Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Ni ellir drysu menywod Ffrainc ag unrhyw un - mae ganddyn nhw eu steil arbennig eu hunain, ychydig yn ddiofal a naturiol. Fodd bynnag, er gwaethaf y diofalwch ymddangosiadol mewn steil gwallt ac ymddangosiad, mae menywod Ffrainc mewn gwirionedd yn ofalus iawn ynddynt eu hunain, ansawdd eu gwallt a'u croen.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Ydych chi eisiau bod fel Parisaidd modern? Yna dechreuwch gyda steil gwallt chwaethus. Rydym wedi paratoi ar eich cyfer rai opsiynau addas na fydd byth yn mynd allan o arddull - mae steil gwallt Paris yn cyfuno holl nodweddion nodweddiadol y steil gwallt Ffrengig. Rydyn ni'n cyflwyno 14 o steiliau gwallt Paris i chi ar gyfer swyn a chic heb ffiniau:

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Mae bobi Ffrengig yn bobi canolig gyda neu heb glec. Beth sy'n ei wneud mor arbennig? Mae ychydig yn disheveled, gyda bangs hyd at yr aeliau neu ychydig yn uwch, gyda thonnau diofal ysgafn. Swyn Ffrengig go iawn!

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Mae hyd y gwallt ar ffa Ffrengig fel arfer yn cyrraedd yr ên, ond mae'r bangiau'n amrywio. Mae ei hyd yn dibynnu ar ddewis a strwythur y gwallt.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Mae'r fersiwn o ffa ar wallt cyrliog gyda chleciau byr, ychydig wedi graddio yn edrych yn rhamantus yn Ffrangeg. Mae ganddo sgîl-effaith dda - mae'n amlwg yn adfywio ac yn gwneud gwallt yn fwy swmpus.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Mae menywod o Ffrainc yn caru bangiau ac yn eu gwisgo mor chwaethus nes bod pawb eisiau eu dynwared. Nawr ar anterth poblogrwydd, dyma'r opsiwn - bangiau graddedig gyda llinynnau ochr hirgul. Mae hi'n edrych yn rhywiol iawn!

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Mae'r bob clasurol gyda gwallt a bangiau lluniaidd syth yn glasur Ffrengig am byth. Rhowch sylw i sut mae'r bangiau'n ffitio: mae'n swmpus, ond yn awyrog, wedi graddio ac nid yw'n ffitio mewn un haen.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Heddiw, mae bob-bob yn un o'r steiliau gwallt mwyaf poblogaidd nid yn unig ymhlith Parisiaid.

Mae gan y plaid Ffrengig sawl nodwedd wahaniaethol - mae ei hyd amlbwrpas o amgylch yr ysgwyddau yn caniatáu ar gyfer gwahanol arddulliau, ond mae'n well gan y mwyafrif y tonnau traeth ysgafn chwaethus - Ffrangeg yn nodweddiadol!

Mwy ar y pwnc:  Steiliau gwallt plaid gwrth-heneiddio ar gyfer menywod 40

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Dyma'n union sut y dylai bobs byr gyda gwallt trwchus edrych. Mae'r steil gwallt yn pwysleisio nodweddion yr wyneb a'r hirgrwn yn berffaith, ac mae hefyd yn hawdd ei gynnal.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Tonnau diofal, uchafbwyntiau ysgafn yn y gwallt - bydd y duedd hon yn dominyddu am amser hir ynghyd ag amrywiaeth o steiliau gwallt siâp.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Dim ond mewn cyfuniad â steil gwallt o'r fath y gall bangiau byr iawn edrych yn chwaethus. Mae hwn yn steil gwallt Ffrengig nodweddiadol sy'n gweddu i bron unrhyw oedran. Y prif beth yw gosod y bangiau yn gywir, a ddylai fod o ddwysedd da.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Gyda llaw, mae bob yn trawsnewid gwallt tenau ac nid gwallt trwchus iawn. Cymerwch, er enghraifft, yr actores ifanc Maisie Williams: mae bob gyda chleciau byr yn gwneud ei gwallt yn weledol swmpus ac yn fwy trwchus.

Enillodd steil gwallt Paris galonnau Ewropeaid - swyn a chic heb ffiniau (llun):

Ydych chi'n hoff o arddull menywod Ffrainc? Ydych chi eisiau ailadrodd un o'r steiliau gwallt rhestredig? Rydym yn aros am eich sylwadau!

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw