Bydd taro steiliau gwallt ar gyfer haf 2021, ymarferol a chyffyrddus, yn addas i bob merch (llun)

Cynnwys

I fod yn onest, dwi ddim yn talu llawer o sylw i ffasiwn. Rwy'n ceisio gwisgo fel hyn pethau hardd y gallwch chi "fod yn ffrindiau" gyda chysur ... Rwy'n falch iawn bod sneakers cyfforddus, dillad mawr ac isafswm o gosmetau yn y duedd eleni. Mae'n parhau i ddychwelyd i steiliau gwallt ffasiwn gyda biniau gwallt a biniau gwallt mor ymarferol fel nad oes unrhyw fenyw nad yw'n ei hoffi.

Dywed dylunwyr a blogwyr ffasiwn yn unfrydol fod biniau gwallt yn anhepgor yr haf hwn. Dyna pam maen nhw'n dangos i ni pa steiliau gwallt fydd y mwyaf perthnasol. Pa glip gwallt i'w ddewis ar gyfer eich gwallt a sut i'w arddullio'n gywir, gweler isod.

Clipiau metel lleiafsymiol

Barrette aur minimalaidd yw'r affeithiwr gwallt mwyaf modern ar gyfer yr haf i ddod. Bydd yn disodli sgarffiau sidan yn llwyddiannus (tueddiad yr haf diwethaf). Dychmygwch faint o wahanol steiliau gwallt y gallwch chi eu dirwyn i ben gydag un o'r biniau gwallt hyn. Dechreuwn gyda chiw syml.

Ar gyfer ponytail chwaethus, cofiwch daflu'ch gwallt yn ddiofal. Merched ifanc hapus sydd â chyrlau yn naturiol, maen nhw bob amser yn cyd-fynd â steil gwallt chwareus. Fodd bynnag, mae gwallt hir a syth, wedi'i gasglu mewn ponytail, yn edrych yn ddiflas. Mae steil gwallt Malvina yn opsiwn mwy addas ar gyfer gwallt o'r fath. Twistiwch eich gwallt i mewn i fynyn a'i binsio yr holl ffordd i'r goron.

Os ydych chi'n ddigon ffodus i gael gwallt hir ac na all unrhyw binsiad ei drin, newidiwch eich dull. Mae steil gwallt swyddfa yn edrych yn eithaf chwaethus, sy'n sefydlog gyda biniau gwallt metel.

Clipiau plastig mewn lliwiau pastel

Ers sawl blwyddyn bellach, nid yw arlliwiau noethlymun wedi gadael y bedestal ffasiwn. A'r gwir yw eu bod yn ychwanegu pendefigaeth at ddillad ac ategolion. Gellir tyllu hyd yn oed y steil gwallt mwyaf achlysurol gyda barrette perlog. A gadewch i rywun geisio cwestiynu eich synnwyr o arddull!

Mwy ar y pwnc:  15 steil gwallt sy'n berffaith ar gyfer menywod aeddfed

Mae clo gwallt sydd ynghlwm wrth farrette plastig, wrth gwrs, yn steil gwallt mwy priodol na swyddfa ac un ffurfiol. Wedi dweud hynny, mae'r ddelwedd hon yn edrych yn eithaf cynrychioliadol hefyd. Ar ben hynny, nid yw hyd yn oed sêr y byd yn oedi cyn trwsio'r cyrlau â biniau gwallt.

Os ydych chi'n credu bod y gefel ar gyfer gwallt hir yn unig, yna rydych chi'n camgymryd yn arw. Yn ogystal, mae'r affeithiwr hwn yn edrych hyd yn oed yn fwy disglair ar wallt byr. Mae croeso i chi ddefnyddio biniau gwallt mawr sy'n wahanol o ran tôn i'ch gwallt. Yna bydd y steil gwallt yn edrych yn fwy ffasiynol.

Pinnau gwallt plastig aml-liw

Lliw, smotiog neu streipiog. Os oes angen patrymau lliwgar ar eich enaid, peidiwch â rhoi'r gorau iddi. Fodd bynnag, cofiwch fod ategolion gwallt yr un mor bwysig i'ch edrych bob dydd ag esgidiau. Dewiswch affeithiwr sy'n cyd-fynd â'ch gwisg neu ei acennu. Er enghraifft, hairpin llachar a blouse syml.

Wrth gwrs, mae rhai steiliau gwallt gyda phinnau bobi yn fwy addas ar gyfer merched ifanc. Er enghraifft, ni fydd bynsen flêr ynghlwm wrth glip metel yn gweithio i fenyw ifanc hŷn. Fodd bynnag, gall hyd yn oed menywod dros 40 oed betio arno. Ydych chi'n defnyddio clipiau gwallt? 

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw