7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Cynnwys

Weithiau clymu gwallt mewn "ponytail" fel y'i gelwir yw'r steil gwallt symlaf a mwyaf ymarferol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio gartref, cerdded gyda ffrindiau a hyd yn oed gyda ffrog gain. Fodd bynnag, mae'n bwysig ystyried pa mor aml rydych chi'n clymu'ch gwallt fel hyn. Gall clymu'ch gwallt yn rhy dynn a'i gadw yn y sefyllfa hon trwy'r dydd achosi problemau annymunol. Dyma 7 canlyniad ofnadwy i'r gynffon nad ydych chi hyd yn oed yn gwybod eu bod yn bodoli:

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Gall achosi cur pen

Oes, gall gwallt wedi'i glymu achosi cur pen. Math o allodynia yw hwn. Gall gwallt fod yn ansensitif i boen, ond mae yna lawer o nerfau o dan y ffoliglau gwallt sy'n gallu anfon signalau poen oherwydd tensiwn gormodol ar y gwallt.

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Gall achosi poen croen y pen

Mae'n edrych fel cur pen rhag clymu'ch gwallt. Gall gwallt sydd wedi'i glymu'n rhy dynn effeithio ar y nerfau ac achosi poen croen y pen. Dyma boen sy'n cael ei deimlo ar y croen ac sy'n effeithio ar y ffoligl ymylol, h.y.

y croen o amgylch pob gwallt neu ffoligl. Mae'r boen hon fel arfer yn digwydd pan fyddwn eisoes wedi llacio ein gwalltiau.

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Gall poen cefn ddigwydd

Os oes gennych wallt trwchus, gallwch chi straenio croen eich pen yn fawr. Yna mae poenau yn y gwddf a'r cefn. Mae hyn oherwydd cywasgiad gwallt ac actifadu nerfau. Mae hyn hefyd yn cael ei ddylanwadu gan y ffaith ein bod yn aml yn defnyddio cysylltiadau gwallt bach iawn.

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Gall achosi ymestyn croen yr wyneb.

Bydd ymestyn y gwallt yn ormodol yn effeithio'n negyddol ar y croen. O ganlyniad, mae'r croen yn colli ei hydwythedd. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n edrych yn hŷn dros amser.

Mwy ar y pwnc:  Rydyn ni i gyd yn gwneud y camgymeriadau hyn, ac yna rydyn ni'n pendroni pam mae gennym ni 2 flew ar ôl ar ein pennau!

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Gall gwallt gael ei rwygo a gall gwallt fynd yn sownd.

Gall ymestyn y gwallt am gyfnod hir achosi ffrithiant a thensiwn yn y gwallt. O ganlyniad, mae'r gwallt yn cael ei grogi a'i rwygo.

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Mae gwallt yn dod yn fwy agored i niwed

Mae gwallt wedi'i glymu'n dynn yn colli ei hydwythedd a'i gryfder. O ganlyniad, mae hi'n dod yn agored i niwed. Ac os byddwch chi'n gadael eich gwallt wedi'i glymu yn ystod cwsg, dim ond gwaethygu fydd y sefyllfa.

7 canlyniad ofnadwy ein ponytail annwyl - dyma beth mae ein hoff steil gwallt yn ei wneud:

Mae gwallt yn dechrau cwympo allan

Math o golli gwallt yw alopecia areata. Gwiriwch groen eich pen am fannau agored bach. Yn y cyflwr hwn, efallai y byddwch hefyd yn teimlo poen neu'n sylwi ar arwyddion o groen fflach. Yn ffodus, os byddwch chi'n newid yr arfer o glymu'ch gwallt yn dynn, bydd yn tyfu'n ôl.

Amddiffyn eich gwallt!

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw