Mae gan bob torri gwallt ei nodweddion ei hun a'i "gynulleidfa" ei hun, felly, wrth ddewis, mae angen i chi ystyried nodweddion eich ymddangosiad. Ond mae yna un torri gwallt - bob gyda ymestyn, sydd bellach ar ei anterth poblogrwydd - a hi na fydd yn achosi dryswch ymhlith unrhyw un o'r rhyw deg! Bydd y steil gwallt yn pwysleisio'n ffafriol urddas unrhyw ferch ac yn rhoi swyn a gras unigryw.Darllen mwy