Bob amser yn edrych yn fythgofiadwy ac ar yr un pryd yn treulio dim mwy na munud y dydd ar steilio? Onid dyna freuddwyd pob merch? Bydd steil gwallt Affro yn eich helpu i greu eich delwedd bersonol eich hun a fydd yn adlewyrchu cyflawnder eich byd mewnol.Darllen mwy

Mae gan bleidiau Affrica eu manteision a'u hanfanteision, ond nid yw hyn yn eu hatal rhag bod yn boblogaidd ymhlith merched a menywod. Mae'r term ar gyfer gwisgo steil gwallt o'r fath yn amrywio rhwng 2 a 3 mis. Diolch i'r ystod eang o ffurfiau a dulliau gwehyddu, gallwch ddewis blethi i weddu i'ch dymuniadau a'ch dewisiadau.Darllen mwy

Mae'r steil gwallt fishtail yn wehyddu poblogaidd ar gyfer gwallt canolig i hir. Cafodd yr enw hwn oherwydd y tebygrwydd â rhan isaf y creadur dyfrol. Mae'r gwehyddu ei hun yn eithaf syml, ac ar ei sail gallwch greu steilio bob dydd a gyda'r nos.Darllen mwy