Gall steil gwallt gyda tiara, ynghyd â ffrog, wneud tywysoges o stori dylwyth teg allan o ferch. Mae'r affeithiwr hwn nid yn unig yn pwysleisio'r ymddangosiad, ond hefyd yn creu statws arbennig i'w berchennog, yn rhoi benyweidd-dra. Ac ni waeth pa mor syml yw'r steil gwallt ei hun, bydd y duw yn ei wneud yn unigryw - ac yn gadael i'r stori dylwyth teg ddod yn wir!Darllen mwy