7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Nid yw pob merch yn gwybod y gallant edrych yn llawer iau dim ond trwy gael eu gwallt wedi'i wneud! Mae'r steil gwallt cywir yn gallu nid yn unig adnewyddu'r wyneb, ond hefyd ei wneud yn gyfrannol. Er enghraifft, ei gulhau'n weledol.

Yn ogystal, y gwanwyn a'r haf yw'r amseroedd gorau ar gyfer newid ymddangosiad. Byddwn yn dweud wrthych am y 10 steil gwallt mwyaf llwyddiannus. Byddant yn helpu i wneud yr wyneb yn wan yn weledol. Gyda'r steil gwallt hwn, byddwch chi'n bendant yn teimlo'n hyderus ac yn ddeniadol! Maent i gyd yn chwaethus, modern, cain ac amrywiol.

Steil Gwallt # 1: Baleage.

Mae'r dechneg hon yn ôl eto i blesio'i chefnogwyr! Mae trosglwyddo cysgodion yn weledol yn helpu i gulhau hirgrwn yr wyneb. 

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Steil gwallt # 2: hirgul

Yr opsiwn gorau ar gyfer wyneb eang. Oherwydd bod gwallt yn cwympo, cyflawnir "estyniad" gweledol. Mae'r wyneb yn dod yn gul a chyfrannol. Weithiau mae'n ymddangos hyd yn oed eich bod wedi colli ychydig bunnoedd.

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Steil Gwallt # 3: Ponytail swmpus mawr

Oherwydd y gyfrol, mae'r wyneb yn edrych yn wannach, ac mae'r steil gwallt hwn yn amlbwrpas ac yn gyffyrddus.

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Steil Gwallt # 4: rhaeadru steil gwallt

Mae'r steil gwallt hwn bob amser yn edrych yn dda. Diolch i edafedd o wahanol hyd, mae hirgrwn yr wyneb yn ymestyn ac yn dod yn gyfrannol.

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Steil gwallt # 5: bob ochr

Dyma iachawdwriaeth i lawer o ferched! Mae steil gwallt o'r fath gydag anghymesuredd buddugol yn gwanhau'r wyneb yn llwyr, ac mae hefyd yn cuddio bochau llydan. Y prif beth yw dewis ochr dde'r llinyn!

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Steil Gwallt # 6: Effaith Gwallt Gwlyb

Mae steiliau gwallt edrych gwlyb yn ôl mewn ffasiwn! Gallwch edrych yn iau ag ef.

Mae cyrlau hardd yn gwyro oddi wrth bochau llydan. Yn ogystal, maent yn edrych yn chwaethus, yn feiddgar, ond ar yr un pryd yn fenywaidd.

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

Steil gwallt # 7: cyfaint wrth y gwreiddiau

Cyfrol yw'r ateb perffaith ar gyfer pob dydd. Mae'r steil gwallt hwn yn gwneud hirgrwn yr wyneb yn cain. Yn ogystal, mae'r steil gwallt hwn yn helpu i dynnu sylw oddi wrth dalcen llydan.

Mwy ar y pwnc:  Baleage mewn cawell - y cyfuniad mwyaf modern ar gyfer y tymor - steiliau gwallt chwaethus.

7 steil gwallt sy'n ymestyn yr wyneb ac yn ei wneud yn gymesur (Awgrymiadau + lluniau)

5/5 - (1 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw