Mae toriadau gwallt ar gyfer math sgwâr o wyneb yn cael eu gwahaniaethu gan absenoldeb trawsnewidiadau miniog ac yn y rhan fwyaf o achosion mae ganddynt gleciadau wedi'u proffilio. Gall steiliau gwallt uchel a gwyrddlas guddio nodweddion onglog. Ystyrir mai'r opsiwn torri gwallt mwyaf addas yw rhaeadru, sgwâr ar gyfer opsiynau ymestyn ac anghymesur.Darllen mwy