Awgrymu gartref: y rheolau ar gyfer y driniaeth a'i gwahaniaethau o ddarlunio cwyr. Ryseitiau past siwgr a throsolwg o gynhyrchion proffesiynol, argymhellion ar gyfer gweithio gyda'r ardal bikini.Darllen mwy

Mae gwallt corff yn broblem nid yn unig i hanner teg dynoliaeth, ond hefyd i'r rhyw gryfach. Bydd y weithdrefn sydd wedi dod yn boblogaidd yn ddiweddar - shugaring gwrywaidd, yn helpu i ymdopi ag ef. Bydd surop siwgr yn cael gwared â gormod o lystyfiant ar y corff gwrywaidd yn gyflym ac yn effeithiol. Darllen mwy

Syniad neu gwyr - pa un sy'n well ei ddewis? Pa ddull epilation sydd fwyaf optimaidd ar gyfer gwahanol fathau o groen, sensitifrwydd ac ardaloedd i gael gwared ar wallt diangen. Manteision ac anfanteision pob dull.Darllen mwy

Mae swyno yn cael ei ystyried yn haeddiannol fel y dull epilation gorau, gan fod y driniaeth yn hollol ddi-boen, nid yn beryglus ac yn hygyrch i bob merch. Gallwch chi baratoi past shugaring eich hun neu ei brynu mewn siopau arbenigol.
Darllen mwy