Ychwanegwch dri chynhwysyn i'ch siampŵ a ffarwelio â cholli gwallt!

Y ffordd hawsaf i ofalu am eich gwallt a'i gryfhau yw gyda'r driniaeth gywir. Dyma sut i wneud eich siampŵ gwrth-golli gwallt eich hun o gynhwysion naturiol.

Waeth beth yw hyd, lliw a math eich gwallt, mae un peth yn sicr: nid yw'n hawdd edrych yn dda.

Mae sawl ffactor a all effeithio ar iechyd a harddwch eich gwallt, er enghraifft:

- Yr haul;

- Llygredd amgylcheddol;

- diffyg fitaminau;

- Defnyddio cemegolion;

- Geneteg.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhannu rysáit hyfryd i helpu i atal colli gwallt, ei wneud yn shinier, yn iachach ac yn fwy gwrthsefyll yn naturiol.

Strwythur:

- 10 diferyn o olew hanfodol rhosmari;

- Siampŵ â pH niwtral (bydd Google neu Yandex yn eich helpu chi yma);

- 2 gapsiwl o fitamin E;

- Sudd hanner lemon.

Cyfarwyddiadau:

Cymysgwch yr holl gynhwysion mewn potel siampŵ.

Ysgwydwch y gymysgedd yn dda nes ei fod wedi'i gymysgu'n gyfartal.

Yna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw defnyddio'r siampŵ fel arfer.

Gorchuddiwch eich gwallt o'r gwreiddiau i ben ag ef.

Tylino croen eich pen a'i adael ar eich gwallt am 10 munud.

Yn olaf, rinsiwch eich gwallt â dŵr cynnes.

Oherwydd y lemwn, defnyddiwch y feddyginiaeth hon gyda'r nos yn unig ac osgoi dod i gysylltiad â'r haul drannoeth.

Rhag ofn, cyn defnyddio'r siampŵ hwn, gwnewch brawf alergedd: rhowch ychydig bach ar y croen ac aros ychydig funudau. Os nad ydych wedi sylwi ar unrhyw lid, gallwch ei ddefnyddio heb unrhyw broblemau.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Awgrymiadau Trin Gwallt-Steiliau Gwallt Diweddaraf ar gyfer 2019-Bob gyda Bangs, Pixie, Curtain Bangs

Ychwanegu sylw