Shilajit ar gyfer gwallt mewn siampŵ - ar gyfer tyfu a chryfhau

Cynnwys

Mae mami gwallt yn cael ei ychwanegu at siampŵ ar ffurf tabledi neu resin, ac mae'n creu rhwymedi defnyddiol ar gyfer colli dandruff a cholli gwallt. Am amser hir, mae wedi dod yn arferiad bod gwallt yn cael ei ystyried yn un o ddangosyddion harddwch benywaidd. Ac felly, mae pob merch eisiau cael gwallt moethus. Mae yna lawer o wahanol gynhyrchion gofal yn y byd, un ohonyn nhw yw'r mami. Fe'i defnyddir ar gyfer gwallt, croen, i wella ei strwythur.

Mae'n bwysig monitro'ch iechyd yn ofalus ac yn ddyddiol, ac yna bydd yn eich ad-dalu gyda dwyochredd a harddwch.

Arwyddion i'w defnyddio

Pils mummy

Maent yn ffactorau:

 • Darparu gofal gwallt o ansawdd;
 • Cael gwared ar frech groen sy'n gysylltiedig ag oedran, acne;
 • Glanhau haenau'r epidermis;
 • Er mwyn ymladd gordewdra.

Mam ar gyfer gwallt mewn siampŵ

Mam

Mae ychwanegu mami gwallt at siampŵ yn ffordd o leoleiddio ardal y gwallt. Mae gan berson y gallu i drin ei wallt a pheidio â chymryd pils, blas chwerw, y tu mewn. Mae'r defnydd hwn o'r cyffur yn osgoi gorddos.

Trwy weithredu ar y maes cymhwysiad o'r tu allan, mae'r mummy'n helpu i wella'r hairline, yn helpu person i gael gwared ar ffactor mor ddiangen â dandruff, gan ei fod yn cael effaith gwrthfacterol.

Mae'r dull yn caniatáu ichi ddefnyddio'r cyffur yn ddyddiol. Mae ei roi ar groen y pen wedi'i stemio yn caniatáu i berson gyflawni'r effaith mewn cyfnod byr o'r driniaeth.

Yn cynyddu llif y gwaed i gelloedd y pen ac yn cynyddu crynodiad sinc a chopr. Mae'r weithdrefn hon yn helpu i wella aildyfiant celloedd a chryfhau ffoliglau gwallt.

Ffactor amlygiad cyffuriau

Defnyddio arian

Mae cyfoeth y cymhleth fitamin sydd yn y mummy yn helpu i gynnal yr elfennau olrhain angenrheidiol yng nghydbwysedd y corff.

Mwy ar y pwnc:  Y cynhyrchion gwallt gorau sydd eu hangen arnoch chi

Gan ei ddefnyddio'n rheolaidd, ar ôl ychydig ddyddiau o ddefnydd, bydd y canlyniad yn amlwg, oherwydd ei fod yn helpu:

 • Cynnal prosesau metabolaidd yn y corff ar y lefel ofynnol;
 • Yn cryfhau ffoliglau gwallt;
 • Yn ysgogi celloedd croen i adfywio;
 • Yn cael effaith therapiwtig o natur gwrthfacterol;
 • Yn amddiffyn gwallt rhag torri gormod;
 • Yn hyrwyddo gweithrediad arferol chwarennau sebaceous croen y pen;
 • Yn cyflymu'r broses twf gwallt;
 • Yn gwella synthesis colagen yn y croen;
 • Ymladd llid ar y croen, gwella clwyfau;
 • Yn rhoi hydwythedd a llyfnder gwallt;
 • Trwy ddeffro ffoliglau gwallt segur, mae'n helpu i gynyddu cyfaint gwallt;
 • Yn lleihau ffurfio haenau brasterog o dan groen y pen;
 • Yn atal colli gwallt yn ddifrifol.
Diolch i'r holl eiddo hyn, mae mami yn un o'r cynhyrchion adfer gwallt mwyaf cyffredin mewn cosmetoleg.

Fe'i defnyddir ar y ffurf:

 • Masgiau;
 • Chwistrellau;
 • Ychwanegwch at siampŵau.

Fideo

Mae'r ffyto-fferyllfa yn argymell. Colur cartref yn seiliedig ar fami, spirulina, sodiwm alginad.
Mam-gu gartref
Haciau bywyd gyda mam

Sut i wneud gartref

Paratoi arian

Os nad yw'n bosibl prynu siampŵ mummy parod, yna ni ddylech anobeithio. Bydd yn ddigon i brynu paratoad llechen a'r siampŵ mwyaf cyffredin sy'n gweddu i groen eich pen yn y fferyllfa.

