Mae cymysgedd unigryw gyda sudd lemwn yn adfer lliw gwallt llwyd - yn hawdd a heb gram o liw a pherhydrol:

Cynnwys

Mae llawer o ferched yn profi sioc go iawn wrth sylwi ar eu gwallt llwyd cyntaf. Pryd ddigwyddodd? Efallai oherwydd straen? Ydyn ni'n heneiddio?

Tra bod gwallt llwyd yn arwydd o oedran neu ddoethineb, yn dibynnu ar sut rydyn ni'n ei ddehongli, mae'r mwyafrif ohonom ni'n ceisio tynnu'r gwallt llwyd mewn rhyw ffordd.

Y ffordd hawsaf o brynu blwch o liw gwallt yw o siop. Fodd bynnag, mae yna ffyrdd naturiol i gael gwared â gwallt llwyd.

Mae cymysgedd unigryw gyda sudd lemwn yn adfer lliw gwallt llwyd - yn hawdd a heb gram o liw a pherhydrol:

Gall gwallt llwyd gael ei achosi gan amryw o resymau, fel hormonau cyfnewidiol, ysmygu, straen, llygredd, annwyd cronig, sinwsitis, clefyd y thyroid, diffyg maeth, cemotherapi, neu lefelau melanin isel.

Yn gyntaf mae angen i chi geisio dod o hyd i'r achos a newid eich ffordd o fyw a'ch diet.

Mae cymysgedd unigryw gyda sudd lemwn yn adfer lliw gwallt llwyd - yn hawdd a heb gram o liw a pherhydrol:

Fodd bynnag, os ydych chi'n parhau i gannu hyd yn oed ar ôl hynny, mae gennym ni domen: defnyddiwch ddau gynhwysyn sydd fwyaf tebygol gennych chi eisoes gartref.

Tynnwch wallt llwyd gartref

cynhwysion:

  • Olew cnau coco 50 ml (neu ddigon i orchuddio gwallt)
  • 3 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres

Cyfarwyddiadau:

Cyfunwch y cynhwysion mewn powlen, yna tylino'r gymysgedd i'ch gwallt a'ch croen y pen nes ei fod wedi'i orchuddio'n llwyr.

Mae cymysgedd unigryw gyda sudd lemwn yn adfer lliw gwallt llwyd - yn hawdd a heb gram o liw a pherhydrol:

Daliwch am awr, rinsiwch gyda siampŵ. Ailadroddwch y broses hon unwaith neu ddwywaith yr wythnos.

Mae olew cnau coco yn helpu i wella cyflwr eich gwallt, cyflwr croen y pen, yn hybu tyfiant gwallt, yn cryfhau gwallt, yn gwella gwallt wedi'i ddifrodi ac yn cael gwared ar arlliwiau llwyd.

Mae hefyd yn helpu i ymladd dandruff.

Mae cymysgedd unigryw gyda sudd lemwn yn adfer lliw gwallt llwyd - yn hawdd a heb gram o liw a pherhydrol:

Mae fitamin B, Fitamin C a Ffosfforws mewn sudd lemwn hefyd yn maethu gwallt, yn mynd i'r afael ag achosion gwallt llwyd, ac yn helpu i atal arwyddion cynnar o heneiddio.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Edrychwch arno gyda bangs! Cyfuniadau hynod hyfryd o plaid + bangs (llun):

Ychwanegu sylw