9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Cynnwys

Weithiau bydd y mwyafrif o ferched yn dod yn fwy prydferth gydag oedran, ond mae angen pwysleisio'r harddwch hwn yn iawn. Mae'r mater o ddewis steil gwallt yn chwarae rhan bwysig yma.

Dywedodd arbenigwyr pa arddulliau gwallt fydd yn helpu i “daflu” sawl blwyddyn o’r wyneb ac amlygu urddas menyw ar ôl 40 oed.

Dyma'r steiliau gwallt argymelledig ar gyfer menywod dros 45 oed:

Pixy

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Pixie yw'r steil gwallt mwyaf poblogaidd ymhlith menywod ar ôl 45 mlynedd. Peidiwch â bod ofn arbrofi, bydd y steil gwallt yn bendant yn cwrdd â'r holl ddisgwyliadau. Gallwch hefyd benderfynu ar liw gwallt anarferol. 

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Bydd bangiau wedi'u beveled neu wedi'u rhwygo yn ychwanegu sbeis i'r edrychiad. Mae'n werth nodi hefyd bod pixies yn hawdd i'w steilio, dim ond golchi a sychu'ch gwallt.

Gwallt eilliedig

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Mae steilwyr yn cynghori'r menywod mwyaf beiddgar i eillio eu temlau neu eu gwallt ar gefn eu pennau. Mae'r steil gwallt hwn yn edrych yn chwaethus, yn feiddgar ac yn ddeniadol. Ond i ferched sydd â ffurfiau curvaceous, nid dyma'r syniad gorau.

Bob

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Mae'r steil gwallt bob wedi cadw ei boblogrwydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Dyma'r opsiwn perffaith i fynd gydag unrhyw edrychiad. Mae haenu yn nodweddiadol o'r steil gwallt. Yn y modd hwn, gallwch gynyddu cyfaint y gwallt yn weledol. 

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Gyda chymorth fersiwn anghymesur, gallwch guddio amherffeithrwydd sy'n gysylltiedig ag oedran.

Steil gwallt haenog

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Mae steil gwallt haenog yn iachawdwriaeth i ferched tenau. Yn weledol yn cynyddu'r cyfaint. Yn ogystal, nid oes angen steilio ar y steil gwallt. Mae'n ddigon i olchi, sychu a chribo'ch gwallt. Byddwch yn barod am y ffaith y bydd yn rhaid i chi ymweld â'r triniwr gwallt bob 2 mis i adnewyddu'ch gwallt bob 3-XNUMX mis.

Gwallt hir

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Nid yw pob merch ar ôl 45 yn dewis gwallt hir fel opsiwn. Ond gall perchnogion gwallt trwchus ei fforddio'n hawdd. Fodd bynnag, mae'n werth pwysleisio'r cyfoeth naturiol. Er enghraifft, gwnewch glec hir. Argymhellir hefyd ymweld â'r siop trin gwallt yn rheolaidd a thocio'r ymylon.

Llydaweg

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Mae Bangs yn fanylion diddorol wrth dorri. Gall fod yn unrhyw beth: gogwydd, syth, carpiog, anghymesur. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ddewisiadau'r fenyw. Gall y bangiau cywir wneud ichi edrych fel femme fatale.

Mwy ar y pwnc:  Catalog ffasiwn o steiliau gwallt yn cwympo-gaeaf 2020/2021 - pixie, tandorri a chyrion. Gras a hyder (llun):

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Gellir ei ddefnyddio i guddio newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran a hyd yn oed newid siâp yr wyneb yn weledol.

Sgwâr

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Mae'r stroller yn glasur anfarwol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer menywod nad ydyn nhw am ffarwelio â hyd. Gyda gwallt hyd canolig, gallwch chi arbrofi'n hawdd a gwneud steilio gwahanol: cyrlau, cyfaint, blethi, ac ati.

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Neu peidiwch â phoeni o gwbl: golchwch a sychwch eich gwallt. Gyda chymorth y sgwâr estynedig, gallwch guddio rhai amherffeithrwydd oedran.

Rhaeadru

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Rhaeadru yw hoff steil gwallt miliynau o ferched. Yn ddelfrydol ar gyfer gwallt hyd canolig. Gyda'r steil gwallt hwn, gallwch gynyddu cyfaint eich gwallt yn weledol. Peth arall - gallwch arbrofi gyda steilio.

lled-flwch

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

Mae llawer o bobl wedi arfer meddwl mai steil gwallt dyn yw hanner bocsio. Ond nid yw hyn yn wir. Mae coron blewog y gwallt a’r ardaloedd eilliedig yn edrych yn hyfryd ac yn rhoi’r argraff o “femme fatale”.

9 steil gwallt y mae merched 45 oed yn troi 20 eto ar unwaith! (Llun):

 Gyda'r steil gwallt hwn, gallwch chi "gulhau" yr wyneb yn weledol a chuddio amherffeithrwydd sy'n gysylltiedig ag oedran. Gallwch ychwanegu bangiau anghymesur neu hirgul i'r hanner pwff. Argymhellir ategu'r steil gwallt â lliwio beiddgar.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw