Roedd Mam-gu a 70 gyda phladur i'r canol! Dyma'r decoction a ddefnyddiodd i rinsio ei gwallt i'w wneud yn drwchus ac yn sgleiniog:

Ydych chi wedi gweld yr hen luniau hynny o nain neu hen-nain, lle mae gan bob merch wallt trwchus a sgleiniog hyd at y canol - yn union fel môr-forynion modern! Ac na, nid oedd ein neiniau yn dibynnu ar eu genynnau yn unig, roeddent yn gofalu am eu gwalltiau, gan gynnwys ryseitiau a basiwyd i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth. Un ohonyn nhw y byddwn ni'n ei gyflwyno i chi heddiw - cyfrinach mam-gu am wallt trwchus a sgleiniog i'r canol.

Nid yw'n ymddangos bod y fenyw fodern yn credu yn nulliau gofal gwallt ei mam-gu ac mae'n well ganddi ddefnyddio colur coupe yn hytrach na the cymysg. Fodd bynnag, weithiau mae'n well ymddiried yn ein neiniau a'u cyfrinachau harddwch!

Cyflwyno hen rysáit ar gyfer gwallt iach, sgleiniog.

Dyma sut i'w wneud:

Roedd Mam-gu a 70 gyda phladur i'r canol! Dyma'r decoction a ddefnyddiodd i rinsio ei gwallt i'w wneud yn drwchus ac yn sgleiniog:

Mae llyriad wedi bod yn anfoesol ers amser fel ateb effeithiol ar gyfer dandruff. Rinsiwch eich gwallt gyda decoction o llyriad, y gwnaethoch ychwanegu llwy de ato. Finegr afal. Mae'n dweud y bydd priodweddau antiseptig a gwrthfacterol y perlysiau yn datrys problemau croen y pen. 

Mae llyriad yn gronfa enfawr o fitaminau C, A a K. Y cynhwysion hyn sy'n gwneud gwallt yn sgleiniog ac yn ystwyth.

Roedd Mam-gu a 70 gyda phladur i'r canol! Dyma'r decoction a ddefnyddiodd i rinsio ei gwallt i'w wneud yn drwchus ac yn sgleiniog:

Sut mae'r decoction yn cael ei wneud?

Rhowch 1 llwy fwrdd o llyriad mewn 250 ml o ddŵr berwedig a'i fudferwi am 1-2 munud. Arhoswch iddo oeri. 

Gan ddefnyddio swab colur, rhwbiwch y gymysgedd yn drylwyr i'r gwreiddiau. Cribwch eich gwallt yn dda ac aros 1 i 3 awr.

Yna golchwch eich gwallt gyda siampŵ ysgafn. Ac felly unwaith yr wythnos ar y penwythnos!

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Steiliau Gwallt Enwogion Siâp Modern 2020

Ychwanegu sylw