22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

A allwn ni adennill ieuenctid coll? Yn anffodus, mae hyn yn dal yn amhosibl i unrhyw lawfeddyg plastig - dim ond arafu treigl amser y maent yn llwyddo, ond nid yw'r effaith yn para'n hir, ac nid yw'r pris yn werth chweil. Beth allwn ni ei wneud i deimlo'n ifanc eto? Mae'n hawdd derbyn a charu ein hunain am bwy ydyn ni, nid i wrthsefyll henaint, ond i'w wisgo mor gain a hardd â phosib!

Heddiw mae gennym anrheg fendigedig i bob merch dros 60 oed - steiliau gwallt cain ieuenctid a fydd yn dwysáu eich disgleirdeb naturiol yn yr oes "euraidd" hon, gan ychwanegu ychydig o geinder, soffistigedigrwydd a diofalwch. 

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

Felly - beth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer steil gwallt adfywiol?

Yn gyntaf oll, ni ddylai fod yn lliw annaturiol - ar ôl oedran penodol, nid yw gwallt llwyd yn ffrewyll, ond addurn y mae'n rhaid ei wisgo ag urddas ac uchelwyr, felly, rydym yn eich cynghori i ddibynnu ar lwyd fel y prif neu'r ychwanegol. cysgod mewn Gwallt.

I'r gwrthwyneb, ni fydd yn eich gwneud chi'n hen! Fel dewis olaf, gallwch roi cynnig ar arlliwiau ysgafn o wallt, ond heb felyn, os gwelwch yn dda!

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

Rheol dau: y byrraf y gorau! Hyd yn oed ar ôl 40 mlynedd, mae newidiadau yng nghorff merch yn effeithio ar ei gwallt. Mae'n dod yn denau, bregus, brau ac nid yw'n edrych mor brydferth ag o'r blaen. Yn sicr nid yw hyn yn achos anobaith - does ond angen i ni newid y darn ychydig. I'r ysgwyddau, uwch eu pennau, a pham ddim yn fyr iawn? Mae steiliau gwallt fel bob, plaid a pixie yn ddelfrydol ar ôl y 50au, tra gall mwy beiddgar arbrofi gydag opsiynau fel mohawk a draenog. Gweld pa mor dda y mae'n edrych:

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

Y drydedd reol yw mwy o gyfaint! Bydd cyrlau mawr, ruffling ysgafn neu tousling wrth y gwreiddiau yn creu'r effaith a ddymunir, y bydd eich gwallt yn edrych yn drwchus a moethus ynddo, fel yn ieuenctid:

Mwy ar y pwnc:  Bob hir ychwanegol ar gyfer gwallt hyd canolig

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

Dyma opsiynau brafiach hyd yn oed:

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

22 steil gwallt ieuenctid i ferched o 60 oed - yn well na pheiriant amser! Dirwy, addfwyn, cain (llun):

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw