5 hoff steil gwallt sy'n lladd gwallt yn syml - rydyn ni'n eu haddoli, ac yna rydyn ni'n pendroni pam eu bod nhw'n diferu ac yn pluo:

Cynnwys

Gwallt hir yw priodoledd harddaf menyw. Yn aml, pan rydyn ni eisiau teimlo'n gyffyrddus neu'n brydferth, rydyn ni'n ffurfio steil gwallt o'r gwallt - rydyn ni'n ei blethu, ei glymu neu ddefnyddio ategolion amrywiol ar gyfer hyn.

Ond mae yna ychydig o steiliau gwallt sydd, er eu bod yn edrych yn bert, yn lladd ein gwallt yn llythrennol.

Mynegir eu heffaith niweidiol pan fydd problemau fel colli gwallt, breuder, disgleirdeb, blodeuo, sychder. Mae rhai o'r steiliau gwallt hyn hefyd ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mewn bywyd bob dydd. Os ydych chi eisiau gwallt iach, bywiog, ceisiwch ei osgoi pryd bynnag y bo modd.

Dyma 5 hoff steil gwallt lladd gwallt:

Marchogaeth

5 hoff steil gwallt sy'n lladd gwallt yn syml - rydyn ni'n eu haddoli, ac yna rydyn ni'n pendroni pam eu bod nhw'n diferu ac yn pluo:

Gall tynnu a thynnu'ch gwallt i mewn i ponytail wneud i chi deimlo'n anorchfygol i Jennifer Lopez, y mae'r steil gwallt hwn yn gweddu iddi cystal, ond mewn gwirionedd, byddwch chi'n niweidio'ch gwallt. Mae gwallt ymestyn yn arwain at wanhau, blinder graddol, a all arwain at golli gwallt yn y pen draw.

Coc

5 hoff steil gwallt sy'n lladd gwallt yn syml - rydyn ni'n eu haddoli, ac yna rydyn ni'n pendroni pam eu bod nhw'n diferu ac yn pluo:

Mae bynsen yn fenywaidd a hardd, heb os, ond gall fod yr un mor niweidiol â ponytail, am y rheswm syml ei fod yn awgrymu gwallt bras. Os ydych chi am i'ch hoff fynyn fod yn fwy buddiol a mwy diogel i'ch gwallt, peidiwch â thynhau'ch gwallt gymaint.

Teils trwchus

5 hoff steil gwallt sy'n lladd gwallt yn syml - rydyn ni'n eu haddoli, ac yna rydyn ni'n pendroni pam eu bod nhw'n diferu ac yn pluo:

Mae blethi yn hoff ddewis iawn ar gyfer yr haf, ond gallant fod yn niweidiol i wallt, yn enwedig os yw'n denau ac yn dynn iawn. Gall y steil gwallt hwn niweidio'ch gwallt a'ch croen y pen yn ddifrifol. Gall hyd yn oed niweidio'r ffoliglau am amser eithaf hir, gan achosi colli gwallt yn y tymor hir y mae'n anodd atgyweirio gwallt ohono.

Estyniadau

5 hoff steil gwallt sy'n lladd gwallt yn syml - rydyn ni'n eu haddoli, ac yna rydyn ni'n pendroni pam eu bod nhw'n diferu ac yn pluo:

Mae tangio llinynnau ychwanegol o wallt â'ch un chi yn creu straen ychwanegol ar y ffoliglau gwallt a chroen y pen, a all niweidio'r gwallt yn y pen draw, gwneud iddo dorri'n hawdd, a hyd yn oed arwain at golli gwallt. Wrth wneud estyniadau gwallt, ymddiriedwch yn y gweithwyr proffesiynol bob amser i sicrhau bod eich gwallt mewn cyflwr da.

Mwy ar y pwnc:  17 steil gwallt y gallwch chi eu gwneud eich hun gartref. Nawr yw'r amser perffaith i astudio (lluniau)

Steilio gwallt gwlyb

5 hoff steil gwallt sy'n lladd gwallt yn syml - rydyn ni'n eu haddoli, ac yna rydyn ni'n pendroni pam eu bod nhw'n diferu ac yn pluo:

Os ydych chi'n brwsio neu'n cynhesu gwallt llaith cyn iddo sychu, byddwch yn ymwybodol y gall hyn fod yn niweidiol iawn i'ch gwallt. Pan fydd gwallt yn wlyb, mae ar ei fwyaf bregus. Mae'n hynod niweidiol ei drin ag unrhyw beth heblaw sychwr gwallt ar dymheredd gweddol gynnes. Os ydych chi'n chwistrellu sychwch eich gwallt yn rhy boeth, rydych chi'n ei ddifrodi a'i wneud yn frau.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw