Cymysgedd cartref ar gyfer gwallt sgleiniog ac elastig nad yw'n hollti ac yn atal gwallt rhag heneiddio.

Mae perlysiau'n gweithredu fel ffyto-estrogenau, gan atal gwallt rhag heneiddio ac amddiffyn rhag achosion hormonaidd eraill o golli gwallt. Mae gan Marigolds, ymhlith pethau eraill, y gallu i wneud gwallt yn fwy elastig a mwy trwchus.

Mae mêl yn maethu'r gwallt a hefyd yn ei wneud yn fwy trwchus, yn rhoi disgleirio ac ymddangosiad cyffredinol i wallt drud sydd wedi'i baratoi'n dda.

Rysáit Dŵr Mêl        

  • 1 llwy de saets sych        
  • 2 lwy de calendula sych ·        
  • 1 llwy de o fêl        
  • 150-200 ml o ddŵr berwedig.

Arllwyswch ddŵr berwedig dros y perlysiau a'u gadael o dan y caead nes eu bod yn oeri yn llwyr. Hidlwch neu tynnwch a gwasgwch y bagiau te ac ychwanegwch fêl i'r trwyth wedi'i oeri. Nid oes angen golchi'ch gwallt cyn dŵr mêl o gwbl, ond mae'n ddymunol o hyd, yn enwedig os nad y gwallt yw'r ffresni cyntaf ers amser maith a bod yna lawer o gynhyrchion steilio a phethau eraill sy'n anodd golchi arnyn nhw y gwallt. Rydyn ni'n lleithio'n helaeth, yn dyfrhau croen y pen â dŵr mêl yn llythrennol. Taenwch y gweddill dros hyd cyfan y gwallt.

Gallwch wisgo cap ymdrochi neu neilon arall i orchuddio'ch pen a golchi i ffwrdd â dŵr mêl ar ôl 40-90 munud. Neu, fel y gwnaed yn yr hen ddyddiau, gadewch i'r gwallt sychu a golchi'r trwyth yn unig y diwrnod canlynol.

Golchwch i ffwrdd â dŵr heb siampŵ. Rinsiwch yn ddelfrydol. Gadewch i ni doddi mêl mewn dŵr. Nid yw'r mwgwd hwn yn un sy'n rhoi effaith ar unwaith.

Mae perlysiau fel arfer yn gweithredu'n araf ond yn sicr.

Yn achos dŵr mêl, i gael y canlyniad a ddisgrifir yn y teitl, bydd yn cymryd o leiaf mis, 3-4 gweithdrefn gyda mêl yr ​​wythnos. Yn bendant nid yw'n werth storio dŵr mêl hyd yn oed yn yr oergell. Gellir defnyddio'r gweddill fel arlliw wyneb neu ei ychwanegu at fasg croen.

Mae rysáit ar gyfer mwgwd o'r fath ar gyfer croen yr wyneb a'r gwddf yn addas Mewn rhannau cyfartal: dŵr mêl, ffacbys neu flawd pys, gwyn wy a / neu melynwy. Fel bob amser, mae angen archwiliad rhagarweiniol ar gyfer alergeddau ac achosion eraill o anoddefgarwch unigol.

Mwy ar y pwnc:  Y tueddiadau steil gwallt poethaf ar gyfer cwympo a gaeaf 2021 (lluniau)

Ni ddylai menywod beichiog yfed saets mewn unrhyw achos - mae'n blanhigyn benywaidd cryf iawn. Fodd bynnag, mae angen i ferched beichiog gyda'r holl berlysiau ac olewau hanfodol fod yn ofalus iawn. 

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw