Steil gwallt "cymhellion Rhufeinig": techneg gwehyddu

Cynnwys

Mae blethi bob amser wedi bod yn arwydd o draddodiadau gwirioneddol Rwsiaidd. Cawsant eu plethu yn ystod cynhaeaf yr haf, fe'u gwisgwyd fel diffiniad o statws, ac fe'u defnyddiwyd i addurno pennau ar gyfer y gwyliau. Eisoes yn yr Oesoedd Canol, roedd y mathau o wehyddu yn ddi-rif: unodd gwahanol dechnegau, ynghyd ag elfennau addurnedig, ynghyd mewn steil gwallt artistig sengl, lle roedd hi mor anodd gweld y prif berfformiad.

Mae traddodiadau gwehyddu Slafaidd wedi bod yn y duedd erioed, oherwydd bod braid plethedig hyfryd hyd heddiw yn arwydd o bryder cyson merch am ei hymddangosiad, ei datganiad esthetig amdani hi ei hun, yn fath o "hunan-hyrwyddiad"... Heddiw, rydyn ni'n mynd i edrych ar un o'r steiliau gwallt plethedig gwreiddiol a all drawsnewid hyd yn oed y ferch fwyaf cymedrol yn fenyw ganoloesol wych.

Steil gwallt "cymhellion Rhufeinig": yn seiliedig ar y plotiau o ffilmiau am y Spartans

Mae'r steil gwallt "cymhellion Rhufeinig" yn ddelfrydol ar gyfer perchnogion gwallt hir trwchus a gwyrddlas iawn. Dim ond cwrteisi Rhufain Hynafol neu wragedd ymerawdwyr a allai fforddio moethusrwydd o'r fath yn yr Oesoedd Canol. Gwnaeth yr offeiriaid hefyd steilio tebyg, er nad oedd mor gyffredin yn eu plith - roedd yn well gan weision crefydd wallt rhydd. Dim ond yn ystod gwaith cartref y byddent yn plethu eu blethi (coginio, cynaeafu, ac ati).

Techneg wehyddu: cyfarwyddiadau ffotograff cam wrth gam

Mae'r braid yn cael ei greu yn unol ag egwyddor gwehyddu Almaeneg: o 3 llinyn gyda gafael uchaf un ochr.

Mae gwallt yn cael ei bletio o'r ddwy ochr i'r pennau. A dim ond ar ôl hynny maen nhw'n cael eu ffurfio i mewn i steil gwallt gorffenedig, fel y dangosir yn y lluniau canlynol.

image1 image2

image3 image4

image5image6

image7 image8

image9 image10

image11 image12

image13image14

Ar y cam olaf, fe'i defnyddir techneg gwehyddu gwrthdroi blethi tair cainc, ac yna tynnu'r gwelyau i gyfeiriadau gwahanol i ail-greu ysblander y steil gwallt. Ar ôl hynny, mae pob elfen yn sefydlog gyda phinnau. Yn barod!

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd
Mwy ar y pwnc:  Steiliau gwallt ar gyfer gwallt canolig ar gyfer dathliad

Ychwanegu sylw