Tri phrawf ar gyfer colli gwallt. Mae'n angenrheidiol dod o hyd i achosion moelni araf.

Mae angen i ni ddeall y rheswm ar frys a dechrau triniaeth.

Tri phrawf ar gyfer colli gwallt. Mae'n angenrheidiol dod o hyd i achosion moelni araf.

PROFION I HELPU PENDERFYNU AR ACHOS EFFEITHIAU

Prawf gwaed ar gyfer hormon ysgogol thyroid

Mae TSH yn hormon sy'n rheoli gweithrediad y chwarren thyroid. Mae lefelau TSH rhy uchel yn lleihau swyddogaeth y thyroid, gan arwain at golli gwallt.

Prawf gwaed ar gyfer lefelau androgen

Mae gormodedd o hormonau rhyw gwrywaidd yng nghorff merch hefyd yn arwain at golli gwallt.

Prawf gwaed ar gyfer crynodiad haearn

Mae haearn yn ymwneud â ffurfio haemoglobin, sy'n danfon ocsigen i organau a meinweoedd. Mae ei ddiffyg yn effeithio'n negyddol ar dwf gwallt.

Tri phrawf ar gyfer colli gwallt. Mae'n angenrheidiol dod o hyd i achosion moelni araf.

Gall straen fod yn achos arall o golli gwallt. Mae adrenalin yn achosi i'r pibellau gwaed sy'n bwydo'r ffoliglau gwallt sbasm, gan rwystro gwaed rhag eu cyrraedd.

Mae canran y colli gwallt mewn menywod yn amrywio o 50 i 150 blew y dydd, yn dibynnu ar y cyfnod twf. Os oes mwy na 15 o flew ar ôl ar y crib ar ôl un crib, mae achos pryder. Cyfrifwch yn llythrennol nifer y blew sydd ar ôl ar y crib neu'r brwsh. Os ydyn nhw'n ysgafn, yna mae yna adnewyddiad naturiol i'r llinell wallt, os yw'n dywyllach ac wedi torri - problemau.

Tri phrawf ar gyfer colli gwallt. Mae'n angenrheidiol dod o hyd i achosion moelni araf.

Gall achosion colli gwallt mewn menywod amrywio. I ddysgu mwy amdanynt, yn gyntaf oll gwnewch y tri dadansoddiad y soniwyd amdanynt uchod. Os yw'r canlyniadau'n wael, cywirwch y sefyllfa o'r tu mewn trwy addasu cydbwysedd hormonaidd neu metaboledd microfaethynnau.

Gallwch hefyd ymgynghori â thricholegydd. Fodd bynnag, dylid deall nad yw trichyloses yn dileu'r achosion, ond yn gweithio gyda'r canlyniadau. Ond gallant hefyd berfformio gweithdrefnau sy'n adfer strwythur y gwallt ac yn rhagnodi cwrs o fitaminau sy'n angenrheidiol ar gyfer eu twf.

Un o achosion cyffredin problemau gwallt yw diffyg fitamin H (biotin). Gellir ei gael gyda bwyd ac ar ffurf ddwys mewn tabledi. Mae i'w gael mewn cig eidion, porc, ac yna mewn trefn ddisgynnol: wyau, corn, pys, blawd ceirch, gwenith, penfras, caws wedi'i brosesu, a helygen y môr.

Mwy ar y pwnc:  16 steil gwallt ffa modern ar gyfer 2021 (lluniau)

Mae ceisio trin gwallt heb wneud diagnosis llawn o achosion colli gwallt yn cymryd y risg o wastraffu amser ac arian. Yn yr achos hwn, gall colli gwallt croen y pen ddod yn broblem anhydawdd.

Ond gallwch ddal i gynnal tyfiant gwallt gartref. Er enghraifft, bydd defnyddio colur yn seiliedig ar sinc, darnau sidan, burdock yn gwella maeth ac yn ysgogi cylchrediad y gwaed yn yr ardal twf gwallt.

Tri phrawf ar gyfer colli gwallt. Mae'n angenrheidiol dod o hyd i achosion moelni araf.

Mae hefyd yn ddefnyddiol yfed cyfadeiladau fitamin a mwynau, gan gynnwys fitaminau B, A, E, PP a seleniwm. Ac ar gyfer afiechydon dermatolegol sy'n achosi colli gwallt, defnyddiwch eli gwrthffyngol nad yw'n hormonaidd.

A oedd hyn yn ddefnyddiol? Rhannwch ef gyda'ch ffrindiau ar rwydweithiau cymdeithasol.

Ychwanegu sylw