7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Cynnwys

Pa steil gwallt i'w ddewis yn 40? Ac yn 50? Etc. Mae steil gwallt i fenyw fel cerdyn ymweld, ac yn enwedig mewn oedran pan mae'n ymddangos bod harddwch yn dechrau pylu'n raddol. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn wir. Dros y blynyddoedd, dim ond yn fwy moethus y daw menyw, yn enwedig os yw hi'n neilltuo o leiaf bum munud i'w hamser.

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Mae'r cyhoeddiad yn addo gadael y pum munud hyn yn unig i chi ddadansoddi'r wybodaeth. Dyma rai awgrymiadau steilydd ar sut y dylai eich gwallt edrych yn ysblennydd, beth i'w ddewis, a sut i gael effaith gwrth-heneiddio drawiadol.

Pa steil gwallt i'w ddewis

Yn gyntaf, ychydig o feddyliau ynghylch pa opsiwn fyddai orau, er enghraifft, hanner cant, ac yna rhai awgrymiadau. Ydw.

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Pan ydych chi'n 40 oed

Nawr gallwch chi roi'r gorau i arbrofion a meddwl i'r eithaf a yw'n werth newid y bangs. Gallwch ysgafnhau un neu ddau dôn. Dewis cyffredin i ferched eich oedran yw steil gwallt aml-haenog gyda chyffyrddiad o liw, sy'n helpu i guddio gwallt llwyd a gwyn sydyn. Os ydych chi am ddangos eich gras, gwnewch steilio ysgafn i gadw'ch gwallt yn donnog.

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Pan fyddwch chi'n dod yn agos at ysbrydoli 50

Mae'n bryd cymryd o fywyd yr hyn yr ydych yn ei hoffi! Yn ystod yr amser hwn, mae menywod yn newid i steiliau gwallt byrrach a mwy ymarferol, gan ddatgelu eu potensial llawn. Rheolau sylfaenol: mae tôn ysgafn yn adfywio, mae un tywyll, i'r gwrthwyneb, yn pwysleisio ac yn heneiddio ychydig. Dewiswch naws gwallt sy'n cyd-fynd â'ch llygaid hardd. Mae opsiwn amlbwrpas yn goch llachar, a fydd yn gweddu i lygaid llwyd, gwyrdd a glas. Ond dylai merched ifanc â llygaid brown, efallai, fod yn fwy gofalus â choch

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Pan ydych chi'n 60 oed

Yn yr oedran hwn, mae menywod yn tueddu i roi'r gorau i bopeth a pheidio â gofalu amdanynt eu hunain. Mae hwn yn gamgymeriad, oherwydd mae pob oedran yn destun cariad. Credir bod torri gwallt yn fyr iawn yn addas ar gyfer menywod yr oedran hwn. Fodd bynnag, mae'n ymddangos i ni, os yw'r gwallt yn dal i fod yn iach, yna beth am adael y darn? Ond yma mae'n bwysig cadw golwg ar y pwyslais y mae'r hyd hwn yn ei wneud. Wrth gwrs, bydd angen gofal arbennig ar gyfer hyn.

Mwy ar y pwnc:  Plaide byr ar gyfer menywod canol oed - opsiynau sy'n iawn i chi

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Pan fyddwch chi'n iach yn 70 oed

Yn yr oedran hwn, nid yw'r steil gwallt ond yn ategu'r ddelwedd a ddewiswyd ac a brofwyd. Mae menywod o'r fath yn garismatig, yn ddyfeisgar, yn amlwg. Nawr gallwch chi arbrofi gydag unrhyw opsiynau, ond hoffwn fod yn fwy gofalus gyda steiliau gwallt hir. Y cyfan oherwydd yr un acenion: dylai'r hyd ychwanegol gyrraedd uchafswm o'r gwddf. Wrth gwrs, ym mhopeth sydd ei angen arnoch i olrhain ymyl y meddwl. Os na fyddwch chi'n synnu pawb

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Pa steil gwallt i'w ddewis

A dyma argymhellion y steilwyr! Y cam cyntaf yw mynd i'r afael â'r mater yn rhesymol a pheidio â gweithredu'n ystrydebol. Mae'n amlwg eich bod am edrych ar eich gorau, ond ni fydd popeth sy'n ymddangos yn ddefnyddiol i eraill yn edrych yr un peth i chi. Er enghraifft, mae rhai pobl yn gwneud steiliau gwallt sy'n rhy fyr heb fod â diddordeb mewn siâp o gwbl. Ysywaeth, nid yw steiliau gwallt o'r fath yn cael eu gwneud yn ifanc, ond yn hen.

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Weithiau mae'n ddigon dim ond i hyd yn oed allan y tôn ychydig. Nid oes angen mynd i banig os byddwch chi'n dod o hyd i wallt llwyd yn sydyn, bydd lliwio ysgafn yn datrys popeth. Yn ogystal, ni allwch liwio'ch holl wallt, ond delio â'r cyfuchliniau. Gall blondes ddewis lliw euraidd, tra gall brunettes ddewis caramel cain.

Tric benywaidd cyffredin yw ysgafnhau gwallt, sydd hefyd yn caniatáu ichi guddio gwallt llwyd. Nid yw cam o'r fath bob amser yn cael ei gyfiawnhau, oherwydd weithiau mae'n gwneud yr wyneb yn ddi-ymadrodd. Yn yr achos hwn, bydd iawndal gyda chyfuchlin ael tywyllach neu minlliw rhy llachar yn pasio mewn ychydig flynyddoedd. Gwell gofalu am naturioldeb ac, os oes gennych wallt tywyll yn naturiol, dewiswch gysgod tebyg.

7 steil gwallt a fydd yn gwneud ichi edrych yn iau ar 40, 50 a 60 (lluniau)

Gallwch chi bob amser arbrofi gyda thoriad gwallt, oherwydd mae gan wallt un eiddo rhyfeddol: mae'n tyfu'n ôl. Felly gallwch chi roi cynnig ar rywbeth newydd bob amser! Peidiwch ag anghofio rhannu eich cyfrinachau o'r steil gwallt perffaith, efallai y bydd rhywun eisiau cymryd esiampl gennych chi.

Chi sydd i benderfynu pa steil gwallt i'w ddewis. Os ydych chi wedi drysu ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud, ewch at naill ai steilydd neu siop trin gwallt. Credwch fi, mae edrych yn hardd yn llawer haws nag y mae'n ymddangos. Diolch am ein darllen ni!

Mwy ar y pwnc:  Edrychwch arno gyda bangs! Cyfuniadau hynod hyfryd o plaid + bangs (llun):
Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw