siop barbwr

Cynnwys

Mae Barbershop yn diriogaeth i ddynion yn unig. Yma gall dynion creulon dacluso eu steiliau gwallt neu newid eu delwedd yn radical, ac ar yr un pryd ymlacio mewn cwmni dynion, yfed cwrw neu rywbeth cryfach, gwylio gêm bêl-droed a phrynu ategolion a ddygwyd o wledydd eraill.

Mae salon harddwch dynion Haft yn anrhydeddu traddodiadau ac athroniaeth trin gwallt clasurol, felly pob un modelwch dorri gwallt dynion gyda chlipiwr perfformio mewn fersiwn sengl. Mae pob meistr yn cael hyfforddiant arbennig yma, yn ôl ei ganlyniadau mae'n pasio arholiadau cyfrifol. Nid oes unrhyw bobl ar hap yma, ond dim ond perffeithwyr proffesiynol sy'n poeni am bob manylyn ar ddelwedd cleient.

Tueddiadau torri gwallt dynion yn siop barbwr Haft

siop barbwr

Go brin y gellir dod o hyd i'r fath amrywiaeth o steiliau gwallt dynion, fel yn siop barbwr Haft, mewn salon trin gwallt economi safonol. Yma, dewisir pob torri gwallt yn unigol, yn dibynnu ar siâp y pen, nodweddion yr wyneb a dymuniadau'r cleient. Dim ond ar ôl iddo astudio holl syniadau’r cleient a’i ddymuniadau ar gyfer delwedd y dyfodol y bydd y meistr yn dechrau gweithio.

Toriadau gwallt ar gyfer gwallt byr

Amrywiaethau:

 • Bocsio a lled-focsio. Y toriadau gwallt dynion mwyaf poblogaidd ar gyfer gwallt byr yw bocsio a lled-focsio. Ar yr un pryd, rhoddir blaenoriaeth i beidio â bocsio yn yr ystyr glasurol, ond i steiliau gwallt creadigol gydag eillio neu ymestyn rhai meysydd.
 • Milwrol. Mae ffans o dorri gwallt ultra-byr yn dewis arddull filwrol sy'n gadael yr wyneb mor agored â phosib ac yn pwysleisio nodweddion gwrywaidd. Mae torri gwallt o'r fath yn addas ar gyfer dynion sy'n arwain ffordd o fyw egnïol, sy'n caru chwaraeon ac nad oes ganddynt ddigon o amser rhydd i steilio eu gwallt.
 • Quiff. Opsiwn arall ar gyfer torri gwallt byr sydd â sawl amrywiad. Felly, i rywun gall y barbwr gynghori i eillio'r wisgi yn llwyr, ac i rywun mae'r opsiwn gyda newid llyfn yn hyd y gwallt ar hyd a lled y pen yn fwy addas.
 • Toriadau gwallt dynion gyda chleciau. Mae'r edrychiad hwn yn addas ar gyfer cynrychiolwyr afradlon a beiddgar o'r rhyw gryfach, nad ydynt yn ofni anawsterau steilio ac sydd â digon o amser ac egni ar gyfer hyn.
Mwy ar y pwnc:  Setiau rhoddion eillio yw'r anrheg orau i ddyn

Toriadau gwallt hyd canolig

Un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd ym mhoblogrwydd ymhlith cleientiaid siop barbwr Haft yw torri gwallt ar ffurf pampadour gyda chleciau..

steil gwallt pompadour
Mae'r meistr yn gadael gwallt o hyd canolig, sy'n cael ei godi a'i styled.

Mae cleientiaid y siop barbwr, sy'n gwerthfawrogi gwreiddioldeb a chreadigrwydd y ddelwedd, yn troi at farbwyr gyda chais i eillio rhywfaint o batrwm, ysgafnhau'r pennau, llinynnau unigol neu'r holl wallt, gan newid y ddelwedd arferol yn llwyr. Yn neuaddau'r siop barbwr, mae'n bosibl cyflawni unrhyw ddymuniadau cwsmeriaid. Mae pob torri gwallt yma yn unigol ac yn arbennig.

Pa wasanaethau eraill allwch chi eu cael yn siop barbwr Haft?

Cynigir y gwasanaethau canlynol i gleientiaid:

 • torri gwallt dynion;
 • torri gwallt gyda theipiadur;
 • modelu barfau;
 • eillio brenhinol gyda rasel syth;
 • cywiriad ael;
 • cuddliw o wallt llwyd;
 • torri gwallt ar gyfer plant o bob oed;
 • tynnu gwallt gyda chwyr;
 • masgiau ar gyfer gofal gwallt neu groen;
 • cuddliw barf, ac ati.

Mae Barbershop Haft yn lle y mae dynion yn cymryd hoe o'u gwaith a'u bywyd bob dydd. Dim ond dynion sy'n gweithio yma fel crefftwyr, y gellir galw pob un ohonynt yn weithiwr proffesiynol go iawn yn ei faes.

Nid yw neuaddau'r sefydliad croesawgar hwn byth yn wag, felly mae'n well cofrestru ar gyfer torri gwallt, eillio a gweithdrefnau eraill ymlaen llaw. Gellir gweld cost gwasanaethau ar y wefan neu dros y ffôn.  

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw