12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Cynnwys

Mae miloedd o ferched ledled y byd yn ystyried bod eu gwallt mân yn felltith. Mewn gwirionedd, mae gan wallt tenau fanteision diymwad - fel arfer mae'n sidanaidd, meddal, cain, yn llawn ffresni. Ond, er gwaethaf yr holl agweddau cadarnhaol, weithiau mae'n eithaf anodd dewis steil gwallt ar gyfer y math hwn o wallt, gan fod gan wallt tenau lawer llai o gyfaint na gwallt cyffredin. 

Mae steiliau gwallt byrrach yn berffaith ar gyfer gwallt mân. Maen nhw'n eich helpu chi i edrych yn fwy hyderus a deniadol.

Rydyn ni'n cyflwyno detholiad o'r steiliau gwallt menywod mwyaf modern i chi ar gyfer gwallt mân.

Iroquois modern

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Mae'r mohawk modern yn ffordd glasurol i steilio gwallt mân.

Yn eich gwneud chi'n fodern a chic.

Tonnau traeth

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Os oes gennych gyrlau hardd, er eu bod yn denau, yna'r arddull hon yw'r ffordd orau i'w siapio.

Ffa llyfn

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Steil gwallt perffaith ar gyfer gwallt mân. Trac pen canol cymesur + hyd anwastad yw'r ateb gorau ar gyfer gwallt mân.

Pixy

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Mae yna lawer o steiliau gwallt ar gyfer gwallt mân, ond mae'r un hon yn un o'r rhai mwyaf ysblennydd. Torri gwallt yn isel iawn ar yr ochrau ac yn ôl, ar y brig acennog.

Ponytail llyfn

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Siâp eich gwallt mân yn ponytail sgleiniog a byddwch yn ychwanegu disgleirio at eich steilio.

Haenau cyfaint

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Mae'r arddull hon yn edrych yn wych ar wallt byr a hir.

Pixie gweadog

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Pixie yw un o'r steiliau gwallt gorau ar gyfer gwallt mân. Mae'r steil gwallt yn edrych yn wych ar siâp wyneb hirgrwn.

Sgwâr budr

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Ash Pixie

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Gwallt cefn crib

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Ffa pwff

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Gossip bob

12 steil gwallt swmpus ar gyfer gwallt tenau, y byddant yn edrych 3 gwaith yn fwy prydferth ohonynt! (Llun):

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Dangosodd siop trin gwallt o Sandanski luniau ysgytwol o’i chleient gan ddefnyddio siampŵ a oedd yn difetha ei gwallt hardd.

Ychwanegu sylw