Defnyddio tabledi o'r cyffur hwn yw'r ffordd hawsaf, mae angen paratoi cyn ei ddefnyddio:

 1. Cymerwch 1 dogn o'r siampŵ sy'n angenrheidiol ar gyfer golchi'ch gwallt a thoddi 2 dabled o'r paratoad yn y gyfrol hon.
 2. Yn gyntaf rhaid malu’r tabledi i bowdr, ac yna eu hychwanegu at y siampŵ.
 3. Gwlychwch wallt â dŵr a chymhwyso'r gymysgedd wedi'i baratoi.
 4. Rhwbiwch i groen y pen yn ysgafn gyda symudiadau tylino ysgafn.
 5. Gadewch y paratoad i weithredu am 5 munud a rinsiwch i ffwrdd yn y ffordd arferol.
 6. Ar ôl defnyddio'r weithdrefn hon, er mwyn cael yr effaith orau, mae angen caniatáu i'r gwallt sychu'n naturiol.
Rysáit mwgwd

Beth yw rhagoriaeth y "mummy euraidd"

Mami euraidd

Yn ddiweddar, mae cyffur newydd gan gwmni fferyllol Evalar, Golden Mummy, wedi ymddangos ar silffoedd fferyllfeydd. Mae'r cyffur o natur tabled.

Mwy ar y pwnc:  Masgiau gwallt lleithiog gartref

Ystyrir mai ei brif fantais yw puro 100% rhag amhureddau. Mae cyflawni'r weithdrefn hon yn cadw'r uchafswm o faetholion ac elfennau olrhain sy'n angenrheidiol i'r corff am amser hirach.

Mae defnyddio'r cyffur hwn at ddibenion cosmetig i gryfhau ac ysgogi tyfiant gwallt, i frwydro yn erbyn dandruff, yn cael yr effaith fwyaf.

Nid yw'r defnydd o'r cyffur yn ddim gwahanol i'r mummy arferol. Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei gofio yw, wrth ei ddefnyddio y tu mewn, mae gwrtharwyddion y mae angen i bawb wybod amdanynt.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Presenoldeb beichiogrwydd wedi'i ddiagnosio;
 • Cyfnod bwydo ar y fron;
 • Anoddefgarwch unigol i gydrannau'r cyfansoddiad.

Rydym yn cyflymu'r broses twf gwallt

Cymhwyso'r offeryn

Waeth faint o briodweddau'r mummy sydd wedi'u rhestru, peidiwch ag anghofio bod gan bob casgen o fêl ei bluen ei hun yn yr eli. Ni ddylai menywod sydd â sychder cynyddol ar groen y pen ddefnyddio'r cynnyrch cosmetig hwn, gan fod gweithred y cyffur hwn wedi'i anelu at leihau'r haen braster isgroenol.

Mewn achosion eraill, bydd defnyddio cymysgedd o siampŵ gyda mami yn cael effaith gadarnhaol ar dyfiant gwallt.

Mae salonau harddwch yn cynnig prynu siampŵau parod sy'n cynnwys mami. Ond os yw'r claf yn amau ​​gwir bresenoldeb y sylwedd hwn yn y cynnyrch a brynwyd, yna gallwch ei baratoi eich hun gartref yn ôl y rysáit a ddisgrifir.

Gwallt cyn ac ar ôl

Defnyddiwch y gymysgedd hon ar gyfer tyfiant gwallt 3 gwaith bob 7 diwrnod. Mae'r cwrs yn 10 gweithdrefn. Gallwch gymryd hoe am fis, ac yna dechrau'r gweithdrefnau eto.
Mae popeth yn gymedrol yn dda ac ni ddylech ddisgwyl i'ch gwallt dyfu mewn wythnos, mae angen helpu natur, a pheidio â cheisio ei newid yn llwyr,

Defnyddiau eraill

Defnyddio mami

Mae'r defnydd o fami ar gyfer gwallt yn therapiwtig ac yn broffylactig ei natur:

 1. Fe'i defnyddir yn helaeth wrth ddatblygu alopecia mewn pobl.
 2. Mae siampŵau, balsams a masgiau yn caniatáu gofal gwallt o ansawdd uchel.
 3. Ym mhresenoldeb dandruff a chosi'r pen, fe'i defnyddir fel asiant gwrthfacterol.
 4. Os yw croen y pen yn rhy olewog, bydd rhagnodi'r cyffur hwn yn lleihau cynhyrchiant braster.
 5. Gellir rhagnodi'r mummy uchod i berson gyfoethogi'r corff gyda'r cymhleth fitamin angenrheidiol. Ond gwnewch ymgynghoriad rhagarweiniol gyda'ch meddyg ac eithrio presenoldeb adweithiau alergaidd o'r corff.
Mwy ar y pwnc:  Sut i ddewis peiriant sythu gwallt

Mae angen i bawb gofio y dylai defnyddio unrhyw gyffur fod o fudd i'r corff, ac nid ei niweidio.

4.7/5 - (15 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw