5 camgymeriad brwsio gwallt cyffredin sy'n achosi i wallt ddioddef a chwympo allan:

Cynnwys

Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw cribo'ch gwallt i'w gadw'n iach a hardd. Ond nid yw'n ddigon rhedeg crib neu frwsh trwy'r llinynnau.

Mae'n ymddangos ein bod yn aml yn ddiarwybod yn gwneud camgymeriadau gros wrth gribo, sydd wedyn yn arwain at broblemau fel colli gwallt a blodeuo. Os ydych chi am i'ch gwallt fod yn iach a hardd, PEIDIWCH â gwneud y camgymeriadau brwsio canlynol:

5 camgymeriad brwsio gwallt cyffredin sy'n achosi i wallt ddioddef a chwympo allan:

1. Steiliwch eich gwallt i'r cyfeiriad anghywir.

Gan ddechrau o'r gwreiddiau a chribo i'r pennau, rydych chi'n tynnu'r gwallt allan o'r ffoligl, sy'n arwain at dorri. Mae'n well cribo'ch gwallt o'r gwaelod i fyny. Y peth gorau yw ei rannu'n adrannau bach a chael gwared ar tanglau sy'n cyrraedd y gwreiddiau'n raddol. 

2. Datryswch yr ymylon yn unig

5 camgymeriad brwsio gwallt cyffredin sy'n achosi i wallt ddioddef a chwympo allan:

Er ei bod yn well brwsio'ch gwallt o'r pennau i fyny, nid yw hynny'n golygu y dylech chi osgoi'r goron. Mae croen eich pen yn cynhyrchu olewau llawn maetholion sy'n hanfodol ar gyfer harddwch ac iechyd eich gwallt. Bydd gwasgaru'r olewau hyn i'r eithaf yn rhoi disgleirio i'ch gwallt. Hefyd, pan fyddwch chi'n penderfynu, rydych chi'n tylino croen eich pen yn ysgafn, sydd yn ei dro yn cynyddu llif y gwaed ac yn ysgogi tyfiant gwallt.

3. Rydych chi'n defnyddio'r brwsh anghywir.

5 camgymeriad brwsio gwallt cyffredin sy'n achosi i wallt ddioddef a chwympo allan:

Os oes gennych wallt brau a chyrliog, defnyddiwch frwsh sbatwla gan y bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws ei amsugno. Os yw'n denau ac yn brin o gyfaint, bydd crib â gwallt naturiol yn gleidio'n ysgafn trwy'r gwallt heb ei niweidio. Gallwch hefyd ddefnyddio chwistrell frwsio os oes gennych wallt na ellir ei reoli.

Mwy ar y pwnc:  Steiliau Gwallt Anghymesur Modern - Syniadau Ysbrydoledig ar gyfer Pobl Uchelgeisiol

4. Rydych chi'n penderfynu yn rhy aml

5 camgymeriad brwsio gwallt cyffredin sy'n achosi i wallt ddioddef a chwympo allan:

Gall brwsio'ch gwallt yn egnïol ormod o weithiau'r dydd ei wanhau ac achosi torri. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ansawdd y grib yn hytrach na nifer y cribau. Ac ni waeth pa mor dda yw'ch techneg, brwsiwch eich brwsh / crib yn rheolaidd. Os ydych chi'n defnyddio cynnyrch budr, rydych chi'n taenu hen gynhyrchion a chroen marw ar eich gwallt. I lanhau'r brwsh - tynnwch y blew yn gyntaf, rhowch ychydig o sebon hylif arno, rinsiwch yn dda o dan ddŵr rhedeg, yna gadewch iddo sychu ar dywel.

5. Defnyddiwch yr un brwsh ar gyfer gwallt gwlyb a sych.

5 camgymeriad brwsio gwallt cyffredin sy'n achosi i wallt ddioddef a chwympo allan:

Mae gwallt gwlyb yn torri'n haws wrth iddo gael ei lenwi â lleithder, ymestyn, dod yn wannach ac yn fwy tueddol o dorri. Yn anad dim, mae gwallt gwlyb yn datrys gwallt, defnyddiwch grib danheddog eang.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw