Siampŵ cetoconazole: nid oes angen aberthu harddwch ac iechyd mwyach!

Cynnwys

Mae'r tymor cwympo-gaeaf yn un o amseroedd gwaethaf y flwyddyn i'r rhai sydd â gwallt trwchus a hir. Bryd hynny y mae problem ymddangosiad dandruff, ynghyd ag ymddangosiad ffwng ar y pen, yn gwaethygu. Mae'r holl afiechydon hyn yn dod â llawer o eiliadau negyddol, yn gorfforol ac yn emosiynol. Er mwyn delio ag anhwylderau o'r fath yn effeithiol, mae angen i chi lenwi'ch corff â fitaminau coll. Yn ogystal, er mwyn dileu problemau gweladwy yn wyneb dandruff, dylech gael siampŵ dibynadwy a phrofedig. Awgrymwn roi sylw i Ketoconazole.

Swyddogaethau ac effaith

Yn wahanol i'w gystadleuwyr, mae gan y cynnyrch effaith ddwbl:

 1. Yn gyntaf, dyma gyflawni swyddogaethau uniongyrchol, ac yn eu plith mae atal a gwaredu olion dandruff, diolch i'r ketoconazole 2% sydd yn y siampŵ.
 2. Yn ail, dyma'r effaith ar y rhannau o'r croen sydd wedi'u difrodi trwy ddileu ffocysau llid. Yn ogystal, mae gan y cynnyrch hwn effaith gwrthffyngol ac antiseptig, sy'n cael effaith gadarnhaol ar gyflymder y broses iacháu.

Ketoconazole siampŵ

Mae gan y siampŵ sawl swyddogaeth iacháu:

 • gwelliant amlwg yng nghyflwr y croen ar ôl defnyddio ketoconazole;
 • lleihad yn y ffwng ar y pen;
 • tynnu celloedd rhannu a "graddfeydd", atal eu hymddangosiad;
 • atal secretiad sebwm, seimllydrwydd gwallt.

Dulliau cais

Fel arfer mae crynodiad ketoconazole yn y siampŵ yn 1-2 y cant, felly gellir ei ddefnyddio ar ddechrau'r cwrs 2 gwaith yr wythnos, a phan amlygir yr effaith, a chyflwr croen y pen yn gwella, yna bydd yn ddigon unwaith am 1-2 fis.

Cynghorir siampŵ i bobl dros 12 oed sy'n cael problemau â chlefydau ffwngaidd, yn ogystal â dermatophytosis ac ymgeisiasis. Cyn prynu siampŵ, dylech ymgynghori â thricholegydd a dermatolegydd.

Cynllun ymgeisio: rhowch ychydig bach o siampŵ ar wallt lleithio, rhwbiwch yn drylwyr i'r gwreiddiau a'r croen gyda symudiadau tylino, ac yna ei ddosbarthu dros yr hyd cyfan sy'n weddill. Gadewch ymlaen am 5 munud. Golchwch i ffwrdd yn drylwyr â dŵr cynnes fel nad yw'r cyffur yn aros ar ei ben. Ffitiau ar gyfer unrhyw fath o wallt, ar gyfer dynion a menywod.

Mwy ar y pwnc:  Er naturioldeb: rydyn ni'n paratoi siampŵ gyda'n dwylo ein hunain

Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r cynnyrch

Mae'r cwrs cais wedi'i gynllunio am 2-4 wythnos. Ar yr un pryd, dylech ddefnyddio cyffuriau gwrthffyngol gyda ketoconazole, bob yn ail â siampŵau rheolaidd.

Gwrthdriniaeth i'w defnyddio

Defnyddir cetoconazole yn feddyginiaethol neu i frwydro yn erbyn dandruff. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'n achosi adwaith alergaidd, ond dylech ymgynghori â'ch meddyg ynghylch dwyster y defnydd. Mewn rhai achosion, gall cosi a llid, smotiau coch a llosgi'r croen ddigwydd. Gall menywod beichiog a bwydo ar y fron ei ddefnyddio. Mewn dynion, gall amharodrwydd rhywiol ddatblygu yn ystod defnydd hirfaith.

Os yw'r siampŵ yn cynnwys cynhwysion sy'n achosi alergeddau, yna ni ddylid eu defnyddio. Dylai osgoi cyswllt â'r llygaid... Mewn achos o gyswllt, rinsiwch lygaid â dŵr rhedeg.

Cyfansoddiad Shampoo

Yn aml, gall siampŵ ketoconazole gynnwys cyffuriau fel:

 • Cyclopirox, 1% (Sebiprox). Yn atal y clefyd "dermatitis seborrheig", mae canlyniad ar ôl y defnydd cyntaf.
 • Sylffid seleniwm. Mae'n arafu rhaniad celloedd, yn lladd ac yn ymladd ffwng.
 • Pyrithione sinc. Yn tynnu cosi acíwt, llosgi, arafu a dileu gweithred y ffwng, gan dreiddio i feinweoedd dwfn croen y pen. Wedi'i gynnwys mewn Pen ac Ysgwyddau a siampŵau adnabyddus eraill.
 • Tar meddygol. Ymdopi'n dda â llid a naddu'r croen, ond yn llai effeithiol wrth ymladd ffwng. Rhan o siampŵau Friderm Tar, T / Gel Neutrogena, Cebuto.

Siampŵ gwrth-dandruff gyda ketoconazole

Symptomau ochr posib

Er gwaethaf ei holl ddefnyddioldeb, mae gan ketocanazole nifer o sgîl-effeithiau a all effeithio ar gyflwr cyffredinol y defnyddiwr. Y gwir yw bod y corff dynol wedi'i drefnu'n unigol, felly mae posibilrwydd o ddigwydd ymateb amddiffynnol ar rai cydrannau o'r cyffur. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd cyfansoddiad y siampŵ yn achosi llid na symptomau eraill.

Cyn defnyddio'r siampŵ, argymhellir ymgynghori â meddyg. Os bydd y cymhlethdodau canlynol, ni ddylech hunan-feddyginiaethu:

 • Mewn rhai achosion, mae defnyddio ketocanazole yn ysgogi afiechydon croen fel cosi, cosi croen yn lleol, a dermatitis cyswllt.
 • Yn anaml iawn, mae adwaith ochr yn amlygu ei hun mewn aflonyddwch ar y chwarennau sebaceous.
 • Symptom mwyaf annhebygol gwrthod yw newid yn y lliw gwallt. Gall effeithio ar bobl â gwallt llwyd neu liw.
Mwy ar y pwnc:  Siampŵ ar gyfer gwallt olewog: ffeithiau diddorol

Siampŵ ar gyfer afiechydon dandruff a chroen y pen

Nid yw'r feddyginiaeth hon wedi'i bwriadu i'w defnyddio trwy'r geg. Os digwyddodd hyn ar ddamwain, yna mae posibilrwydd o'r arwyddion canlynol:

 • Os yw'r cyffur yn mynd i'r llygaid, mae'n achosi teimlad llosgi, er mwyn ei ddileu, mae angen rinsio'r briwiau â dŵr.
 • Os bydd y siampŵ yn mynd i'r geg yn ddamweiniol ac yna'n mynd i mewn i'r llwybr gastroberfeddol, gall stumog ofidus ddigwydd, ynghyd â chwydu neu ddolur rhydd.

Nid oes angen i chi geisio dileu'r broses hon ar eich pen eich hun, oherwydd gall triniaeth gyda chyffuriau anghyfarwydd neu feddyginiaethau gwerin amheus fod yn newid i gam mwy difrifol. Y ffordd orau allan o'r sefyllfa hon yw rhoi'r gorau i ddefnyddio'r cynnyrch ac ymweld â dermatolegydd ar unwaith.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw