Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y tric hwn eto? Rydych chi'n cyffwrdd â bynsen fach o wallt ac mae'r effaith yn anhygoel!

Llwyddodd lluniau o ferched a oedd, am ryw reswm, yn taenu eu gwallt ar y ffordd gyda diaroglydd rholer yn gorlifo'r Rhyngrwyd ac ar yr olwg gyntaf gallant beri dryswch. Ond mewn gwirionedd, mae yna resymau dros ofal gwallt mor rhyfedd.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y tric hwn eto? Rydych chi'n cyffwrdd â bynsen fach o wallt ac mae'r effaith yn anhygoel!

Mewn gwirionedd, mae cyfansoddiad y diaroglydd bron yn union yr un fath â nodweddion cemegol siampŵ sych. Felly, o'i gymhwyso i'r gwreiddiau gwallt, gall roi golwg lân ac arogl dymunol i'r gwallt.

Mae hyn oherwydd prif gydran y diaroglydd, yr amsugnwr. Mae'r categori hwn o sylweddau yn cynnwys talc cosmetig, blawd reis, clai gwyn, ac weithiau hyd yn oed y soda rydyn ni i gyd yn ei ddefnyddio yn y gegin. Mae'r dewis o bowdr yn dibynnu ar ddymuniadau'r gwneuthurwr yn unig.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y tric hwn eto? Rydych chi'n cyffwrdd â bynsen fach o wallt ac mae'r effaith yn anhygoel!

Rôl y powdr amsugnol yw amsugno sebwm ac olew o groen y pen. Mewn gwirionedd, dyna pam mae'r arogl corff nodweddiadol yn diflannu gyda'r defnydd traddodiadol o ddiaroglydd.

Y brif reol wrth gymhwyso diaroglydd sych yw peidio â gorwneud pethau. Gall gormod o sylwedd gweithredol ar y gwallt arwain at fwy fyth o lygredd.

Neu hyd yn oed ffurfio gorchudd gwyn, tebyg i dandruff. Mae hyn yn wir gyda diaroglyddion a chwistrelli rholio ymlaen. Felly, dylid defnyddio'r tric hwn o ddisodli siampŵ sych â pheli yn ddoeth ac yn ofalus.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  10 steil gwallt sy'n edrych yn berffaith hyd yn oed os ydych chi wedi deffro

Ychwanegu sylw