12 rheol ar gyfer blondes - dyma'r unig ffordd y bydd melyn yn disgleirio ac ni fydd gwallt ar ffyn sych:

Mae gwallt cannu neu gannu yn edrych yn foethus dim ond os yw wedi'i hydradu'n ddigonol (nad yw'n sefyll ar ffyn sych), yn disgleirio ac nad yw'n blodeuo.

Nid yw mor anodd i blondes gyflawni cyflwr o'r fath, ac yn bwysicaf oll - gofal trefnus, o ansawdd uchel a phroffesiynol.

Siaradodd Julia Sedletskaya, tricholegydd, arbenigwr mewn adsefydlu gwallt a chroen y pen gyda 13 blynedd o brofiad, am reolau sylfaenol melyn hardd.

12 rheol ar gyfer blondes - dyma'r unig ffordd y bydd melyn yn disgleirio ac ni fydd gwallt ar ffyn sych:

Mae hi wedi dweud dro ar ôl tro nad myth yw gwallt melyn iach, ond realiti, ac y gall gwallt melyn droi’n gynfas hardd o wallt syfrdanol. Wrth gwrs, er mwyn i'r gwallt fod fel hyn, rhaid i chi gadw at y rheolau canlynol:

- lleihau canran yr ocsidydd i'r lleiafswm wrth baentio;

- peidiwch â gohirio paentio (y byrraf yw'r gwreiddiau wedi'u egino, yr hawsaf yw i'r lliwiwr baentio);

- ewch i'r gwely gyda'ch gwallt wedi'i bletio mewn bynsen neu braid rhydd;

- peidiwch â gorwedd mewn baddon poeth am amser hir, gan drochi'ch gwallt mewn dŵr;

- Gwneud masgiau gwallt wythnosol;

12 rheol ar gyfer blondes - dyma'r unig ffordd y bydd melyn yn disgleirio ac ni fydd gwallt ar ffyn sych:

- rhowch balm lleithio bob amser;

- Defnyddiwch gynhyrchion gwallt-ddiogel (a ffilm amddiffynnol) a phwysau moleciwlaidd isel bob amser cyn brwsio gwallt gwlyb.

- gwneud triniaethau gwallt proffesiynol unwaith y mis;

- defnyddio sychwr gwallt o dymheredd canolig;

- dysgu sut i wneud steilio bob dydd hardd gyda gwallt "trawmatig" lleiaf;

- cuddio'ch gwallt o dan het yn y gaeaf;

- Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio offer amddiffynnol yn ystod eich gwyliau haf ar y môr;

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Y 4 tueddiad steil gwallt gorau ar gyfer 2020 - bob, bangs, hir, pixie

Ychwanegu sylw