Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

Cynnwys

Rhaid i fenyw aros yn fenyw ym mhob amgylchiad. Fel bod ei gwallt, ewinedd a'i chroen bob amser yn edrych yn ofalus. Bydd yr ymdeimlad o flas, wedi'i luosi â gwybodaeth, yn rhoi canlyniad da. Heddiw, byddwn yn dangos i chi sut i ddewis arlliwiau ar gyfer lliwio'ch gwallt.

Mae rhai lliwiau gwallt yn ychwanegu oedran ac yn lleihau cost yr edrychiad. Yn ffodus, mae paentio proffesiynol modern yn ystyried naws o'r fath.

RHANNAU LLIW GWALLT

Gan droi at arbenigwr, fe wnaethon ni ddarganfod pa arlliwiau yn y mwyafrif o achosion sy'n gwneud menywod yn hŷn, ac sydd, i'r gwrthwyneb, yn adfywio. Bydd y wybodaeth yn arbennig o berthnasol i bobl dros 50 oed.

Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

Cysgodion lliwiau gwallt ac oedran menyw

Rhaid mynd at y dewis o gysgod yn ofalus, a pha rai y dylid eu hosgoi yn gyfan gwbl? Rydyn ni'n talu sylw arbennig i "naws henaint", fel mae trinwyr gwallt yn eu galw.

Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

SAD RHANNAU GWALLT SY'N GWNEUD HARDDWCH OEDRAN

Pam nad yw gwallt melyn yn adfywio o gwbl

coch

Mae cysgodau fel pomgranad, rhuddem, mahogani ac ati yn gofyn am gyflwr croen di-ffael. Ond ni all pob merch hŷn frolio am hyn.

Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

Os cofiwch, roedd gwallt coch yn fega-boblogaidd yn y 90au. Yna roedd llawer o bobl yn ffurfio fel hyn: merched ifanc a merched hŷn. A beth yw'r canlyniad? Acne ar yr wyneb, crychau, smotiau oedran - mae lliwiau llachar yn gwneud i bawb sefyll allan. Mae'r un peth yn wir am gylchoedd tywyll o dan y llygaid - maen nhw'n dod yn fwy gweladwy ac yn edrych yn dywyllach fyth. Yn ogystal, dylid cofio bod arlliwiau coch yn gyfoethocach ac yn fwy disglair ar wallt llwyd.

du

Lliw dwfn iawn sy'n edrych yn wych ar ferched dwyreiniol. Ond i gynrychiolwyr ymddangosiad Slafaidd nodweddiadol, gall godi i'r brig ar unwaith am 10-15 mlynedd.

Mwy ar y pwnc:  Steiliau gwallt plaid hir, bob, pixie - 15 steil gwallt modern newydd ar gyfer 2019

Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

Mae lliw gwallt naturiol y Slafiaid fel arfer yn frown golau. Pan fydd yn tyfu, mae gwreiddiau ysgafn yn ei roi i ffwrdd ac yn edrych yn hyll iawn. Wrth staenio du, dylech arsylwi ar y gwreiddiau yn ofalus ac ymweld â'r siop trin gwallt bob pythefnos. Dylai'r croen hefyd fod yn berffaith esmwyth. Bydd crychau o amgylch y llygaid, plygiadau trwynol a gên ddwbl yn dod yn fwy amlwg fyth. Mewn achosion prin, gall du roi ymddangosiad da i fenyw dros 50 oed. Ond dim ond arbenigwr cymwys sy'n gallu penderfynu a gwneud hyn.

porffor

Fe'i gwneir yn aml gyda chyflyrwyr llifynnau wedi'u gosod ar wallt llwyd. Ydym, nid ydym yn dadlau, mae tonics gyda lliw porffor yn torri ar draws yn melynu ymhell ar ôl ysgafnhau. Gyda'u help, gallwch chi gyflawni melyn oer hardd. 

Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

Mae'r cysgod porffor cŵl yn gwneud i'r croen edrych yn welw. Felly, bydd pob amherffeithrwydd croen yn fwy amlwg. Ac mae menywod hŷn â gwallt glas-borffor yn edrych ychydig yn rhyfedd ac yn chwerthinllyd. Yn enwedig os ydyn nhw'n fyr ac yn flêr.

Blonde perhydrol

Fe'i gelwir yn boblogaidd fel "corn". Mae gwallt llosg, gwyn a melyn yn aml yn cael ei sicrhau gan fenyw sy'n dewis ysgafnhau ei gwallt gartref. Wrth gwrs, gallwch chi liwio'ch gwallt eich hun a dewis y cysgod dymunol o wallt melyn, ond mae hyn yn annymunol. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r canlyniad yn ymddangos yn drist ac yn rhad. Yn ogystal, bydd holl ddiffygion croen yr wyneb i'w gweld yn glir.

Lliw gwallt sy'n ychwanegu 10 mlynedd ar unwaith (llun)

Am y rheswm hwn, mae menywod yn y categori 50+ yn well eu byd yn dewis arlliwiau melyn meddal mwy naturiol. Mae'r rhain yn cynnwys brown golau, gwenith, beige, melyn tywodlyd, caramel. Mae menywod brown yn naturiol berffaith ar gyfer arlliwiau cochlyd a siocled.

Cestyll blodau

Mor fodern ag y maent, nid ydym yn argymell lliwio'ch holl enfys gwallt. Gall yr opsiwn hwn chwarae jôc greulon gyda dynes hŷn: bydd hi'n heneiddio'n weledol ac yn gwneud iddi edrych fel clown.

Mwy ar y pwnc:  7 steil gwallt mwyaf perthnasol ar gyfer haf 2019 (llun)

Beth os yw'ch enaid eisiau lliwiau llachar? Yn lle tynnu sylw a lliwio'ch gwallt yn llwyr, mae'n well defnyddio lliw llachar fel acen. Er enghraifft, acennu bangiau neu ben gwallt, paentio dros ychydig o linynnau unigol.

Wrth gwrs, mae'r broses o liwio gwallt yn gofyn am ddull unigol. Felly peidiwch â sgimpio arnoch chi'ch hun! Cysylltwch ag arbenigwyr da a fydd yn cynnig yr ateb cywir. Rydyn ni wir eisiau ichi ddod o hyd iddyn nhw a chael y lliw rydych chi ei eisiau.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw