Pa liw i liwio'ch gwallt, os ydych chi am bwysleisio'ch llygaid a bod yn berthnasol yn y flwyddyn newydd (llun)

Cynnwys

Mae'r Flwyddyn Newydd yn dod yn fuan, ac rydyn ni i gyd eisiau rhan gyda'r gorffennol. Mae blwyddyn eisoes yn cael ei hystyried gan lawer fel blwyddyn ofnadwy ac anodd, ac yn syml mae'n amhosibl cael gwared ohoni. A beth sy'n aml yn dilyn ar ôl gwahaniad annymunol? Mae hynny'n iawn, newidiwch eich steil gwallt! Beth am feddwl nawr am liw newydd neu hyd yn oed steil gwallt a fydd yn nodi dechrau cyfnod newydd yn eich bywyd? Y lliw gwallt mwyaf modern yn 2020

a restrir isod.

LLIW GWALLT MODERN - 2021

Bu cymaint o ddigwyddiadau annymunol a dramatig yn 2020 nes bod hyd yn oed ffasiwn newydd gyflwyno'r tueddiadau diweddaraf. Dim newidiadau lliw sydyn sy'n trawsnewid y ddelwedd yn llwyr, dim lliwiau bywiog na gweledigaethau eithafol. Dim ond pwyll a thynerwch.

Pa liw i liwio'ch gwallt, os ydych chi am bwysleisio'ch llygaid a bod yn berthnasol yn y flwyddyn newydd (llun)

Efallai bod tueddiadau o'r fath yn gysylltiedig ag awydd i ddod ag ychydig o ddiogelwch i mewn i ryw faes bywyd o leiaf, neu efallai nad oes lle i arbrofion anghildroadwy gartref. Mae'n anodd dweud beth oedd y prif reswm. Dewiswch eich fersiwn ar gyfer trawsnewid!

Profwch 5 syniad y bydd oedolion a phlant yn eu caru

Pa liw i liwio'ch gwallt, os ydych chi am bwysleisio'ch llygaid a bod yn berthnasol yn y flwyddyn newydd (llun)

Y llifynnau gwallt mwyaf modern a fydd yn bendant yn berthnasol yn gynnar yn 2021

 1. "Siocled fondant"

  Gall hyd yn oed trawsnewidiad mor fach godi'ch calon a hyd yn oed newid eich agwedd tuag at eich ymddangosiad. Gallwch hefyd liwio'ch gwallt yn y modd hwn trwy brynu blwch gyda phaent o'r lliw a ddymunir yn yr archfarchnad agosaf.

 2. "Caramel hallt"

  Mae llinynnau gwallt tywyll caramel yn ychwanegu cyfaint a chynhesrwydd i'ch steil gwallt. Os oes gennych wallt tywyll ac nad ydych chi eisiau newidiadau syfrdanol, mae balalaika caramel yn ddatrysiad gwych. Ni fydd hyn yn difetha ansawdd eich gwallt, ac mae'n ddigon hawdd ei wneud.

 3. "Coctel Berry"

  Gall blondes ffreshau eu gwallt ychydig trwy ei liwio'n binc. Bydd arlliwiau pastel yn arbennig o berthnasol yn 2021. Nid oes angen defnyddio cysgod pinc o gwbl. Nid yw ond yn bwysig bod y lliw yn golchi i ffwrdd yn hawdd ac yn rhoi rhyddid i chi ddewis yr un nesaf.

 4. Cacen gaws mêl

  Mae arlliwiau mêl yn gweddu i bron pawb. Ar groen tywyll, byddant yn creu cyferbyniad lliwgar, a bydd harddwch gydag wyneb gwelw yn ychwanegu swyn cynnes. Nid oes angen lliwio'ch holl wallt, gallwch ychwanegu ychydig o acenion. Bydd y dull lliwio hwn yn caniatáu ichi gynyddu'r hyd heb addasu.

 5. "Pwdin cnau"

  Gellir cydbwyso blond llachar â sblasiadau cnau Ffrengig cynnes, a fydd, er na fyddant yn newid eich steil gwallt yn sylweddol, yn dod â'r union gyfran sydd ei hangen arnoch gymaint. Os nad ydych chi'n ei hoffi, mae'n hawdd ei drwsio!

Mwy ar y pwnc:  Steiliau gwallt haf 2019 - Coleri lladd ac ar gyfer unrhyw fath o wallt - Llawer o arddull, llawer o liw, llawer o arlliwiau a thonau braf
Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw