Berwch a chymysgwch â siampŵ - mae mwng sipsiwn gwyrddlas yn tyfu o ddwy flew ar ei ben:

Nid yw tyfu gwallt hir, trwchus a chryf mor anodd ag y mae'r rhyw decach yn ei feddwl. Os ydych chi wir eisiau cyflymu tyfiant gwallt a'u cryfhau hyd yn oed yn fwy, yna paratowch decoction sbeis syml, sy'n hygyrch i bawb o gwbl! Dyma sut i wneud decoction ar gyfer twf gwallt:

Berwch a chymysgwch â siampŵ - mae mwng sipsiwn gwyrddlas yn tyfu o ddwy flew ar ei ben:

Arllwyswch lwy de lawn o bupur du gyda gwydraid o ddŵr (200 ml), ei roi ar y stôf. Dewch â nhw i ferwi, ffrwtian dros wres canolig am tua 10 munud, ei orchuddio a'i fudferwi dros nos.

Berwch a chymysgwch â siampŵ - mae mwng sipsiwn gwyrddlas yn tyfu o ddwy flew ar ei ben:

Yn y bore, straeniwch y cawl pupur du.

Berwch a chymysgwch â siampŵ - mae mwng sipsiwn gwyrddlas yn tyfu o ddwy flew ar ei ben:

Cymysgwch hylif mewn cynhwysydd addas gyda'r un faint o siampŵ (unrhyw addas). Mae'r cynnyrch hwn yn hawdd iawn i'w ddefnyddio: golchwch eich gwallt mor aml â phosibl gan ddefnyddio siampŵ wedi'i gymysgu â thrwyth pupur du. Gadewch y siampŵ ar eich gwallt am 5 munud yn llythrennol, yna rinsiwch â dŵr. 

O fewn mis, byddwch yn sylwi bod eich gwallt wedi dechrau tyfu ddwywaith mor gyflym! Bydd y siampŵ decoction darbodus hwn yn para am amser hir.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Steil gwallt haf candy! Awyrog, ysgafn, swmpus - i bobl ddireidus bach a mawr (llun):

Ychwanegu sylw