Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Mae llawer yn credu bod hirgrwn "crog" yr wyneb yn "nod masnach" pobl ordew o ganlyniad i golli pwysau yn gyflym.

Yn aml nid yw hyn yn wir, ac mae llawer yn dibynnu ar eneteg, y math o heneiddio, tôn cyhyrau, newidiadau cysylltiedig ag oedran sy'n effeithio ar yr wyneb, ac ati.

Mae'r broblem hon yn cythruddo llawer o ferched, felly byddwn yn ceisio'ch helpu chi i ddod o hyd i'r steil gwallt perffaith ar gyfer eich wyneb drooping.

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Er mwyn i siâp yr wyneb ochr yn ochr â'r steil gwallt edrych yn gytûn, mae angen ceisio cydbwyso, gan gulhau rhan isaf trwm yr wyneb yn weledol, gan greu siâp a chyfaint yn y steil gwallt yn y lleoedd "coll". Er enghraifft, yn achos steiliau gwallt byr - ar lefel y bochau ac uwch.

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Peidiwch â dewis steil gwallt hyd ên. Dylai'r hyd gwallt gorau posibl fod 4-5 cm uwchben neu'n is na'r ên.

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Bydd "bob" anghymesur yn helpu i dynnu sylw oddi ar yr ên. Argymhellir hyd gwallt ar un ochr i'r wyneb o dan yr ên ac ar yr ochr arall uwch ei ben, ond nid ar lefel yr ên.

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Nid yw steiliau gwallt gyda themlau eilliedig yn addas at y diben hwn. Yr ateb delfrydol fyddai creu cyfaint yn ardal y goron. Fe'ch cynghorir hefyd i osod y "cyfeiriad" i'r llinynnau sy'n fframio'r wyneb.

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Mae bangiau croeslin hir a gwahanu ochr yn achubwyr go iawn ar gyfer cuddio rhannau problemus o'r wyneb.

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Rydym yn eich cynghori i osgoi llinellau trwchus llorweddol syth ger yr wyneb, llwybr yng nghanol y pen a chleciau syth syth.

Ar steiliau gwallt haenog byr yng nghefn y pen a thu ôl i'r clustiau, ceisiwch ffurfio cloeon nid i mewn, ond tuag allan. 

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Mae hyn yn amlwg yn tynnu sylw oddi wrth yr ên hirgrwn a thrwm aneglur, yn ogystal ag o'r toriad anghymesur. 

Dyma opsiynau brafiach hyd yn oed:

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Steiliau gwallt gydag effaith codi ar gyfer cyfuchlin wyneb sagging - harddwch ar unrhyw oedran! (Llun):

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Pa liwiau a steiliau gwallt fydd yn ffasiynol yn y 2019 newydd (llun)

Ychwanegu sylw