6 steil gwallt byr a fydd yn ennill calonnau menywod yn eu 50au eleni (lluniau)

Cynnwys

Mae gen i wallt cyrliog hyd canolig rydw i wedi ceisio'n ofer tyfu'n ôl ers sawl blwyddyn. Y broblem yw fy mod i eisiau gwneud sgwâr bob chwe mis. Fel partner da, mae fy ngŵr yn fy nghefnogi. Mae Mam hefyd wrth ei bodd â thoriadau gwallt byr.

Yn ôl fy arsylwadau, mae menywod dros 50 oed wedi'u rhannu'n 2 fath: y rhai sy'n caru eu hunain fel y maen nhw, a'r rhai sy'n ceisio dod yn well. Mae fy mam o'r ail fath. Fis yn ddiweddarach, newidiodd ei steil gwallt byr. Dyma'r steiliau gwallt y mae ei thriniwr gwallt yn eu hargymell sy'n berthnasol iawn y gwanwyn hwn.

Anghymesuredd chwaethus

Mae'n ymddangos bod y bob anghymesur wedi'i greu i gadw diddordeb eraill. Eleni, mae'r steil gwallt hwn yn arbennig o boblogaidd nid yn unig ymhlith merched ifanc, ond hefyd ymhlith menywod hŷn. Yr unig gafeat yw bod gwallt mewn steil gwallt o'r fath yn eithaf anodd ei steilio. Bydd yn rhaid i chi geisio bob dydd

6 steil gwallt byr a fydd yn ennill calonnau menywod yn eu 50au eleni (lluniau)

Mae acenion bob amser yn tueddu

Mae gwallt wedi'i amlygu yn edrych yn glyfar ac yn ddiddorol, hyd yn oed os nad ydych wedi rhoi cynnig arno eto. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod tynnu sylw yn hoff fath o liw gwallt i lawer o sêr. Mae llinynnau golau taclus yn erbyn cefndir caramel neu gastanwydden yn edrych yn cain ac yn ffres. Ei wneud, ni allwch fynd yn anghywir!

6 steil gwallt byr a fydd yn ennill calonnau menywod yn eu 50au eleni (lluniau)

Gwallt llwyd ysblennydd

Os yw'ch gwallt wedi'i orchuddio â gwallt llwyd bonheddig, peidiwch â meiddio hyd yn oed ei guddio o dan llifyn amonia. Sicrhewch fod eich gwallt yn chwaethus a daliwch ati i baratoi perthynas amhriodol â'ch gwallt. Mae steiliau gwallt sgleiniog sgleiniog, sydd wedi'u styled i bob pwrpas i edrych fel steil gwallt, bellach ar eu hanterth poblogrwydd. Peidiwch â bod yn swil am eich oedran, ond byddwch yn falch ohono!

6 steil gwallt byr a fydd yn ennill calonnau menywod yn eu 50au eleni (lluniau)

Lliwiau llachar

Mae gan wallt llwyd fantais arall: nid oes angen i chi ysgafnhau'ch gwallt os ydych chi am roi cynnig ar liw llachar. Mae neiniau gwallt porffor yn ein cymdeithas yn condescending ac yn drahaus. Ond yn y Gorllewin mae arddull mor feiddgar yn cael ei chyflwyno gan ferched hŷn, maen nhw'n cael eu hedmygu. Y prif beth yw bod popeth yn gymedrol.

Mwy ar y pwnc:  Steil gwallt Eidalaidd Aurora ar gyfer 2020 - yr ateb ar gyfer gwallt canolig

6 steil gwallt byr a fydd yn ennill calonnau menywod yn eu 50au eleni (lluniau)

Mae'n werth nodi nad yw steil gwallt rhy fyr yn addas i bawb. Er enghraifft, mae trinwyr gwallt yn argymell dim ond merched ifanc main sydd â nodweddion wyneb cymhleth i dorri eu gwallt “fel bachgen”. Fel arall, byddwch chi'n difetha'ch holl amherffeithrwydd (trwyn hir, bochau drooping neu grychau ger y llygaid). Gwiriwch â'ch triniwr gwallt bob amser cyn torri i hyd eich ysgwydd.

6 steil gwallt byr a fydd yn ennill calonnau menywod yn eu 50au eleni (lluniau)

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw