7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Cynnwys

Fe wnaethon ni alw'r steiliau gwallt yn y detholiad heddiw yn “smart” dim ond oherwydd eu bod yn caniatáu ichi ychwanegu a chynnal cyfaint mewn gwallt mân a thenau.

Prif anfantais gwallt tenau yw ei drwch bach (30-50 micron) ac, o ganlyniad, cyfaint bach. Felly, dylai steil gwallt ar gyfer gwallt tenau wneud iawn am yr anfantais hon gymaint â phosibl.

Yn fwyaf aml, mae trinwyr gwallt yn defnyddio technegau anghymesur, rhwygo ac aml-haenog yn eu gwaith. Rydyn ni'n cyflwyno'r steiliau gwallt chic mwyaf addas i chi ar gyfer gwallt tenau:

Steiliau gwallt byr ar gyfer gwallt tenau

Ein steil gwallt adnabyddus "bob»Ddim yn colli ei berthnasedd. Dwysedd gweledol, siâp a chyfaint yw ei phrif arfau sy'n dod â gwallt mân yn fyw.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Mae'r dechneg haenu a ddefnyddir yma yn wych ar gyfer gwallt mân.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Hyfforddwr steil gwallt chwaethus a diymhongar iawn. Nid oes angen steilio hir a chynhyrchion arbennig arno, sy'n werthfawr iawn pan fydd pob munud yn cyfrif. Mae cyfaint ac ysgafnder y steil gwallt yn cuddio holl ddiffygion gwallt prin.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Pixysteil gwallt modern ar gyfer pob oedran. Mae ganddo sawl amrywiad perfformiad. Ac yn gadael i chi arbrofi gyda siâp y glec a'i hyd.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Toriadau gwallt hyd canolig

Jôcs Yn duedd fodern mewn trin gwallt. Roedd yn boblogaidd yn gynnar yn y 2000au. Gellir ei ddrysu'n weledol â sgwâr hirgul. Fodd bynnag, mae pennau'r gwallt yn fwy rhwygo. Cyflawnir yr effaith hon trwy berfformio technegau cymhleth (graddio a theneuo).

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Cascade mae'n dal i fod yn boblogaidd gyda steiliau gwallt. Gallwn hefyd alw hwn yn risiau "llifo" sy'n ffurfio wynebau. Neu goron fyrrach. Mae'r acen yn y steil gwallt hwn yn hollol unigol.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Gyda chymorth steilio (cyrlau, tonnau bach), bydd y steil gwallt yn edrych yn llawer mwy ysblennydd.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Bob hir ychwanegol mae hwn yn steil gwallt digynsail. I'r rhai sy'n ofni newidiadau syfrdanol, rydym yn eich cynghori'n gryf i gynnal yr arbrawf hwn.

Mwy ar y pwnc:  Cyfanswm taro y flwyddyn! Mae pob merch yn torri eu gwallt oherwydd y steil gwallt hwn (llun)

Mae'r steil gwallt hwn yn gweddu i bob merch. Bydd nifer dihysbydd o opsiynau steilio a steiliau gwallt yn eich helpu i greu eich edrychiad unigryw eich hun.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Steiliau gwallt ar gyfer gwallt hir swmpus

Yn ein barn ni, steiliau gwallt grisiog yw'r ffordd orau i ddatgelu harddwch gwallt hir. Bydd y steil gwallt hwn bob amser yn berthnasol ac yn chwaethus.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Gyda'i help, gallwch chi roi siâp penodol i'ch gwallt a phwysleisio ei hyd. Y prif bwyslais yn y steil gwallt yw byrhau'r llinynnau wrth "goron" y pen.

Rhaid i'r siop trin gwallt greu math o "het". A hefyd fel bod gweddill y gwallt yn cael ei raddio ar ei hyd.

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

7 steil gwallt hyfryd ar gyfer gwallt tenau nad ydyn nhw'n colli cyfaint ac sy'n edrych yn hyfryd (llun):

Gall y bangiau fod yn hollol wahanol: anghymesur, rhwygo neu'n syth.

Hefyd, ar gyfer gwallt syth tenau, mae steil gwallt hir gyda llinell syth neu hanner cylch i'r llafnau ysgwydd yn ddelfrydol.

Y cyngor gorau: Os na allwch frolio gwallt blewog, yna mae'n well dewis steil gwallt hyd canolig.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw