Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Manylyn pwysig o unrhyw olwg yw'r steil gwallt. Mae steilwyr yn cynnig steiliau gwallt ar gyfer unrhyw hyd a strwythur gwallt. Ond yn ychwanegol at y gwallt ei hun, rhoddir sylw hefyd i siâp a nodweddion wyneb y fenyw. Gellir cael delwedd gytûn os ystyrir holl baramedrau'r ffasiwn. Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych sut i ddewis y steil gwallt perffaith ar gyfer siâp wyneb penodol.

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Siâp wyneb - petryal

Bydd steil gwallt wedi'i ddewis yn dda ar gyfer wyneb hirsgwar yn caniatáu ichi guddio rhannau rhy enfawr o'r wyneb. Ymhlith y steiliau gwallt byr, dylech roi sylw i'r pixie, y gweinydd a gwahanol fathau o ffa. Mae hefyd yn well gadael y bangiau yn y gwallt. Ar gyfer gwallt canolig a hir, gall merched ag wyneb hirsgwar ddewis rhaeadr, bob, bob o siâp clasurol neu ag anghymesuredd.

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Wyneb hirgrwn

Yr wyneb hirgrwn yw safon harddwch. Mae'n hawdd cyfuno toriadau gwallt o unrhyw hyd â'r siâp hwn. Bydd steiliau gwallt gwych chwaethus gyda chi, tandorri, coes sgwâr a hyd yn oed draenog ultra-fer yn gweddu i'r menywod mwyaf disglair o ffasiwn gydag wyneb hirgrwn. Oherwydd y nodweddion wyneb cywir, bydd steil gwallt byr yn ategu'r ddelwedd yn gytûn. Ar gyfer darnau canolig a hir, gallwch ddewis unrhyw steil gwallt, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y dewis o glec hefyd.

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Cylch siâp wyneb

Dylai merched crwn osgoi steiliau gwallt byr, gan eu bod yn pwysleisio nodweddion llawn yr wyneb ymhellach. Toriadau gwallt gyda llinynnau hirgul, sy'n culhau'r wyneb yn weledol, sydd fwyaf addas. Dewiswch bob, rhaeadr neu bob modern, ond yr opsiwn gorau fyddai steil gwallt hir gyda thechneg aml-gam: ysgol neu raeadru.

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Rhombws siâp wyneb

Mae steiliau gwallt anhrefnus ar gael i ferched sydd ag wyneb siâp diemwnt. I ferched sydd â hirgrwn o'r fath, mae'n well gwrthod steiliau gwallt rhy wastad a sgleiniog. Er enghraifft, mae torri gwallt gyda thechneg wedi'i rhwygo'n edrych yn wreiddiol. Ymhlith steiliau gwallt hyd canolig, mae'n well aros ar haenu, mae rhaeadr neu sigledig yn edrych yn berffaith.

Mwy ar y pwnc:  Dim ond 3 chynnyrch ac anghofio am wallt gwyn. Mae'r mwgwd cartref hwn yn gweithio'n well na phaent

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Siâp wyneb sgwâr

Ar wyneb sgwâr, corneli rhy finiog sydd amlycaf, y mae'n rhaid eu llyfnhau'n ofalus wrth dorri, felly hyd sy'n gorchuddio'r bochau yw'r dewis gorau. Mae steilwyr yn cynghori merched ag wyneb sgwâr i dyfu eu gwalltiau a gwneud eu steiliau gwallt yn rhaeadru neu'n ysgol.

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Wyneb siâp y galon

Mae merched hyfryd siâp calon yn edrych yn dyner iawn, hyd yn oed er gwaethaf rhai rhannau onglog o'r wyneb. Bydd unrhyw amrywiad yn y steil gwallt ffa hirgul yn caniatáu ichi guddio llawer o ddiffygion wyneb a llyfnhau ên rhy finiog yn ysgafn. Mae hefyd yn werth dewis torri gwallt ar hyd y grisiau neu'r rhaeadru. Mae'n well gwneud y steilio'n blewog fel ei fod yn cuddio nodweddion amlwg yr wyneb yn weledol.

Steiliau gwallt delfrydol ar gyfer siâp eich wyneb: 10 enghraifft chwaethus

Mae pob merch yn brydferth, weithiau does ond angen i chi guddio'r diffygion ychydig. Mae steilwyr yn cynnig amrywiaeth o steiliau gwallt, gan ystyried holl baramedrau menyw. Yn ychwanegol at hyd, strwythur gwallt a nodweddion y ffigur, yn gyntaf oll, dewisir steil gwallt yn ôl siâp yr wyneb. Bydd y dewis cywir yn cuddio diffygion ac ar yr un pryd yn creu'r ddelwedd fwyaf cain a chwaethus o fenyw.

Os oeddech chi'n hoffi'r erthygl, arbedwch hi i chi'ch hun a'i rhannu gyda'ch ffrindiau!

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw