9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Cynnwys

Mae'n bosibl goresgyn oedran nid yn unig gyda chymorth gweithdrefnau a gweithrediadau cosmetig! Mae steilwyr proffesiynol yn gwybod pa steiliau gwallt fydd yn tynnu sylw at y manteision ac yn cuddio diffygion croen aeddfed. 

Awgrym: Mae gwallt hir yn pwysleisio hirgrwn hamddenol yr wyneb yn unig. Po fyrraf y gwallt, y mwyaf disglair yw'r effaith codi.

Steilydd Elena Kapustina, @helenakapustina

Mae menywod dros 40 oed yn aml yn cadw at eu hyd yn ceisio gorchuddio amherffeithrwydd â gwallt, ond yn aml mae'r gwrthwyneb yn wir! Dim ond menyw ag wyneb perffaith all fforddio'r hyd ar ôl 40. Wel, pan fydd newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran yn weladwy i'r llygad noeth, dylech roi sylw i'r steiliau gwallt chwaethus hyn. Cyflwyno 9 steil gwallt gwrth-heneiddio diemwnt ar ôl y 40au:

Rhaeadru hyd ysgwydd â chleciau a thonnau

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

 Susan Sarandon

Mae'r steil gwallt rhaeadru yn rhoi cyfaint naturiol ac angenrheidiol i'r gwallt ar ôl 40 mlynedd, y gellir ei wella gyda thonnau meddal. A bydd y bangiau sy'n ffasiynol y tymor hwn yn ychwanegu chwareusrwydd i'r ddelwedd. 

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Gall hefyd guddio crychau talcen yn llwyddiannus. Bydd y steil gwallt hwn yn tynnu sylw at eich personoliaeth a'ch steil. I gael golwg naturiol, steiliwch eich gwallt yn dwt heb glynu.

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Cyngor arbenigol: byddwch yn ofalus gyda'r hyd canolig - ni fydd ond yn addas i'r menywod hynny sydd â gwddf gosgeiddig, heb arwyddion amlwg iawn o heneiddio (yr hyn a elwir yn.

"Modrwyau Venus").

Ffa Graddedig Gyda Thonnau

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Un o amrywiadau ffa Ei Fawrhydi, y gellir ei newid yn anfeidrol. Yn y fersiwn gyda thonnau a hyd gwallt hyd at yr ên, bydd yn ychwanegu benyweidd-dra, yn helpu i gywiro ac amlinellu hirgrwn yr wyneb.

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Cyngor arbenigol: Mae'r steil gwallt yn dda am ei hyblygrwydd: mae'n addas ar gyfer pob dydd yn ogystal ag ar gyfer achlysuron arbennig. Bydd gwallt melyn yn eich helpu i edrych hyd yn oed yn iau.

Bob graddedig gyda llinynnau gweadog a chleciau

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Gellir "gweini" y ffa ac ati. Yn lle cyrlau, pwysleisiwch y llinynnau'n ysgafn gyda chynnyrch gwallt addas i greu cyfaint ac ychydig o wamalrwydd gwamal. Ychwanegwch glecian ac mae golwg ieuenctid modern yn barod.

Mwy ar y pwnc:  15 steil gwallt byr i ferched dros 50 oed a fydd yn eich adfywio ar unwaith (lluniau)

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Cyngor Arbenigol: Bydd y steil gwallt yn edrych orau ar wallt ysgafn a blond.

Rhaeadru anghymesur â thonnau

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Mae ein gwallt yn tyfu'n deneuach gydag oedran, a bydd llinynnau tonnog byr yn helpu i greu'r trwch a'r trwch angenrheidiol ar y pennau. Hefyd, mae tonnau a chyrlau yn ôl mewn ffasiwn!

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Cyngor arbenigol: Bydd anghymesuredd yn rhoi ychydig o ddiofalwch i'r steil gwallt, a'r ddelwedd - naturioldeb a swyn. Rhowch gynnig ar liwiau cymhleth fel ombre a baleage. Bydd hyn yn gwneud i'r steil gwallt edrych yn fwy modern.

Sgwâr byr gyda lôn

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Steil gwallt syml, minimalaidd ond effeithiol iawn. Mae hyd gorau posibl yr ên yn creu effaith codi: mae tynhau'r hirgrwn yn weledol ac yn rhoi golwg ieuenctid. Ac mae rhwyddineb steilio yn ychwanegu pwyntiau o'i blaid! 

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Gyda llaw, mae coleri uchel yn edrych yn wych gyda steil gwallt o'r fath, sy'n cuddio amherffeithrwydd yn ardal y gwddf.

Awgrym arbenigol: Mae bobi fer yn edrych yn dda ar wallt tywyll a melyn. 

Sgwâr gyda bangiau

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Mae'r steil gwallt hwn yn dynwared cyfuchliniau delfrydol yr wyneb, gan alinio'r hirgrwn yn weledol. Ychwanegwch at hynny feddalwch y llinellau, y bangiau, yr ymyl waelod ychydig yn grwm a'r warant minws 10 mlynedd! 

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Cyngor arbenigol: Mae'r blwch yn caniatáu ichi arbrofi gyda steilio, ond ar yr un pryd bydd yn edrych yn soffistigedig a soffistigedig mewn unrhyw ddyluniad. 

Bob cnwd

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Mae llinellau crwn a meddal y steil gwallt hwn yn creu teimlad taclus sydd wedi'i baratoi'n dda. Mae'r hyd hwn yn rhoi brwdfrydedd ieuenctid ac yn ei gwneud hi'n bosibl tynhau hirgrwn yr wyneb, sy'n ymlacio gydag oedran.

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Awgrym arbenigol: pwysleisiwch ychydig o linynnau ar eich talcen, chwaraewch gyda thechnegau lliwio a dewch yn chwaethus ac yn ifanc!

Pixie gyda chyrlau

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Mae Pixie yn adnewyddu ac yn adnewyddu'r wyneb, yn enwedig os ydych chi'n ychwanegu ychydig o ddiofalwch ar ffurf cyrlau. Gan eu bod mewn ffasiwn, byddant yn ychwanegu arddull a chyfaint i'r ddelwedd. 

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Dyma'r steil gwallt mwyaf chwareus, oherwydd gallwch chi newid ei gymeriad yn gyson.

Mwy ar y pwnc:  Steiliau gwallt plaid achlysurol voluminous i weddu i unrhyw wyneb

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Awgrym arbenigol: Ychwanegwch hyfdra gydag anaf naturiol, arbrofwch â chleciau a chyfeiriad y ffordd.

Pixie gydag ymylon "pigfain"

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Fersiwn feiddgar beiddgar ac ifanc o'r pixie. Bydd haenau graddedig yn helpu i dewychu gwallt yn weledol, a bydd pennau miniog gweadog y gwallt yn pwysleisio'ch personoliaeth. 

9 steil gwallt adfywio diemwnt ar ôl 40, y byddwch chi nawr eisiau cael eich pasbort yn y disgo (llun):

Awgrym Arbenigol: Gwych ar gyfer y rhai â gwallt mân sydd eisiau edrych yn ifanc a chwaethus.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw