Setiau rhoddion eillio yw'r anrheg orau i ddyn

Cynnwys

Mae llawer o ferched yn ei chael hi'n anodd dewis anrheg i'w dyn ifanc. Ymhlith yr amrywiaeth eang o wahanol gynhyrchion, mae'n hawdd mynd ar goll. Bydd yn dod yn gyffredinol set anrheg eillio. Wrth ei ddewis, mae angen i chi ystyried nid yn unig yr ymddangosiad, ond hefyd y brand, cyfansoddiad y set.

Rhywogaethau poblogaidd

set anrheg eillio

Gyda brwsh eillio a bowlen

Mae'r opsiwn hwn yn addas ar gyfer y dynion hynny sydd wedi arfer defnyddio suds sebon, yn hytrach na hufenau arbennig ac ewynnau eillio. Y peth gorau yw dewis brwsh eillio wedi'i wneud o ffwr moch daear. Mae'n bwrw i lawr swyn yn hawdd ac yn meddalu'r croen wrth eillio.

Ymhlith y gwneuthurwyr poblogaidd mae:

 • Llefarwr;
 • Rasierpinsel Proffesiynol dynion Balea;
 • Dittmar;
 • Kellermann.

Gyda stand

Mae'r set hon yn fwy cyfleus ac ymarferol o ran defnydd. Ar gyfer cynhyrchu matiau diod, defnyddir plastig, pren, metel. Ar gael mewn unrhyw liw a siâp.

Pecyn eillio teithio

Bydd yr opsiwn hwn yn briodol os bydd dyn yn aml yn mynd ar drip busnes. Felly, bydd bob amser yn gallu edrych yn berffaith diolch i'r set eillio cryno.

O ran ymarferoldeb, nid yw affeithiwr o'r fath yn wahanol i'r un safonol, dim ond pwysau ysgafnach a dimensiynau cryno sydd ganddo. Yn syml, gellir gosod set o'r fath mewn sach gefn neu gês.

Peiriannau rhodd

 Os yw dyn ifanc yn brysur yn gyson ac yn syml nad oes ganddo ddigon o amser i eillio, yna mae'n well rhoi peiriant siâp T iddo. Mae'r ddyfais unigryw hon yn caniatáu ichi lanhau'ch blew mewn ychydig funudau yn unig.

Mae peiriannau modern nid yn unig yn tynnu gwallt yn effeithiol, ond hefyd yn gwneud y croen yn llyfn. Gellir tynnu sylw at brif fanteision y dyfeisiau: diogelwch, cyfleustra, rhwyddineb eu defnyddio a bywyd gwasanaeth hir.

Mwy ar y pwnc:  Beth yw gallu barbwr yn siop barbwr Haft?

Cynhyrchion cosmetig

 Yn ogystal, gall y cynhyrchion cosmetig canlynol fod yn bresennol yn y pecyn:

 1. Hufen. Fel sebon, mae'n gweithio ar y cyd â brwsh eillio. Maent yr un peth mewn priodweddau, dim ond cysondeb ychydig yn hylif sydd gan yr hufen. Mae'n rhoi swynwr cŵl, trwchus a thrwchus. Wrth ei ddewis, rhaid i chi ganolbwyntio ar y math o groen.
 2. Menyn. Mae'r cynnyrch hwn yn gwneud eillio yn llyfnach, gan fod y llafn yn gleidio dros y croen, sy'n hynod bwysig pan fydd tyrchod daear a chreithiau ar yr wyneb. Yn ogystal, mae'r olew yn lleithio ac yn maethu'r croen yn berffaith.
 3. Gel ac ewyn. Dyma'r cynhyrchion eillio mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan ddynion. Eu prif fanteision yw rhwyddineb defnydd a defnydd economaidd. Ond mae'n amhosibl defnyddio ewyn balŵn ar gyfer peiriant siâp T clasurol, gan nad oes ganddo'r dwysedd gofynnol.
 4. Sebon. Mae'n ffurfio ewyn gwyrddlas a thrwchus, lle mae'r llafn yn gleidio yn syml. Yn fwyaf aml, mae sebonau yn cynnwys lleithyddion a maetholion. Fe'i cynhyrchir ar sawl ffurf: solid, ar ffurf golchwr a ffon.

Meini prawf ar gyfer dewis set anrhegion o ansawdd

Mae yna ychydig o bwyntiau allweddol i'w hystyried wrth brynu set eillio ar gyfer dynion:

 1. Mae angen i chi brynu cynhyrchion ardystiedig yn unig, gan eu bod o ansawdd uchel ac yn ddiogel.
 2. Ystyriwch y math o groen. Os yw'r croen yn dueddol o lid, yna mae'n angenrheidiol nad oes unrhyw gynhyrchion â chyfansoddiad alcohol bras yn y pecyn. Mae hefyd yn angenrheidiol darganfod a oes gan y dyn alergedd i unrhyw gydran.
 3. Ystyriwch farn dyn. Mae gan bawb eu chwaeth a'u hoffterau eu hunain: mae rhywun yn hoffi peiriannau ergonomig uwch-dechnoleg, mae rhywun eisiau defnyddio eillwyr trydan.
 4. Rheoli cyfansoddiad y cynhyrchion fel bod pob un o'r cynhyrchion yn y set yn gyfeillgar i'r amgylchedd, yn effeithiol ac yn ddiogel i iechyd.
Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw