Pum camgymeriad a wnewch ar ôl lliwio'ch gwallt! Yn enwedig bydd yr un cyntaf yn sicr yn digwydd i chi!

Nawr eich bod wedi treulio oriau a llawer o arian yn ceisio cael eich gwallt y lliw perffaith, mae'n bryd ei gadw'n gyfan ac yn iach cyhyd ag y bo modd. 

Dyma sut i gadw'ch lliw yn ffres, pelydrol, a bywiog.

Peidiwch â golchi'ch gwallt ar unwaith

Diwrnod neu ddau ar ôl lliwio, rydyn ni i gyd yn gofyn yr un cwestiwn: "Pa mor hir sy'n rhaid i mi aros cyn i mi olchi fy ngwallt?" Dywed y siop trin gwallt enwog Or Friedman mai'r ateb cywir yw tridiau. Yn ôl ei chydweithiwr Leo Izquierdo, mae'r cyfnod aros tridiau yn rhoi digon o amser i gau'r cwtiglau a chywiro'r lliw.

Os yw gweithgaredd corfforol wedi'i gynllunio am ddiwrnod neu ddau ar ôl lliwio, mae'n well ei aildrefnu er mwyn peidio â golchi'ch gwallt.

Mynnwch siampŵ ar gyfer gwallt lliw

Ffordd sicr arall o gael gwared â lliw newydd hyfryd yn gynamserol yw rinsio i ffwrdd gyda siampŵ sylffad. “Sylffadau yw’r hyn sy’n gwneud y swynwr pan rwbiwch eich gwallt,” meddai Seabrook wrth New Beauty. Ychwanegodd y dylai pobl â lliw ffres osgoi ewyn cymaint â phosib. Mae bob amser yn syniad da cael siampŵ heb sylffad fel y gallwch ei ymgorffori yn eich trefn ddyddiol os ydych chi newydd liwio. Bydd hyn yn helpu'r lliw i bara'n hirach.

Gochelwch rhag yr haul

Clorin a chemegau yw rhai o elynion amlycaf paent, ond mae'r siop trin gwallt Eric Leonardos yn ychwanegu un arall at y rhestr - yr haul. Yn ôl iddo, os oes gennym liw gwallt newydd, dylem osgoi dod i gysylltiad hir â golau haul a hefyd defnyddio eli haul sydd wedi'i lunio'n arbennig ar gyfer y gwallt. Yn y rhwydwaith manwerthu, gallwch ddod o hyd i chwistrellau arbennig gyda ffactor amddiffynnol.

Osgoi masgiau a thriniaethau gwallt

Gall siampŵau gwrth-ddandruff neu driniaethau glanhau eraill hefyd greu nifer o broblemau lliw gwallt wrth iddynt gael eu defnyddio i gael gwared ar arlliwiau diangen wrth raddio lliw. Cam arall y gallwch chi ei hepgor yw mwgwd gwallt. Er eu bod yn edrych yn faethlon ac yn berffaith ar gyfer cadw lliw, mae trinwyr gwallt yn dweud yr union gyferbyn. Maent yn treiddio mor ddwfn i'r gwreiddiau fel y gallant dynnu pigmentau lliw allan pan fyddant yn cael eu golchi i ffwrdd.

Mwy ar y pwnc:  Ffa estynedig: 12 opsiwn gwych ar gyfer pob oedran

gwarchod

O ran lliw a chynhesrwydd, mae cyfarwyddiadau Seabrook yn glir. “Cofiwch ddefnyddio amddiffynnydd gwres ar gyfer eich gwallt cyn defnyddio offer poeth. “Rwy’n gweld llawer o bobl yn chwythu-sychu eu gwalltiau ac yna’n defnyddio haearn cyrlio neu beiriant sythu, ac mae’n hawdd iawn gweld lle mae’r lliw yn dioddef oherwydd nad yw wedi ei orchuddio ag amddiffynydd gwres,” meddai. Harddwch newydd. Ychwanegodd, waeth pa mor iach yw'r gwallt, bydd y gwres yn cael gwared ar liw a lleithder ac yn gwneud llawer o ddifrod.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw