Gofal gwallt gaeaf

Mae dyfodiad y gaeaf yn straen arall i'n gwallt. Maent yn mynd yn frau, yn afliwiedig a hyd yn oed yn cwympo allan. Wrth gwrs, mae'r holl broblemau hyn yn dechrau poeni unrhyw fenyw.

Mae angen gofal arbennig ar wallt mewn tywydd oer.
blwyddyn newydd
Mae'r gwyliau pwysicaf a hir-ddisgwyliedig yn dod yn fuan - Blwyddyn Newydd

Problemau gwallt gaeaf

  1. Mae gwallt yn sych ac yn ddiflas oherwydd mwy o wresogi a sychu chwythu yn aml.
  2. Mwy o drydaneiddio gwallt o wisgo hetress.
  3. Dandruff a seborrhea o aer rhy sych mewn ystafelloedd wedi'u cynhesu.
  4. Nid yw cyfaint y steiliau gwallt yn dal, oherwydd oeri gwres yn aml ac, o ganlyniad, ymateb i straen tymheredd: mwy o secretiad sebwm.
  5. Mae colli hydwythedd gwallt yn y gaeaf yn broblem fawr.

Gofal "gaeaf" trylwyr

Argymhellir cymryd cynhyrchion gofal gwallt sy'n cynnwys darnau llysieuol o chamri, cnau coco, blodau calch neu almonau.

Gan fod y gwallt yn gwanhau iawn yn y gaeaf, nid oes angen ei gribo pan fydd yn wlyb.

Wythnos cyn dechrau gwyliau'r Flwyddyn Newydd, mae angen i chi roi seibiant i'ch gwallt a rhoi'r gorau i steilio gwres.

Camgymeriadau Marwol Gofal Gwallt Gaeaf [Hairpins | Cylchgrawn menywod]

Y 5 Cynnyrch Gofal Gwallt Gaeaf Pwysig

ffrwctis
Fe'ch cynghorir i ddefnyddio cyfres o gynhyrchion gyda'i gilydd
[yandexmarket searchtext = "Adferiad Fructis Garnier Sos" numoffers = 6]
  1. Dechreuwn trwy ddewis siampŵ... Rhaid cymryd y siampŵ yn y fath fodd fel ei bod yn haws cribo'r gwallt. Mae'r siampŵau hyn yn cynnwys cymhleth fitamin a mwynau sy'n helpu i moisturize a meddalu gwallt.
  2. Rhaid ei ddefnyddio yn bendant cyflyrydd aer i wallt osgoi sychder a disgleirdeb hetiau.
  3. Yn y gaeaf, ni chaiff gwallt ei eithrio. Felly, gwnewch gais masgiau maethlon ar gyfer gwallt yn syml yn angenrheidiol.
  4. Maent yn help mawr i ddatrys y broblem hon a asiantau annileadwy am ofal.
  5. Er mwyn gwella gwallt sydd wedi'i ddifrodi, mae angen i chi ei moisturize yn ddwys. Defnyddiwch siampŵau a chyflyrwyr ar gyfer gwallt gwlyb. Argymhellir hefyd i wneud cais a chwistrellau lleithio gwallt.
Mwy ar y pwnc:  Rydyn ni'n tyfu bangiau gartref: yn gyflym, yn ddiogel a chydag effaith iachâd.
MASGAU GWALLT GOFAL TYMOR TYMOR COLD
Sut i ddelio â gwallt sych, brau a thrydanol?

Yn y gaeaf, dylech roi sylw i gwyr - mae'n cael effaith iachâd ar wallt a steilio hyfryd o steiliau gwallt.

.

GOFAL GWALLT GAEAF
Cyfrinachau gofal gwallt cyrliog

Cymerwch ofal o liw gwallt da, gydag olew yn ddelfrydol. Mae lipidau yn adfer gwallt i'w hindda naturiol. Dylai cynhyrchion gwallt gynnwys proteinau, fitaminau E, A a B a glyserin.

gofal gaeaf
Bydd lliw gwallt llachar yn adnewyddu gwallt ar gyfer steil gwallt y Flwyddyn Newydd

Bydd yr holl argymhellion hyn yn eich helpu i roi eich gwallt mewn trefn cyn y gwyliau. Ac mae'n rhaid i chi wneud eich steil gwallt Blwyddyn Newydd.

4.8/5 - (18 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw