses anfeidrol. Nid yw hyn yn wir o bell ffordd! Sut allwch chi dyfu'ch bangiau'n gyflym? Rydym yn dwyn i'ch sylw awgrymiadau defnyddiol, nifer o ffyrdd i steilio gwallt afreolus a chynildeb eraill.Darllen mwy

Bangiau hir yw tuedd y tymor newydd. Ar gyfer pwy mae'r model hwn yn addas? Steiliau gwallt gyda chleciau hir, nodweddion ei steilio. Awgrymiadau cyffredinol ar gyfer steilio llinynnau blaen a steilio steiliau gwallt.Darllen mwy

Os ydych chi'n benderfynol o newid eich delwedd arferol a chael gwared ar y bangiau, byddwch yn amyneddgar, gan nad yw'r broses hon yn un gyflym. Sut i roi pin ar glec wrth dyfu a'i wneud yn urddas steilio - darllenwch yn ein herthygl.Darllen mwy

Golwg ffres wedi'i ysbrydoli gan y tueddiadau ffasiwn diweddaraf - bangiau byr gyda gwallt hir! Mae croeso i chi feistroli'r maes hwn ar gyfer dychymyg: dirwyn eich bangiau, sythu, torri mewn steil pin, gwneud harddwch angheuol allan o'ch hun gyda'ch dwylo eich hun, cerflunio a bod yn hardd gan warchod tueddiadau a'ch dewisiadau personol. Darllen mwy

Ar hyn o bryd, mae yna amrywiaeth eang o fathau o glec, yn amrywio o opsiynau clasurol i rai creadigol a gwreiddiol. Wrth ddewis clec, rhoddir ystyriaeth i'r math o wyneb, siâp y toriad gwallt a hyd y ceinciau.Darllen mwy

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae bangiau carpiog wedi bod yn boblogaidd ymhlith merched a menywod fel ei gilydd. Oherwydd ei siâp anarferol, mae'r bangiau'n caniatáu ichi bwysleisio'r manteision a chuddio'r anfanteision.Darllen mwy

Mae bangiau ffug yn ffordd hawdd o newid eich edrych yn radical heb niweidio'ch gwallt. Mathau a manteision ategolion o'r fath. Sut i wisgo a sut i ddewis y siâp. Nodweddion gofal.Darllen mwy

Bangiau Ffrengig yw'r rhai sy'n dechrau ar ben y pen. Mae hi'n edrych yn ffasiynol iawn, wedi'i baratoi'n dda ac yn fonheddig, yn enwedig i'r rhai sydd â gwallt trwchus. Mae math penodol o wyneb yn addas ar gyfer pob math o wyneb. Darllen mwy

Mae'n hawdd torri'ch bangiau eich hun os dilynwch y cyfarwyddiadau priodol. Bydd ymarfer rheolaidd a gwaith ar gamgymeriadau yn eich helpu i'w wneud yn gywir a heb anhawster yn y dyfodol.Darllen mwy

Bangiau hir?! Mae yna lawer o ffyrdd i steilio'ch bangiau i'r ochr. Os ydych chi am newid eich bywyd heb wneud ymdrechion enfawr, mae popeth yn eich dwylo eich hun: braichiwch eich hun gyda sychwr gwallt a farnais a chreu arddull fythgofiadwy gyda chleciau hyfryd.Darllen mwy