Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Cynnwys

Mae llinellau syml a chlir y sgwâr cywir wedi bod yn cynnal y bencampwriaeth ym myd steiliau gwallt ers mwy na deng mlynedd. Ond, er gwaethaf symlrwydd ymddangosiadol yr arddull, mae gan y dewis o steil gwallt o'r fath ei gynildeb ei hun sy'n werth ei astudio'n fanwl.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Mae model syth y steil gwallt hwn gyda llinellau wedi'u torri'n glir yn cael ei ystyried yn safon arddull yn y diwydiant ffasiwn. Mae'n pwysleisio strwythur y gwallt mor gywir ac yn ddigamsyniol â phosib, ac mae llinellau syml y steil gwallt yn edrych yn berffaith mewn unrhyw sefyllfa.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Mae gan y steil gwallt hwn hyblygrwydd gwych. Mae'n edrych yn wych ar unrhyw fath o wallt, yn syth ac yn naturiol frau. Ac mae'r "ffrâm" lem a graffig, sy'n cael ei osod gan ei silwét, yn ffurfio hirgrwn yr wyneb yn llwyddiannus ac yn caniatáu nid yn unig i bwysleisio ei fanteision, ond hefyd i gywiro'r diffygion.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Fodd bynnag, dim ond crefftwr profiadol sy'n ymddiried yn y sgwâr cywir. Prif fantais y steil gwallt yw'r cyfaint ychwanegol yn y rhanbarth occipital-vertex, yn ogystal ag yn y bochau.

Sgwâr hirgul syth

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Yn ychwanegol at hyd y steil gwallt, yn yr achos hwn nid oes canonau caeth, gall y llinynnau ochr gyrraedd yr aurig, yn yr achos hwn bydd llinell y bochau a'r gwddf yn cael ei phwysleisio'n berffaith. Ond bob amser yn berffaith, yn enwedig ar wallt brau, mae'r bob hirgul cywir yn edrych. Mae'n rhaid i chi ddewis hyd yr opsiwn hwn sy'n ategu urddas eich ymddangosiad orau.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Mae'r hyd i ganol y gwddf yn edrych yn gain, hi sy'n caniatáu ichi bwysleisio'r hirgrwn yn fwyaf llwyddiannus a dangos harddwch y gwallt. Er gwaethaf yr enw clasurol, gall sgwâr rheolaidd fod ag amrywiaeth o siapiau. Ystyrir toriad hollol "fflat" fel y prif un. Mae'n edrych yn wych ar wallt syth a llyfn, gan bwysleisio ei fanteision naturiol - disgleirio sidanaidd moethus a lliw dirlawn llachar.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Ond mae gan y steil gwallt hwn ei nodweddion ei hun y mae'n rhaid eu hystyried wrth ddewis arddull. Y brif ffordd yw addurno'r brig. Bydd graddio neu deneuo bach yn caniatáu ichi gael cyfuchlin ufudd a fydd yn plygu i mewn heb lawer o ymdrech. Gellir cyflawni'r effaith hon hyd yn oed ar wallt mân, ac ar gyfer gwallt tonnog a chyrliog bydd triniaeth o'r fath yn rhoi siapiau gosgeiddig iawn, na fydd hefyd yn cael problemau gyda steilio.

Mwy ar y pwnc:  Steiliau gwallt perffaith y gaeaf 2021 ar gyfer gweledigaeth y Frenhines Eira - tueddiadau pendrwm o hardd (lluniau):

Blanced gywir heb bangs a gyda bangs

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Mae Bangs yn elfen ddisglair a mynegiadol o steil gwallt na ddylid ei anwybyddu. Ond ni ddylai dewis ei arddull fod yn seiliedig ar dueddiadau ffasiwn, ond dewis eich steil yn ofalus yn ôl y math o'ch wyneb eich hun. Mae blanced syth fer mewn cyfuniad â chleciau gwreiddiol yn edrych yn drawiadol iawn.

Cnwd i ganol y talcen neu'n gorchuddio'r pori yn gain? Mae bangiau syth, wedi'u gwasgaru'n dda, yn rhan o edrych yn ddi-ffael. Mae'n mynd yn dda gyda hirgrwn hirgul yr wyneb, yn addasu ei gyfrannau yn berffaith ac yn pwysleisio'n berffaith linell y llygaid a'r ael.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Mae bangiau crwn hir, wedi'u teneuo ychydig ar hyd y gyfuchlin, yn cael eu hystyried yn rhydd. Mewn cyfuniad â sgwâr hir syth, mae'n fwyaf addas ar gyfer perchnogion wyneb crwn, gan wneud ei gyfrannau'n fwy gosgeiddig yn weledol.

Ar gyfer pobl sy'n hoff o ddatrysiadau ansafonol, mae clec anghymesur, wedi'i thorri i ffwrdd ar ongl lem, yn ddelfrydol; bydd graddio hefyd yn gwneud iddyn nhw edrych yn fwy cain. Yn ychwanegol at y ffaith bod anghymesuredd yn un o'r hits mwyaf modern, mae clec o'r fath yn gwneud nodweddion wyneb yn fwy cytûn a gosgeiddig, yn cymhlethu "torri gwallt" steil gwallt clasurol yn berffaith.

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Un o'r steiliau gwallt anoddaf, ond soffistigedig hefyd - bob yn syth heb glec. Bydd yn gweddu'n berffaith i berchnogion wyneb â siapiau hirgrwn perffaith. Bydd llinell glir yn pwysleisio nodweddion wyneb ac yn gwneud y ddelwedd yn fwy dirgel a soffistigedig.

Mae'r steil gwallt hwn yn edrych yn wych ar wallt perffaith syth, llyfn a chyrliog yn naturiol. Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr am impeccability cyfrannau eich wyneb, dylech ddewis yr opsiwn gyda chleciau modern a chwaethus.

Dyma rai opsiynau mwy prydferth ar gyfer y blwch cywir:

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Steil gwallt y degawd - mae pob merch yn dod yn ddol giwt ag ef! (Llun):

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw