Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Cynnwys

Mewn byd deinamig o steiliau gwallt sydd bob amser i mewn ac allan o ffasiwn, mae'r bobi Ffrengig bob amser ar ben. Dyma'r steil gwallt mwyaf poblogaidd ymhlith ymwelwyr salon oherwydd ei nifer o opsiynau steilio a dulliau steilio. Bob hir sy'n cyrraedd hyd at ei hysgwyddau, neu mini-bob sy'n ffurfio bochau - bydd pob merch yn dod o hyd i opsiwn deniadol iddi hi ei hun.

Felly, gadewch i ni ddweud "Bonjour" wedi'i wneud o ffa Ffrengig a gweld llun o'i steilio mwyaf poblogaidd yn 2020-2021.

Nodweddion ffa Ffrengig

Pam mae'r steil gwallt hwn yn edrych mor ddeniadol? Mae'n ymwneud â'r menywod sy'n ei gwisgo. Maent yn hyderus, yn uchelgeisiol ac yn rhywiol. Gall pob merch fforddio steil gwych. Ac mae'n rhaid i ni ddiolch i'r menywod swynol o Ffrainc sy'n ychwanegu swyn at bopeth maen nhw'n ei gyffwrdd: sgertiau clasurol, siwmperi tynn, gemwaith gwreiddiol ac, wrth gwrs, steiliau gwallt perffaith a syml ar yr un pryd.

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Tueddiadau ffa 2020-2021 ar gyfer gwallt byr

Fel y dengys yr hashnodau ar Instagram, ymhlith sêr y carped coch a chloriau cylchgronau chwaethus, y bob Ffrengig yw'r steil gwallt y gofynnir amdano fwyaf. Dewiswch i chi'ch hun un o'r opsiynau ar gyfer ffa Ffrengig o'r delweddau arfaethedig a pheidiwch ag oedi cyn ymweld â'r siop trin gwallt. O ran y bangiau, chi sydd i gyfrif yn llwyr. Bangiau babanod, bangiau hir neu arddull retro - byddwch chi'n teimlo'n chic gydag unrhyw opsiwn.

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob - hyd ysgwydd - steilio

Yn ystod misoedd y cwarantîn, roedd llawer o bobl eisiau gwneud steil gwallt nad oes angen gofal arbennig arno ac sy'n hawdd sefyll yn normal. Bob Ffrengig ar gyfer gwallt hyd canolig yw'r ateb perffaith, hyd yn oed os oes gennych wallt mân neu donnog. Mae'r steil gwallt hwn yn gweddu i bawb, waeth beth yw strwythur gwallt, siâp wyneb, ffigur a mynegiant.

Mwy ar y pwnc:  Tarddiad diweddaraf tymor llifyn gwallt 2020/2021! Gweld arlliwiau hardd (PHOTOS) - tvoyremont.com

Sut i steilio'ch gwallt - chwythu'n sych neu'n fras - heb frwsh. Y tro nesaf ychwanegwch mousse gwallt ac mae'ch gwedd newydd yn barod! Symlrwydd ac ysgafnder yw hanfod ffa Ffrengig.

Mae bobi hir yn boblogaidd gyda merched gyda gwallt trwchus a chyrlau. Yn caniatáu ichi wneud i'ch gwallt deneuo, ei godi'n fyr, ychwanegu ychydig o dân i'r ddelwedd. Ac i fywiogi'ch gwallt, ychwanegu disgleirio gydag arlliwiau fel siocled poeth neu dechnegau lliwio eraill.

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Tueddiadau gaeaf pob Ffrengig 2020-2021

Mae'r sioeau ffasiwn yn cael eu dominyddu gan ddrama o arlliwiau lelog cŵl ac amrywiad o'r math "gwallt budr" o ffa. Mae anghymesuredd bach yn parhau i fod yn boblogaidd ac mae'n addas ar gyfer y rhai sydd â gwallt mân, gwan. Ar gyfer merched sydd â disgyblaeth a threfn yn eu gwallt, efallai y byddech chi'n meddwl am ffa "diflas" gydag effaith "bowlen" gynnil.

Benywaidd chwaethus, ymarferol, gydag elfennau retro, ffa Ffrengig byr a hirgul - mae'r holl opsiynau'n addas ar gyfer merched ifanc a merched parchus. Mae'r steil gwallt hwn yn dwysáu'r wisgodd a'r llinell law i gael golwg fwy cain.

Ac i gael gwared ar y blynyddoedd ychwanegol hynny, chwarae gyda'ch lliw gwallt.

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Bob Ffrengig - steil gwallt sy'n dod â wyneb merch i berffeithrwydd! Bonjour, harddwch! (Llun):

Mae gan bob dyn ffa Ffrengig

Mae'n hawdd dewis steil gwallt ar gyfer eich math o wyneb. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch eich dewis eich hun, bydd meistr da yn bendant yn cynghori'r opsiwn perffaith. Am hirgrwn - bydd unrhyw steil gwallt yn gwneud! Ond er cytgord a chydbwysedd, gallwch chi wneud ychydig o raddiad. Bydd siâp wyneb hirgul yn cael ei gywiro gan un byrrach, a fydd yn ei gwneud ychydig yn grwn, ac un hirgul yw'r dewis gorau i berchnogion wyneb crwn a sgwâr.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw